Parengtas naujas Cook apygardos nekilnojamojo turto mokesčių vadovas

Tiems, kurie turi nekilnojamojo turto Cook apygardoje, siūloma nauja priemonė, padėsianti geriau suprasti nekilnojamojo turto mokestį ir jo dydį. Cook apygardos iždininkės Maria Pappas išleistame naujame vadove paaiškinama nekilnojamojo turto mokesčių sistema, atsakoma į kai kuriuos dažniausiai užduodamus klausimus, pavyzdžiui, kodėl mokesčių sąskaitos yra tokios didelės, ką galima padaryti norint sutaupyti pinigų. Vadove taip pat paaiškinama, kaip nustatomi mokesčiai, kaip vykdomas skolų išieškojimas, kaip pateikti apeliacinį skundą, siekiant užginčyti nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimą, kaip pasinaudoti pinigus taupančiomis lengvatomis. Naująjį vadovą galima rasti Cook apygardos iždininko interneto svetainėje adresu:https://cookcountytreasurer.com/pdfs/understandingyourtaxbill/propertytaxprimer.pdf.Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės