Tokios tokelės (188) Įvairumai




Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

                                                            Flag of Ukraine             C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


Zelenskis užsipuolamas, kad jis nepatenkintas Amerikos pažadėtais ginklais, dėl per lėto jų pristatymo. Karą lemia ginklų turėjimas dabar, o ne rytoj.


Prasideda po truputį girdimi pasisakymai, kad karas prieš Rusiją negali būti laimėtas. Veiksmai vyksta ne apie karo laimėjimą Ukrainoje, bet apie išlaisvinimą okupuotų teritorijų nuo rusų grobikų. Zelenskis kalbėdamas Bulgarijoje pasakė jų ponams į akis, kad jeigu žlugs Ukraina, žlugs visa Europa. Žlugimo tikslas tiktai vienas – neturėjimas vienybės. Bet ar tiems Bulgarijos ponams svarbu Europos žlugimas? Jie jau bus apleidę šį pasaulį. Taip pat nebebus ir Putino. Kas tęs Putino žygį toliau, nežinome.  Nesvarbu kas tuo metu bus Rusijos valdovas, žygis sunaikinti Europą ir paversti ją matuška Rusija išlieka. Ta rusų plėšimo praktika gali būti sustabdyta tiktai nulaužius rusams ragus, arba tiksliau, tai tą mešką suvarius į jos urvą. Dabar yra atėjęs tas laikas. Pražiopsojimas šios progos gali būti visiems laikams neatitaisomas. Pasaulis privalo vieningai veikti prieš tą pasaulinį teroristą. Pasaulis? Kas ir kur jis? Tikriausiai Rusijos dujose ir alyvoje. 


Vilniuje pasisotinę NATO ponai, išsiskirstę į namus, pradeda kalbėti, tiksliau save girti ir teisinti apie Vilniuje priimtus nutarimus, kodėl Ukraina tapo nepriimta į Aljansą. Jokie pasiteisinimai nesustabdys rusų pradėtą niokojimo karą prieš Ukrainą. Atvirkščiai, rusams uždegta žalia šviesa tolimesniam karo prieš Ukrainą vedimui. Kol Ukraina kovos prieš tą pasaulinį banditą, tol ji nebus priimta į Aljansą. NATO Aljansas privalėjo rusą suvaryti atgal į jo urvą, ir pasaulis būtų turėjęs taiką. Aljansas išsigando rusų atominių ginklų, dujų ir alyvos. Dujomis ir alyva rusai valdo vakarų Europą. Nejaugi NATO šalys neturi atominių ginklų atsakančių rusų šantažui? Baimė? Patariu tiems NATO ponams lysti į krūmus, lyg žvirbliai pastebėją vanagą, ir atominis lietus jų ten nepasieks. Vėliau galėsite vėl posėdžiauti, o apie valgį tiktai pasapnuoti. Nejaugi taika, tiktai rusų sąlygomis, bus išsaugota? Kol vakarai bus nusistatę prieš Maskvą, tol vyks karas su Ukraina, pranašauja Kremlius. Vilniuje pražiopsota ultimatumo Rusijai proga. Dėl vienybės trūkumo. O gal ne. Žinodami, jog Rusija dabartiniu metu yra nusilpusi, galingieji valdovai susirinkę Vilniuje, norėdami išsaugoti savo įsivaizduojamą orumą, nutarė Putinui, kaipo sau nelygiam, nuskriaustam, neteikti ultimatumo, verčiau palaukti kol Putinas sustiprės ir sulaukti jo siūlomo ultimatumo. Saliamoniškas sprendimas. Go figure!


Dabar po Vilniaus suvažiavimo, po laiko pastebėję savo žioplumą, iškėlę rankas, jo dalyviai giria save iki persprogimo, kaip ir kiek gero jie padarė Ukrainai. Jie stengėsi, darė kad Ukrainai būtų gerai ir saugu, nesuprasdami, kad jie tenkino rusą, jų užmačias. Lavrovas jau spėjo pareikšti, kad taika ir karo užbaigimas įmanomas tiktai rusų sąlygomis. Jeigu rusų sąlygos nepriimtinos, nebus ir karo užbaigimo. Tai kuomet Ukraina būtų pakviesta į Aljansą? Reikės ruso leidimo?


Ukrainos prezidentas ne tam atvyko į Vilnių pasižiūrėti tą cirką. Jo apsilankymo tikslas buvo prašyti priimti į Aljansą. Manau, jog tai ne tas pat kaip laukti ir būti pakviestam į Aljansą. Namo Zelenskis išvyko nusivylęs.


Bet jie, suvažiavusieji, negirdėjo Zelenskio prašymo, verksmo, jo širdies skausmo stebint tą dviveidiškumo cirką. Zelenskis žino, ką negirdėjo, ar nenori žinoti NATO valdovai, rusų tikslą, alyva ir dujomis užkariauti Europą.


Lietuvių spaudoje, buvęs premjeras Kubilius, sutinka su mano nuomone, jog NATO suvažiavimas privalėjo duoti Maskvai ultimatumą. Dabar Putinas juokiasi. Pagalvojus, iš kitos pusės, vokiečiai ir amerikiečiai šelps Ukrainą ginklais, kad ji toliau kariautų atitolindama narystę NATO. Vokiečių ir amerikiečių pramonė dirbs. Vokiečiai naudos Rusijos dujas savo pramonei. Ar gali tokia valstybė, kaip Vokietija, smerkti Rusiją? Amerikiečiai nepritarė ultimatumui iš savo kvailumo ir baimės. Juk ne paslaptis, kad Baltuosiuose Rūmuose įtakingi pasirodo kairieji. Ar bent kas pagalvojo, kad Ukrainos fizinės jėgos pavargusios, silpsta. Tik jų meilė ir ištikimybė savam kraštui, savo istorijai bei papročiams duoda jėgų jiems priešintis maskoliškam banditui.  Kai Trumpas įsikraustys į Baltuosius Rūmus, jis vokiečiam ir NATO pasakys, paklaus, ar jūs su manim, arba aš vienas be jūsų? Mums žinoma, žino ir rusai, jog jų valstybė yra apsupta amerikietiškomis kariuomenės bazėmis, ypač aviacijos, kuri reikalui esant gali pagelbėti rusams apleisti Ukrainos okupuotas sritis. Nemanau, kad rusai pasirinktų amerikiečius į talką. Taip pat Trumpas yra žinomas kaip duoto žodžio vykdytojas. Rusai jo bijo, o Bidenui rodo špygą. Stebint tokį NATO nevieningumą, ar gali kitos Pabaltijo valstybės ja pasitikėti? Nejaugi NATO nevieningumas sustabdys Putino žygį į Pabaltijį? 


Sprendimas nepriimti Ukrainą į aljansą jau buvo žinomas Amerikoje, Bidenui vykstant į Vilnių. Bidenas, kartoju, pasakė, jog jis nenori jokios konfrontacijos su Rusija. NATO sumirkčiojo pirmoji. 


Bet atsirado ir politikų kurie nepatenkinti Zelenskio nedėkingumu suvažiavimo dalyviams. Nors aljansas ir pažadėjo remti Ukrainą ginklais kare su rusais, bet niekas nebando pakeisti tuos nuvargusius bet pergalingai nusiteikusius Ukrainos karius. Gal NATO pajėgos sugebėtų?


Mano nuomonė, žiūrint į tą Vilniaus cirką, yra viena. Visi jo dalyviai, sudėti bendrai, nėra verti vieno Trumpo. Ar dar atsimename Trumpo pasakymą Putinui, jeigu bombarduosi Kijevą, bombarduosiu Maskvą? Putinas tuo laiku buvo nurimęs. Dabar jis bombarduoja Kijevą, o Maskvą, žodžio ištesėjimui, Trumpas bombarduos 2025 metais, sugrįžęs į Baltuosius Rūmus. Neišrinkti Trumpą būtų pasaulinė tragedija, nes tuomet rusai taptų pasauliniais diktatoriais.


Girdime daug pasisakymų, kad rusai  turi atominę bombą, todėl jų reikia bijoti. Žinant rusų techniką, gal reikėtų rimtai abejoti jų veikimu. Antra, piliečiai žinodami, kad rusai turi atominę bombą, nieko nežino, kad Kinija uždraudė rusams naudoti tą turimą atominę bombą. Kinija turi savo tikslus. Atominių ginklų panaudojimu sunaikinta Rusija jiems nebebūtų reikalinga.


Ne tik Lavrovas, bet visa Rusijos vadovybė baiminasi Ukrainai skirtų F-16 lėktuvų, nes jie gali būti naudojami nešti branduolinius ginklus. Lavrovas labai blogai informuotas. A[pie F-16 lėktuvus jis teisus, bet juk Ukraina neturi branduolinių ginklų, apie tai Lavrovas neužsimena. Išeina, kad melas turi trumpas kojas.


Rusų kariuomenėje vis dažniau reiškiasi nepasitenkinimo balsai dabartine karine valdžia, dėl kurios pačių apsileidimų, perdaug atleidžiamų arba pakeičiamų kariuomenės vadų. Tai aiškiausias įrodymas, jog generalinis štabas neveikia. Tokiu jų neveiklumu kariuomenė nepatenkinta.  Jeigu pats vyriausias štabas neveiklus, jo neveiklumas neprivalo būti išreiškiamas generolų atleidimais. Juos pakeičiantieji, šviežiai iškepti, be praktikos karo metu, kariuomenei duoda mažai, arba išvis jokios naudos. Putinas ir kariuomenės vadovybė šiuose reikaluose turi mažai supratimo. Jiems reikalingi pritariantieji generolai, be savo galvojimo, tik pritariantieji Putino politikai. Donecke vadovavęs už atsiskyrimą Igor Girkis, žinomas Strelkov vardu, pranašauja kariuomenėje maištą. Neužmirškime, generolai yra jėga. Juos negalima lyg kokį sviedinį spardyti į bet kieno vartus.


Trumpai. Putinas yra sutrikęs ukrainiečių pasiryžimu atsiimti Krymą. Wagner grupės kovotojai pastebėti Baltarusijoje ir kitose vietose, neduodant jokių tikrų žinių. Putino žaidimas su generolais gali tapti jam pačiam labai pavojingu. Jis užmiršta, jog generolai atleisti, dingę, mirę ne savo mirtimi, ir dar esantieji tarnyboje, nežinodami kuomet ir jie bus išstumti, yra jėga. NATO? Apie jį daugiau tiesos išgirsime iš rusų, nes NATO valdovai sprogsta nuo pasigyrimų. Ukraina, Zelenskis, liko labai nepatenkinti. Vilnius ir NATO – palikta juoda dėmė. Istorija tars savo žodį.


Straipsnio užbaigimui, verta palinkėti Zelenskiui  pasisekimo: „При каждой неудчи, умейте давать здачи, иначи вам удчи невидать“. (iš kinofilmo „Далекая невеста“.) 


2023-07-20

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės