Tokios tokelės (14-225) Mišrainė
                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


Neseniai nuskambėjo Amerikos valdžios „patarimas“ Izraelio valdžiai, kad jie surengtų rinkimus ir atsikratytų dabartiniu premjeru Netanyahu. Žydų tarpe tai sukėlė triukšmą, kaip gali svetima valstybė nurodinėti kitai valstybei kaip elgtis. Patarimas buvo atmestas. Dabar atsirado kitas, mandresnis kupranugaris, gal verbliūdas, kuris šantažuoja JAV. Tai kaimynas meksikietis prezidentas Obrador, reikalaudamas, jog jis sugebėtų sustabdyti nelegalų antplūdį, jeigu JAV atšauktų Kubai ir Venezuelai veikiančias sankcijas ir mokėtų Centro Amerikos žmonėm po 20 milijardų dolerių kasmet, ir kad nelegalai Amerikoje būtų legalizuoti. Netenkinant jo reikalavimų, jis imigrantų srautą į JAV nestabdys. Lieku nesupratęs, ar jis taip nusišnekėjo perdaug padauginęs tequilos, ar iš vis yra neišprusęs. Nejaugi jis nesupranta, jog šantažas yra besotis? Jis taip nusikalbėjo nežinodamas, jog lazda turi du galus. Matyt, jis dar nėra ragavęs antro lazdos galo. Nežinau ką šis JAV prezidentas pagalvojo apie jo reikalavimus, bet esu tikras, kad Trumpas būtų atšaukęs Meksikoje gaminamas prekes, kaip automobilius ir daržovių importus. Matyt, pas tą prezidentą protas yra jo užpakalyje ir velkasi iš paskos.


Izraelio – Hamas kare, premjeras Netanyahu yra spaudžiamas sustabdyti karo veiksmus. Palestiniečiai savo užpuolimo Izraelį metu, nusikaltimų nepripažįsta ir šaukia reikalaudami taikos, kuriems pasaulis pritaria. Izraelio premjeras nepajudinamas. Pirmiausiai jis reikalauja besąlygiško paimtų įkaitų paleidimo. Hamas teroristams pasigailėjimo nebus. Neįmanoma pasakyti, ar tie Hamas teroristai ateityje atsigaus ar ne. Yra žinoma, kad riebalai visuomet plaukia viršuje, bet mėšlas riebalams nepasiduoda. Aišku, Izraelis dės pastangas, kad jie negalėtų iškilti į paviršių. Izraelis, visiškai teisėtai, taps to regiono policininku. Irano apginkluota Hezbollah teroro armija, Libano valstybėje, yra geriau ginkluota nei Hamas. Jie, Izraelį užpuldinėdami iš Libano teritorijos padaro Izraeliui nemažai žalos. Izraelis nuskrenda giliai į Libano valstybės teritoriją naikinant teroristų valdymo centrus. Izraelio žvalgyba dirba be priekaištų. Jeigu nesustos užpuldinėjimai iš Libano pusės, ten įsiplės pilno mąsto karo ugnis. Libanas nėra pajėgus atsilaikyti Izraelio ginkluotom pajėgom. Taip pat Libanas nepajėgus atsispirti Hezbollah teroristų veiklai iš Libano teritorijos. Tai kas šeimininkas toje valstybėje, Libano valdžia ar Hezbollah teroristai?


Anglijos didžiausia mokytojų unija pareiškė, kad karą su Hamas teroristais pradėjo žydai. Ta unija nutarė spausdinti ir pateikti mokytojams kaip ir ką mokinti apie tą karą. Nesuprantu, unijos valdiškame sektoriuje įgavo ilgiausius ragus, kišdamos juos kur tik įmanoma. Jos atitrūko nuo savo užsibrėžtų unijos tikslų ir perima valstybių vadovavimą. Pavyzdį paimkime mūsų Illinois valstiją, kur jos Kongresas valdomas darbo unijų. Atrodo nekaltai unijos pasako kandidatuojančiam jeigu balsuosi už mūsų pageidavimus, mes tave remsime. Priešingu atveju būsi sunaikintas. Tai yra tikras šantažas. Jis privalo būti sustabdytas. Darbo unijų pageidavimu atsirado ir atlyginimo minimumas. Kaip gali valdžia nustatyti algas pati nieko neturėdama? Kokią teisę ji turi žaisti įmonių pinigais?


Rusijoje, Maskvos vakariniame priemiestyje nugriaudėjo teroro veiksmai, žmonių pilnutėje salėje, susirinkus kultūringai praleisti laiką, išklausyti koncertą. Yra apie 140 negyvų ir truputį daugiau sužeistų. Skaičiai po truputį keičiasi. Šį didvyrišką teroro aktą prieš civilius žmones įvykdė save pasivadinę ISIS teroristai. Žmonės buvo šaudomi, nukentėjo nuo granatų sprogimų ir kiti gyvi sudegė gaisre. Mes niekuomet nesužinosime gyviems degant, mirties agonijoje, jų pergyvenimus. Teroristai sugaudyti, keturi iš jų net netoli Ukrainos sienos. Taip skelbia Maskva. Linkiu tiems teroristams mirties bausmes siūbuojant kilpose. Sušaudymo bausmė privalo būti atlikta tiktai kariškiams, bet ne tokiem niekšam. Kai jie, bus pripratę ir sustingę siūbuojant kilpose, galės žengti į tą jiems žadėtą pomirtinį pasaulį, kuriame kiekvieną iš jų pasitiks laukiančių po 10 nekaltų mergaičių. Šiame pasaulyje, tie niekšai, tikriausiai džiaugėsi mergaičių paveiksliukais, kurie yra šalti, neturi nei jausmų, nei kvapo, nei skonio. Netoli Ukrainos sienos sugauti teroristai duoda Putinui medžiagos, teroro veiksmais, kaltinti Ukrainą. Toks yra Rusijos propagandos aparatas, todėl nieko naujo. Buvęs Vokietijos kancleris Schroeder seka seną pasaką, kad su Putinu reikia derėtis, bet nepasako derėtis dėl ko. Jis yra dalininkas dujų vamzdyno tiekiančių dujas vakarų Europai. Kad jis asmeniškai draugauja su Putinu, ne paslaptis, jog jis palaiko rusų užpuolikų pusę išsaugojant savo interesus dujų vamzdyne. Ukrainiečiai, neteisėtai užpulti, neatsisako taikos derybų, reikalaujant, kad užpuolikas apleistų užimtas teritorijas ir atstatytų sugriautą kraštą. Kitaip ukrainiečiai apie taiką nelinkę kalbėti.


Putinas pasiekė aukščiausią beprotystės tašką, kad net Nobelio premijos laureatai kreipiasi į pasaulio lyderius įspėdami, jog Putinas kelia grėsmę visai žmonijai. O kas jam, juk jis Rusijos caras. Putinas tiek suįžūlėjo savais blefais, kad bet koks paleistas žodis iš jo ir jo verbliūdų lūpų nebeturi jokios reikšmės. Putinas yra tapęs elgetų karaliumi.Vėliausiomis žiniomis, praskridus rusų raketai per Lenkijos teritoriją, į lenkų užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Rusijos ambasadorius, kris nuvykti atsisakė. Tai yra neleistinas grubus diplomatijos pažeidimas. Įdomu, ar lenkai neužtrenks jam durų jeigu jis grįžtų į postą Lenkijoje. Priminsiu, jog santykiai tarp tų dvejų valstybių ne per geriausi. Ar išvis įmanoma su rusais turėti lygius geraširdiškus diplomatinius santykius? Atsipeikėkime. Rusiją, kokia ji yra, labiau pažeminti neįmanoma, prilyginimui tai būtų lygiai taip kaip apšikti šūdą.


Tragedija Baltimorėje. Prekinis laivas, pakrautas konteinerių, apleidžiant Baltimorės uostą, rėžėsi į Francis Scott key tiltą jį visiškai sugriaunant. Kiek žinoma, yra žuvę 6 tilto darbininkai. Prezidentas Biden pasiryžęs jį atstatyti Amerikos mokesčių mokėtojų pinigais. Kongrese kyla nepasitenkinimo banga. Kodėl nereikalaujama iš laivo savininko draudimo išmokų? Ar pats tiltas nebuvo apdraustas? Visiems žinoma, kad draudimai labai greiti rinkti užsakyto draudimo įplaukas, bet išmokėti delsia. Jeigu bet koks laivas nėra apdraustas pilnu draudimu, tokius į uosto teritoriją neįsileisti. Bandoma iškelti metalo nuolaužas sukritusias į vandenį taip atidarant kelius jūreivystei. Bidenas, iš savo prieinamų lėšų žada 60 milijonų pravalymui. Paskutinis žodis priklausys Kongresui. Jeigu paklausime Putino, tai sužinosime, jog dėl tilto kalti yra ukrainiečiai.Kiekvienam pelnytai pagal nuopelnus.


 2024-04-04

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos