Tokios tokelės (195) Mūsų padangėje.
Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


Manau, jog niekam neužkliūsiu primindamas, gal ir įrodydamas nelegalių ispanakalbių gyvenimą bei darbą Čikagoje. Mačiau daug stovinėjančių jaunų vyrų prie Home Depot parduotuvių, laukiančių būti laimingais ir gauti tai dienai darbą. Gatvėje, kur gyvenau, ne vienas namo rūsys buvo pilnai apgyvendintas. Tie gyventojai buvo ramūs, nekeldavo jokio triukšmo, palyginant su jų pačių tėvynainiais įsigijusiems namus ir dažnai keliant šeimos bet kokį minėjimą su dideliu triukšmu. Matyt, taip atskiriami legalai nuo nelegalų. Tie nelegalai iš savo mizeriškų uždarbių, penktadieniais apguldavo Western Union įstaigas siuntimui pinigų į namus artimiesiems.


Prezidentas Trumpas savo laiku buvo žadėjęs Čikagos ir kitų miestų dykaduoniams atimti valstybinę pašalpą, remiantis kapitalistinės valstybės Konstitucijos pagrindais. Demokratų sakomos žiūrint, tai didžiausias Trumpo nusižengimas atstatant M.A.G.A. Verta būtų tokius dykaduonius deportuoti į Meksiką ir kitas pietines valstybes, jų vietą užleidžiant ispanakalbiams. Amerika turėtų tiktai naudos.


Tie dykaduoniai, tautos parazitai, turėdami lygias teises, visuomet balsuoja už savo maitintojus. Netekę maitintojų, jie privalės eiti dirbti. Baisu. Todėl jie, nenorėdami prarasti savo maitintojų, visuomet balsuoja už bet kokią šiukšlę turinčią jų spalvą. Jie net nesupranta, kad tie jų maitintojai dalina ne savo turtą, bet visų. Ar svarbu? Lietuviškai sakoma „verkia duona tinginio valgoma“. Jie nevengia visuomet priminti buvusią, likusią istorijoje, vergiją. Pagalvojus ir net pergalvojus, būtų verta nusamdyti kokią Wagner grupuotę, kad ji čia Amerikoje sutvarkytų kairiūkščius kartu sutriuškinant visam laikui jų propagandą. Investavimas pasiteisintų.


Pakalbėkime apie vergiją, kuri dar veikia kaikuriose arabų valstybėse. Juk arabų valstybės yra Afrikoje. Amerikos vergija turi savą istoriją: 


                               9 FACTS about slavely They don‘t want you to know.

The first legal slave owner in American history was a black tobacco farmer named Anthony Johnson; North Carolina’s largest slave holder in 1860 was a black plantation owner named William Ellison; American Indians owned thousands of black slaves; In 1830 there were 3,775 free black people who owned 12,740 black slaves; Many black slaves were allowed to hold jobs, own businesses, and own real esate; Brutal black-on-black slavery was common in Africa for thousands of years; Most slaves brought to America from Africa were purchased from black slave owners; Slavery was common for thousands of years; White people ended legal chattel slavery.


„VERGIJA“ - baisus žmoniją žeminantis laikotarpis. Vergija minima ir Biblijoje. O kas parašė ją? Kartą žydas paklaustas ar skaitė Bibliją, atsakė „mes ją rašėme“. Taigi, vergija yra nuo neatmenamų laikų. Žydų kalendorius yra kitoks, senesnis, o vergija ten minima. Kodėl Amerikos vergų palikuonys neieško kompensacijų protėvių šalyje? Kiek jų išdrįstų, gavę kompensacijas Amerikoje, grįžti į protėvių kraštą ir ten vėl vergauti, šį kartą jau tokios pat spalvos vergvaldžiams?


Mums, vergija su jos žiaurumais ir brutalumais yra žinoma tik iš padavimų. Gal geriau mums žinomi yra faktai apie buvusią baudžiavą Lietuvoje, kur ponai, pamėgdžiodami lenkus, turėjo visišką teisę ant savo baudžiauninkų, be jokios atsakomybės. Rusijoje ta baudžiava tęsėsi dar ilgiau. Pasaulis keičiasi, tik ne Rusija. Ten kraštą valdo vienas tironas po kito, ta pačia grobuoniška, katorgiška vergijos sistema, kurią Kremlius vadina demokratija.


Dabar tą vergovišką demokratiją rusai sugeba išnaudoti sau, Wagner privačios kompanijos vardu, aptarnaujant kai kurias Afrikos šalis. Afrikos šalyse, kur neramumai nesiliauja, vyksta pelninga žvejyba, nes vandenys ten gerai sudrumsti. Rusai, Wagner  grupuočių pagalba, remia bet kokią jiems palankią valdžią, nesvarbu, ar tai būtų kokia karinė chunta ar maištininkų būrys užėmę valdžią. Rusai, įvedę savo ginkluotas grupuotes valdžios apsaugojimui eksportuoja į tas šalis savo vergijos kultūrą, apiplėšiant imant iš tų kraštų kas rusams reikalinga atsilyginant apkabinėjant valdžios žmones įvairiais blizgučiais. Šitokiu būdu Wagner grupuotės Putinui tampa nebepavojingos, jos išlaikomos kolonijinių valstybių. Taip plečiama imperija, kurios steigimo pagrindas yra kraujas. Tiems Wagner grupuočių kariams, sudarytiems iš nuteistų kalinių, žmogaus papjovimas jiems aukščiausias malonumas, ypač Afrikoje, kur juodaodžių gyvybės pigios. Taip, rusams veikiant, yra alinamas Afrikos kontinentas.


Dabar, Amerikoje prasidėjusi karštligė, jeigu dar nesumaišė tai ateityje sumaišys mums protą, kuris kandidatas vertas mūsų paramos. Prisimena žydų išmintis, kur tarp kitko sakoma jog ... „...idiotus pažįstame kai prasideda rinkimai“. Respublikonų partijos kandidatai niekina vienas kitą, o kartu paėmus bendrai niekina prezidentą Trumpą, kuris rodo geriausią pasirodymą. Sekantis JAV prezidentas, be jokių svyravimų, privalo būti Trumpas, kuris žada M.A.G.A.


C:\Users\Albinas\OneDrive\Documents\Work Files\Linksmi bičiuliai\LGBTQ.jpg 2023-09-07

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės