Tokios tokelės (189) Įvairumai
Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom, o NATO vadovams gėda.


Bidenui, Obamai prezidentaujant, buvo patikėta milijardinė suma Ukrainai skirtų lėšų. Reikalas išsivystė taip, kad jis gavo gerą „honorarą“ už tų lėšų pervedimą Ukrainai ir jo sūnaus „crackhead“ įtaisymą į „Burisma“ bendrovės tarybą už labai aukštą algą ir nieko neveikimą, nes jis neturėjo jokio supratimo kodėl jis ten. Gaunantis tokią aukštą algą, jis ją išleido prostitutėms ir narkotikams, nemokėdamas pajamų mokesčių ir savo pavainikei dukrai skirtų alimentų. Dabar jis tampomas po teismus. Tai „didelė garbė“ prezidentui turėti tokį sūnų palaidūną, kuris rado prieglobstį ir vietą gyventi Baltuosiose Rūmuose.


Dabar aiškėja, jog jie kiekvienas gavo iš tos „Burisma“ kompanijos po 5 milijonus dolerių. Atrodo neblogas verslas būnant viceprezidentu. Tik vienas dalykas jiems nebuvo iki šiol žinomas, tai, kad yla visuomet išlenda iš maišo. Įgrūsti ylą atgal į maišą neįmanoma nes ji duria. Prezidentas užsitarnavo, kad juo tolyn tuo blogiau apie jį kalbama ir rašoma. Kongresas veikia jo nenaudai.


Baltuosiuose Rūmuose sprogo kvaišalų bomba. Nejaugi Baltieji Rūmai tapo kvaišalų platinimo ir vartojimo vieta, žinant jog ten apsigyveno Bideno sūnus, narkomanas, Hunter? Slaptoji tarnyba, perkošusi viską per savo filtrą, nusikaltėlių nerado. Gal ieškotojai patys buvo apsvaigę tais kvaišalais? Gautus įsakymus privaloma vykdyti.


Pats Bidenas irgi ne šventasis. Įžengus Trumpui vėl į Baltuosius Rūmus, Trumpo paskirtas generalinis prokuroras tikriausiai paklaus Bideno kaip ir kodėl jis laikė įslaptintų dokumentų tam neturint leidimo ir bendraujant su nedraugiškos šalies agentais. Kaltinimas būtų labai stiprus. Demokratas senatorius Kennedy reikalauja, kad Atstovų Rūmų komitetas tirtų Bideno machinacijas su užsieniu. Reikalavimas pagrįstas turimais faktais. Demokratas senatorius pasipiktinęs savo demokratiniu prezidentu.


Artėjant (už vienerių metų) respublikonų partijos suvažiavimui, Milwaukee mieste, kandidatai į JAV prezidentus kyla kaip grybai po lietaus. Pirmauja prezidentas Trumpas. Pirmaujantis nereiškia, kad jis bus tas išrinktasis kandidatas. Suvažiavime po išgirstų daug kalbų, žodį tars valstijų delegatai savais balsais. Ginčų bus daug. Trumpo parinkimo atveju, žinome jo dienotvarkę, t.y. užbaigti karą Ukrainoje, Amerikoje panaikinti piliečius varžančius įstatymus bei atstatyti Ameriką atitinkančią jos Nepriklausomybės paskelbimo aktui. Tai reiškia M.A.G.A.


Dažnai girdime sakant, jog respublikonai yra turtingųjų partija. Tai tiesiog nesuprantamas žmonių tamsinimas, demokratams norint išsilaikyti valdžioje. Juk Illinois gubernatorius yra milijardierius. Tai kur ta demokratų „biedniokų“ partija? Imkime pavyzdžiui šalia Illinois valstijos esančią Indiana valstiją. Ji valdoma respublikonų. Joje visi mokesčiai yra žymiai mažesni. Mažiau yra piliečius draudžiamųjų įstatymų. Indianoje fejerverkai pardavinėjami laisvai, šaudomi laisvai, kaip ir šaunamieji ginklai. Illinois valstijoje turime perdaug ginklų įstatymų, kurie neveikia. Ką tokiu atveju daro politikieriai? Leidžia papildomus įstatymus. Visi tie draudžiamieji įstatymai nepanaikina antrąjį Konstitucijos papildymą. Piliečiai turi teisę turėti ginklus. Ginklai piliečių rankose neleidžia įsigalėti bet kokiam tironui valdyti kraštą.


Karas Ukrainoje. Rusijos publikos pasitikėjimas valdžia, karo Rusija – Ukraina prasmingumu blėsta. Bet dar įdomesni dalykai dedasi rusų kariuomenėje. Daug generolų atleista iš einamų užimamų tarnybų, pakeičiant juos naujais, net ir žemesnio rango karininkais. Vykstant karui tokie dalykai neleistini. Visi šie atleidimai, kaitaliojimai, yra nuopelnas gynybos ministro Šoigu. Jis nei dienos netarnavęs kariuomenėje, turintis aukšto generolo laipsnį, generolų yra nekenčiamas. Bet jis yra Putino numylėtinis. Generolai, kurie atleisti, ir dar nepašalinti iš gyvenimo, arba dar nepasodinti, norėdami įrodyti savo nepasitenkinimą, sugebės organizuoti žygį į Kremlių. Kur dings Putinas ir jo globotinis Šoigu? Maskvoje (ne toje Juodosios jūros dugne), kalbos plinta apie sukilimą. Putinui slystant valdžiai ir kariuomenei iš jo rankų, jokie jo kariniai įsakymai kariuomenei jau nebepriimami. Putinas liko ne vienas. Jis šalia savęs visuomet turi savo numylėtinį Šoigu. Rusija yra padrikoje padėtyje.


Ukrainiečiai nesnaudžia. Jau spėjo susprogdinti Rusija – Krymas tiltą. Automobilių eismas sutrukdytas. Tai jau buvo antras tilto sprogdinimas. Dar liko nesusprogdinti geležinkelio bėgiai. Ateina ir jų eilė. Ukrainiečiai nesnaudžia. Putinas niršta. Į „sveikatą“, pakelkime taures už sprogimų nugriaudėjimą Maskvoje. Maskvos gyventojai privalo žinoti kas yra ir kokios karo pasekmės. Griuvėsiai Maskvoje trumpina Putino valdžios viešpatavimą.


Buvo savo laiku Don Kichotas, the man from La Mancha, kuris kariavo su vėjo malūnais, nusižiūrėjęs į vieną žvaigždę, iškilmingai prisiekė: „It is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter haow far“. Taip pat ir Putinas, iškilmingai prisiekęs sunaikinti Ukrainą, laukia tam iškilmingam įvykiui ruošiamos giljotinos ir jo galvos, pamautos ant kuolo, nors ir netašyto. Aišku?


Iranas, kuris šelia Rusiją dronais, nepatenkintas rusų kišimosi į jų vidaus reikalus. Iranas išsišaukė Rusijos ambasadorių dėl pasiaiškinimo rusų kišimosi į tris salas Hormuzo sąsiauryje, kurias savinasi Iranas. Nesiseka maskoliams nei namuose nei užsienyje. Wagner grupė ketina kraustytis į Afriką, kad galėtų plėšti bet kokį nuskurdintą kraštą, su šūkiu: „Mes nešame laisvę“. Pasaulis dar nesupranta, jog ten kur rusas, ten ir karas.


Putinas, kur tik įmanoma, stengiasi kalti pleištą tarp taikoje gyvenančių valstybių. Paskutiniu laiku jis pareiškė, kad Lenkija nori užimti vakarų Ukrainą, kurią Stalinas atėmė iš lenkų, kaipo atlyginimą dovanodamas lenkams daug didesnius Vokietijos plotus. Nejaugi lenkai norėtų grąžinti ankstesniems savininkams jų atimtas žemes kurias Stalinas dovanojo lenkams? Aišku, kad tai nėra Lenkijos valdžios politika. Eiliniai piliečiai norėtų gauti ir Vilnių. Atrodo, Putinas bijo lenkų nemažiau kaip lietuvių, kurie gali surengti žygį į Kremlių. Putinas yra tapęs tikras turgaus niekšelis.


Rusų piratiškas elgesys Juodojoje jūroje Ukrainai nepriimtinas. Zelenskis reikalauja pasitarimo tarp NATO ir Ukrainos, bei kokių priemonių galima imtis prieš rusų piratizmą. Amerikos laivynas (ne NATO), atsiradęs Juodojoje jūroje, sugebėtų padaryti galą rusų piratizmui. Bet JAV PINO (president in name only) bijo Putino. Bideno korumpuotu elgesiu nepatenkinti ne tik respublikonai bet ir demokratai. Bideno pasirinktas teisingumo departamentas (DOJ) nesiima priemonių nusikaltimams šio PINO tirti. Kongrese didelis susirūpinimas supolitizuotu teisingumo departamentu. Bideno kinkos dreba išgirdus korupcijos dalyvius Kiniją, Ukrainą, Burisma ir DOJ sustabdytą IRS tyrimą apie mokesčių nusukimą, jo ir jo sūnaus. Kongresas labai suinteresuotas šia nelegalia korumpuotų valdžios asmenų veikla. Virš Baltūjų Rūmų ir jų šeimininko, atslenka tamsūs debesys su griaustiniu ir žaibais.


 2023-07-27


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės