Tokios tokelės (192) „Mr. Trump“

  Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


Teismui priėmus prisiekusiųjų sprendimą, apkaltinti prezidentą Trumpą, prasideda nauja įdomi istorija.


Vėliausiame apkaltinime specialus prokuroras Jack Smith nuslepia Trumpo vieną sakinį „I want you to assemble peacefully and patriotically“, apie Sausio 6 dienos jam metamą kaltinimą. Nuslėpimas prisiekusiems, prokurorui žinomų duomenų, neleistinas. Melas negali būti apkaltinimo įrankis. Prisiekusieji suklaidinti. Dabar tas prokuroras prisipažįsta padaręs klaidą. Ta klaida, padaryta sąmoningai ar per žioplumą, ir nepastebėta būtų sujaukusi visą gyvenimą kaltinamojo asmens. Ar prokurorui svarbu? Jam svarbu „garbė“ nuteisti prezidentą Trumpą. Prisiekusiems pateikti melagingi duomenys įtikino juos apkaltinimo teisingumu. Koks būtų buvęs prisiekusių sprendimas pateiktais jiems pilnais teisingais duomenimis? Išteisinimas?


Kas bus su specialiu prokuroru Jack Smith? Primetant jam sąmoningai nuslėpus prisiekusiems pateiktą kaltinimo medžiagą stengiantis nuteisti, galbūt nekaltą asmenį, šį kartą prezidentą Trumpą, prokuroras pats privalėtų sėdėti teisiamųjų suole. Jis prarado bet kokį patikėtinumą. Tikriausiai bus peržiūrimos kai kurios jo anksčiau kaltinamosios bylos. Atrodo, jog smagratis pradeda įsisukti.


Normaliai, visi JAV eks-prezidentai tituluojami Mr. President, išskyrus prezidentą Trumpą, kurį teismo posėdyje teisėja pristatytąjį prezidentą pavadino „Mr. Trump“. Aiškėja teisėjos šališkumas ir prezidento Trumpo gėdingas pažeminimas. Nors prezidentas Trumpas ne angelas, bet taip sąmoningai jį žeminti federalinio teismo teisėja neturėtų.


Visi tie prezidento Trumpo kaltintojai siekia vieno tikslo, save išsigarsinti ir tą išsigarsinimą panaudoti ateityje rinkimuose. Tai ne tik kad reta proga, bet pirmas toks įvykis JAV istorijoje. Kiekvienas nori palikti pėdsaką apie patriotiškumą ir gal demokratizmą. Deja, teks palaukti kol teismai tars savo žodį.


Demokratų puolimai apkaltinant prezidentą Trumpą naujais apkaltinimais, nesiliauja, aiškiai ir suprantamai pastebimais rinkimų kampanijos trukdymu. Taip tęstis negali. Kaltinimai prezidentui Trumpui net kartojasi. Kiekvienas nori jam kokiu nors būdu įspirti. Atsargiai, jis gali net kąsti. Juk žurnalistai jau atliko budelio darbą jį nuteisdami, o dabar veja virvę reikalingą linčiavimo vykdymui.


Atkreipkime ypatingą dėmesį prezidentui Trumpui surengtą teismų ir kaltintojų priklausomumą demokratų partijai. Čia aiškiai savo ranką rodo Teisingumo departamentas, kuris šoka tiktai pagal PINO Bideno reikalavimus, atitolinant apkaltinimais jį korupcijoje. Bidenas tų korupcijos apkaltinimų neišvengs. Kartoju praeitame straipsnyje pasakymą, jog įstatymai visiems lygūs, tik prieš įstatymus ne visi lygūs. Teismuose įsigalėjo politika. Tokiu atveju teismai praranda savo autoritetą.


Kaltinimai prezidentui Trump gali būti panaikinti remiantis prezidento neliečiamumu ir privilegija. Dabar kinkos dreba pačiam kaltintojui Jack Smith. Jis seniai žinomas kaip prezidento Trumpo nekenčiantis asmuo, kaip ir Washingtos D.C. šališkumu pasižyminti teisėja. Floridos teisėja, kur visa istorija prasidėjo, mano kitaip, gerokai apkandžiodama prokurorą. Įrodoma, jog prokuroras privalės pats sėsti į teisiamųjų suolą už machinacijas apkaltinime.


Istorija, kaip pastebime, kai įsiterpia sąžiningi, neutralūs federaliniai teisėjai, gauna kitokią spalvą. Bijoma, kad prezidentas Trumpas perdaug kalbėdamas nepakenktų sau ir visai bylos eigai. Per savo ilgą liežuvį, neklausydamas teisėjo nurodymų, prezidentas Trumpas gali atsidurti belangėje. Prezidentas Trumpas sulaukęs nepalankaus sprendimo, apeliuos aukštesnei instancijai, iki JAV Aukščiausiojo Teismo.


Ta, demokratų už išlikimą valdžioje padėta šmeižto kompanija, laimėjus respublikonams, suduos demokratams nebeatsigaunamą smūgį, kurio jie verti. Keršo smagratis pradeda vis smarkiau įsisukti. Antrankius pajus dabartinis vyriausias prokuroras su savo šutve; Bidenas ir sūnus „crackhead“ Hunter už užsienio machinacijas ir mokesčių sąmoningą nemokėjimą.


Kaip tą visą keršto karštligę sustabdyti. Jeigu prezidentui Trumpui bus pripažinta neliečiamybė, respublikonai perėmę valdžią, demokratams nedovanos. Apskaičiavimas paprastas. Dabartiniu metu kaltinamas vienintelis respublikonas prezidentas Trumpas. Respublikonams esant valdžioje nukentėtų žymiai daugiau demokratų ir eilė šališkų federalinių teisėjų.


Tą nesąmonę galėtų sustabdyti Bidenas, suteikiant pilną amnestiją prezidentui Trumpui. Bet, Bidenas galvoja kandidatuoti antram terminui, juos laimėti ir naikinti respublikonus. Nesiseks.


Demokratams valdant, teismai tapo supolitinti. Respublikonų veikėjų teisimui skiriami šališki, demokratams palankūs teisėjai ir prokurorai. Ar per ateinančius rinkimus balsuotojai sugebės grąžinti demokratiją?


Dabartiniu metu valdantieji iš demokratijos tyčiojasi, TIESĄ laikydami belangėje užčiaupta burna. Trumpas jau nuteistas. Jį nuteisė žurnaliūgos, įvairūs komentatoriai, Konstitucijos žinovai ir nežinovai. Teisėja nuo senų laikų griežia dantį prieš Trumpą, o specialus šališkas prokuroras randa vis daugiau priežasčių apkaltinimui. Dedamos visos pastangos, kad Trumpas per rinkimų laikotarpį būtų užimtas teismuose.


Visos, iki šiol skleidžiamos paskalos, neturi jokio teisėto pagrindo. „Fake news“ privalo dirbti ir užsidirbti sau duoną.


Tikiu, kad Trumpas supras padėties rimtumą, pasitikės advokatais tariantis su jais, bet nenurodinėjant jiems. O mes, palaikykime Trumpą morališkai, nes juk jis mūsų kandidatas į prezidentus. M.A.G.A. privalo įsitvirtinti.


Let‘s go Brandon.


Nesant Trumpui Baltuosiuose Rūmuose, NATO pradėjo pataikauti Rusijai. Daugiau kitame straipsnyje.

            

2023-08-17

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos