Kvietimas teikti paraiškas Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai gautiKultūros ministerija priima paraiškas Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai gauti, kurios paskirtis – įvertinti pavienių asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

 

Kandidatais premijai gauti gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys ir jų grupės, vykdžiusios bendrą veiklą lietuvių etninės kultūros srityje. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose yra nurodyta su lietuvių etnine kultūra susijusi veikla, ir fiziniai asmenys. Vienas teikėjas gali siūlyti vieną asmenį ar grupę.

 

Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai ir medžiaga:

  1. teikėjo parengta kandidato rekomendacija, kurioje argumentuojama, už kokius nuopelnus siūloma kandidatui skirti premiją;

  2. kandidato kūrybinės, ugdomosios, mokslinės ir kitos veiklos, už kurią siūloma skirti premiją, aprašymą ir darbų, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašas;

  3. pagal poreikį – vaizdinė, garsinė ar kita medžiaga, įrodanti kandidato veiklos rezultatus.

 

Kai gauti premiją siūloma grupė, pateikiama teikėjo parengta rekomendacija, kurioje pateikiama argumentacija, už kokius nuopelnus siūloma grupei skirti premiją, grupės veiklos aprašymas ir bendrų darbų, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašas bei papildoma medžiaga.

 

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. spalio 1 d.

 

Išsamesnę informaciją teikia Kultūros paveldo politikos grupės vyriausioji specialistė Irena Kezienė, tel. +370 608 45 638, el. p. irena.keziene@lrkm.lt.

 

Daugiau informacijos ir premijos nuostatai LR Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

 

Nuoširdžiai Jūsų – URM Globalios Lietuvos departamentas


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje