Tokios tokelės (205) Mišrainė             Flag of Ukraine                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu! 

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         Dievas būtų su Jumis.


Keisti dalykai dedasi pasaulyje. Daug žmonių demonstruoja už teroristus užmiršę, kad vakar jie demonstravo prieš teroristus. Skamba nelabai aiškiai. Pabandykime išsiaiškinti. Nežinome ir nesuskaičiuosime kiek žmonių demonstravo prieš Rusijos teroristus kurie pradėjo okupacinį karą prieš niekam nenusikaltusią Ukrainą. Hamas pastangomis pradėtas karas prieš Izraelį davė pagrindų demonstracijom prieš Izraelį. Juk Hamas teroristai pradėjo tą prieš Izraelį karą. Tose demonstracijose, už palestiniečius, nukreiptose prieš Izraelį, dalyvavo skaičius demonstrantų kurie demonstravo prieš Rusijos agresiją. Reiškia, prieš Rusijos terorizmą demonstruoti galima ir reikia, bet prieš Hamas teroristus demonstruoti draudžiama. Reiškia, tegyvuoja išverstaskūriai.


Hamas prisiekė amžiną karą prieš Izraelį. Jų vyriausias „hončo“, neaiškiu būdu tapęs milijardieriumi, gyvena vienoje arabų valstybėje ir duoda tiem besmegeniam Hamas teroristams įsakymus. Šie klauso. Amerikoje daugelyje vietų palestiniečiai protestuoja ir reikalauja kad Izraelis sustabdytų karo veiksmus. Jie protestuoja, tikriausiai net nežinodami, jog tą karą pradėjo Hamas teroristai. Protestuotojai, įvairių universitetų studentai, pasirodo yra pasidavę prieš žydus nukreiptai politikai. Kokia jų ateitis, galime drąsiai sakyti, žinodami, jog mokslas duoda žinių, bet neįduoda proto. Užpultas Izraelis ginasi ir pasiryžęs išnaikinti tą teroristų gaują.

Taip pat Ukrainoje, karą pradėjo rusai ir pasaulio didieji pradeda reikalauti, kad Ukraina nustotų kariauti. Kur tų žmogiškų asilų logika? Piniguose?


Nors šiame demokratijos krašte demonstracijos už ar prieš bet ką nėra draudžiamos, dažnais atvejais nutildymui oponento naudojamas smurtas. Tai labai gėdingas ir žeminantis veiksmas.


Kartojau ir kartosiu, kad Izraelio valstybė buvo sukurta JT organizacijos sprendimu. Kartoju, žydai ten įkūrė savo valstybę demokratiniais pagrindais, kuri yra vienintelė tokia tame regione. Izraelio valstybė ten yra, ji ten ir bus. Arabai privalo tą suprasti. Jeigu arabai amžiais ten tarp savęs pešėsi, tai dar nereiškia, kad Izraelis privalo dalyvauti jų tarpusavio peštynėse. Izraelis mėgsta taiką ir ramybę ir arabai privalėtų į tai atsižvelgti. Nesuprantama, kodėl kai aiškiai visiems žinoma, jog Hamas teroristai pradėjo karą prieš Izraelį, demonstruojama liaupsinant Hamas teroristus. Kur čia logika? Manau jog ta logika yra Kremliaus darinys.


Man būnant vaiku, maždaug 11-12 metų teko matyti vokiečių kareivių saugomą žydų Ghetto. Iki šiol neišgaravo iš mano atminties klausimas: „Už ką“? Ką blogo padarė tie nuskurdinti aukšto išsilavinimo žmonės, ką blogo padarė vaikai, moterys, senoliai, amatininkai ir eiliniai? Juk jie visi, buvo Lietuvos valstybės piliečiai, Lietuvos turtas. Juk taip pat Lietuvos turtas buvo vienas brolis kuris skaldė akmenis ir kitas brolis kuris valdė Lietuvą. Visi jie buvo reikalingi jaunai Lietuvos valstybei. Visos šios negerovės rišasi su karo metu vykdytomis okupacijomis. Lietuvių tauta išliko. Taip pat išliko lietuvių išgelbėti kai kurių žydų vaikai, kurie iki šiol dėkingi lietuviams. Čia neminėsiu kai kurių išverstaskūrių lietuvių elgesį prieš Lietuvos žydus. Ta juoda dėmė išliks amžiais. Tad nelinkiu nei vienam matyti ką aš esu matęs ir neužmiršęs. 


Šią istoriją neįmanoma apsakyti kelias sakiniais. Nepabuvę Ghetto, negalime net apsakyti tų nužmogintų žmonių kančias ir jų pergyvenimus, todėl dabar kartu su viso pasaulio žydais klausdamas „Už ką“ kartoju „NEVER AGAIN“.


Nežinau pasekmių už šias parašytas mintis, bet laikausi savo įsitikinimų. Kodėl yra žmonių įsitikinimas, kad žydų tautą reikia sunaikinti? Ką blogo jie padarė žmonijai? Kodėl tie antisemitai neįvertina žydų indėlio į mokslą, tyrimus, išradimus, viską duodant žmonijai? Ar todėl kad jie žydai? Žydai visuomet siekė mokslo, nes mokslas žmonijos ateitis. Taip pat ir amatų srityje žydai buvo gabūs.  Ar mes visi tą suprantame?


Stebint Amerikos žinias, jeigu jas tokiomis galime vadinti, daugelyje Amerikos didmiesčių demonstracijas palestiniečių ir jiems pritariančiųjų, kur be smurto neapsieinama. Nesistebėkime, nes ir Amerikos Kongrese atsirado antisemitinių nuomonių. Tiesiog nesinori tikėti, bet tikrovė tokia. Paklauskime vėl, kodėl tokie dalykai vyksta Amerikos širdyje, demokratijos tvirtovėje. Gal ta demokratijos tvirtovė sunyko kartu su demokratų nugyvendinta Amerikos galybe? Bijau, kad Lietuva, vadinama Mažoji Amerika nepatirtų tokį nuosmukį kaip didžioji Amerika. Ristis žemyn nereikalaujama daug pastangų, bet išsilaikyti ant bangos keteros, reikia triūso ir sumanumo. Deja, demokratai visiškai išsikvėpė.


Palestiniečiai, demonstruodami Amerikos miestuose buvo įsitikinę, kad jų demonstracijos tiktai už teroristus buvo teisios. Tas jų įsitikinimas tapo atmestas kai Washington DC susirinko didžiausia minia protestuotojų už Izraelį. Ir teisingai, nes Hamas teroristai skerdė taikius žydų gyventojus, nežiūrint amžiaus, senus, moteris vaikus ir kūdikius, taip pat išsivarant 220 jų į belaisvę. Hamas žiaurumai neapsakomi, nei aprašomi, mums galbūt net nesuprantami. Izraelis ir jo žydai jiems niekuomet nedovanos. Dieve padėk izraelitams.


Rusijoje Putinas susirūpinęs patiria didį spaudimą. ES išvarė apie 700 rusų šnipų, kurie pagal Rusijos žargoną vadinami diplomatai, neranda namuose darbo. Tai toks šnipų atlyginimas, panašiai kaip dainoje „kareivis tarnavo už tėvynę savo, neužsitarnavo lentelės dėl grabo“. Negedėkime šnipų.


Rusijoje dedasi negirdėti ir nematyti dalykai. Rusai anksčiau parduotus kitom valstybėm ginklus, stengiasi pirkti juos atgal, nes rusų kare su Ukraina jie mato beginklį Rusijos visišką žlugimą. Juk be ginklų ir be kareivių kariauti neįmanoma. Gėda turėtų būti Kremliaus mafijozams. Ukrainiečiai rusams nerodo jokio pasigailėjimo.


Putinas nuvyko neeiliniam pasitarimui į Kazachstaną, išsaugoti tos respublikos pasidavimą vakarams. Jis sugebėjo pasiūlyti Kazachstaniečiams naujos atomo perdirbimo įmonės. Žinome tik tiek, kad jau anksčiau Kazachstanas prisidėjo prie šilko kelio kuris aplenkia Rusiją. Aišku, rusai nepatenkinti. Aiškėja vis daugiau įvairių aplinkybių Rusijos sandraugoje, kur rusų interesai atmetami, nes vakarai įdomesni. Oi, Rusija, Rusija , kas iš tavęs beliko? Rusija prarado žmoniškumą. Atstatyti žmoniškumą, reikalingi dešimtmečiai. Kur tuomet Rusija dės valstybės turto vagis? Gauname tikrą aklagatvį. Iš aklagatvio Rusija išeiti ir tapti demokratija galėtų tiktai  panaikinus korupciją. Atvirai pasakysiu, Rusijoje tas neįmanoma. Putinas pasiryžęs atstatyti Sovietų Sąjungą, bet nesusitvarko su dabartinėmis respublikomis. Iširs ir jos kaip išniro Sovietų Sąjunga.


Nuskyniau baltą ramunėlę ir būriau jos žieduose. Lapeliai vienas po kito, Putinas ar Zelenskis? Putinas ar Zelenskis? Aišku kad laimi Putinas. Vakarai, dėl ginklų Ukrainai, duoti – neduoti, duoti – neduoti, dabar o gal niekuomet. Posėdžiauti ir nesutarti. Ukraina pasiduok, Rusija laimėk. Ukraina žemėlapiuose šiandieną yra, rytoj nebus. Tiesa ne melas. Melas laimi. Taip ir pasibaigė ramunėlės žiedo lapeliai, liaupsinę melą ir niekšybes. Jie ten, NATO ir ES viršūnėse, bajorai ir valdžia, o mes jų „chalujai“. Taigi, bičiuli, spjauk į tiesą, garbink melą, būk šuva o ne žmogus.


Ant NATO, ES ir Amerikos vadovų galvų bombos nekrenta, nėra reikalo rūpintis kitais nes, skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Įsidėmėkime ir neužmirškime. Aišku?


Amerikoje, teisiant prezidentą Trumpą, prokurorai bei demokratiniai teisėjai, nežiūrint į teisminį procesą naikina Amerikos teismų sistemą. Sunku pasakyti, ar tie teisėjai ir prokurorai išvengs kaltinamųjų suolo. Jie, nežiūrėdami faktų, net neleidžia kaltinamajam gintis.  Tie visi demokratijos teismų naikintojai jaučiasi saugūs kol demokratai valdžioje. Kas gausis jei valdžią perims respublikonai? Ar užvirs nauja keršto banga? Kas bus respublikonų partijos kandidatas į prezidentus paskelbtas per respublikonų partijos konvenciją liepos mėn. 2024 metais Milwaukee mieste? Metu kortą už prezidentą Trump su viceprezidente Nikki Haley. Milwaukee konvencija „primes“ mums kandidatus už kuriuos ir balsuosime. Visomis galiomis padėkime jiems laimėti. O Trumpas yra įrodęs būti vertas JAV prezidentu.   

 2023-11-16                         


„NEVER AGAIN“


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje