Tokios tokelės (186) MišrainėGeltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

                                                            Flag of Ukraine             C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


Ukrainos prezidentas Zelenskis kritikuoja kandidatus į JAV prezidentus, kurie savo kabose kalba apie taiką Ukrainoje, neminėdami, kad rusai privalo be jokių sąlygų išsinešdinti iš okupuotų sričių. Negali būti jokių derybų ar nuolaidų teritorijose be ukrainiečių dalyvavimo ir sutikimo. Taikos sąlygas nustato ukrainiečiai. Ji, tauta ir valstybė, ir su jais reikia kalbėti. Manau, kad taikos ir ramybės labiausiai siekia Ukraina ir jos prezidentas Zelenskis. Zelenskis girdėdamas tas amerikiečių kalbas apie taiką, klausia: Ar tie kandidatai eitų kariauti už taiką? Jeigu atsakymas neigiamas, tai ar jie sutiktų paaukoti Ukrainą rusams? Taip, sutiktų. Juk Rusija valdo alyvą ir dujas. Taika įsigalėtų iki rusų įsiveržimo į Pabaltijį.  Tad šiuo atveju paskutinis klausimas yra, ar Ukraina bus išgelbėta? Gal į šį klausimą atsakys Vilniuje srėbdami sriubą aukšti NATO vadovai ir svečiai ne tik kalbomis, bet ir veiksmais?


Kaip spauda praneša, Ukrainos fronte sužeisti rusų kariai gydomi, jeigu gydomi, tai karo lauko ligoninėse, arba panaudojant žinomą prilyginimą, kur sužeistieji kariai rūpinasi patys savimi. Karininkai, sužeisti karo lauke vežami gydymui į Rusiją. Rusijoje kareivis nuo eilinio iki seržanto (įskaitant) traktuojami kaip koks pašaras karo mėsmalei. Daugelis tėvų, sūnų, po laiko sužino, kad „kareivis tarnavo už tėvynę savo, neužsitarnavo lentelės dėl grabo“. Bet ir tų karių jau pradeda pritrūkti, nes daugelis nenori kare prarasti gyvybes dėl kažkokio idioto užmačių. Vienaip galvojant, kitaip žiūrint, mėsmalės krumpliuoti ratai dar vis sukasi. Kaip ilgai? 


Kachovkoje, Dniepro aukštupyje ir žemupyje rusų karių tarpe paplito cholera (kiaulių maras). Nėra švaraus geriamo vandens. Kur dingęs tas švarus vanduo? Juk rusų armijoje yra įvairių laipsnių generolų, bet atrodo jog jų nei vienas nenusimano apie tiekimą kariams taip reikalingo gyvybėm vandens. Dabar, galbūt supranta, kad užtvankos sprogdinimas su nelemtomis pasekmėmis atsisuko prieš juos pačius. Lazda tvoja skaudžiai antruoju galu. 


Ukrainiečiai ir jos kariuomenė atsiriboja nuo rusų partizanų veikiančių rusų okupuotose teritorijoje. Jų kariavimo metodai ir tikslai neatitinka ukrainiečių karių. Ukrainiečiai pasiryžę išlaisvinti okupuotas sritis, nežengti į Rusiją, reikalauti iš rusų reparacijų krašto atstatymui. Partizanų tikslas nuversti Putino valdžią.


Rusai nacionalizavę ne vieną užsienio įmonę, atsidūrė ant bedugnės krašto. Karo vedimui reikalingi pinigai, žaliavos ir gamyba. Investicijų nėra. Pinigų nėra. Gamyklos kaip plaukiantieji buvę namai Dniepro žemupyje. Kelti mokesčius oligarcham? Pavojingas sprendimas.


Kremliuje nugirsti pokalbiai kalba apie susirūpinimą nesėkminga karo eiga Ukrainoje ir užuominos apie karo pabaigą. Ukrainiečiai turi tiktai keletą paprastų reikalavimų, išsikraustyti rusams iš užimtų kraštų, atstatyti suniokotą kraštą ir ateityje nesikišti į kitų valstybių reikalus. Pakeitimas šių sąlygų ukrainiečiams negali būti priimtinas. Rusai prisivirė košės, turės ją ir valgyti.


Atrodo, jog šį kartą rusai paragavo prisvilusios košės. Karo eigai Ukrainoje nesisekant, rusai imasi kraštutinumų. Visame pasaulyje, įskaitant ir Rusiją, naudoti cheminį ginklą draudžiama. Gal Putino valdžia nepripažįsta ankstesnių Rusijos vyriausybių pasirašytas sutartis dėl cheminių ginklų draudimo? Rusai lieka rusais. Aukštą karinį išsilavinimą turintieji generolai nesusigaudo kokia kryptimi pučia vėjas. Taip ant ukrainiečių pozicijų numetus chemines bombas, vėjas pūtė prieš metusius tas bombas. Juk rusai būtų galėję pristatyti eilę ventiliatorių kurie būtų pūtę tas dujas, prieš vėją, į ukrainiečių pusę. Tai būtų buvęs išradimas vertas Nobelio premijos. Dabar teko patiems kvėpuoti tomis dujomis. Rusai lieka rusais!


Rusijos suklijuota santarvės organizacija braška iš vidaus. Didžiausias iš jų, Kazachstanas, jau seniai persekioja rusus gyvenančius jame. Rusai, bandydami užlopyti tą blogybę, kaltina vakarus, kad jie varo pleištą tarp Rusijos ir Kazachstano. Rusai bijo vakarų, nes jie turi daugiau ir geriau ką Kazachstanui pasiūlyti. Rusija neatsilaiko prieš vakarų pateikiamą „menu“.


Putinas randa naujų priekabių prie Prigožino. Jis buvo maisto tiekėjas rusų kariuomenei, todėl jo „neaiškius“ finansinius įsipareigojimus tirs Rusijos įstaigos. Nors jis Baltarusijoje, jis ten neatsilaikys prieš Putino KGB. Kol jis dar gyvas, jis yra vaikščiojantis lavonas. Jo maišto pasisekimui, jis būtų galėjęs skelbti, kad jį į Maskvą lydi Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo (1368) dvasia, padėsianti jam kalaviju daužyti Kremliaus vartus. Rusai bijo ne tik Kunigaikščio Algirdo, bet bendrai paėmus visų lietuvių.


Plačiai spaudoje pranešama, jog Prigožinas liepos 4 dieną sugrįžo į St. Peterburgą atsiimti neteisėtai konfiskuotų jo ginklų. Jeigu tai tiesa, tai Rusijoje tikrai dedasi keisti dalykai. Žinios iš Rusijos niekuomet nebuvo patikimos. Jeigu tiesa, tai Putinas džiūgauja sakydamas „žiūrėkite, jam nieko neatsitinka. Prigožinas laisvas žmogus. Gerai tai gerai, bet Putinas žino, kad KGB niekuomet sprendimų neatšaukia. Reikia laukti tam tikro momento, ir mirties sprendimas pasirodys.


Mes visi užmiršome Putino didžiausią baimę, patekti į Wagner grupės kariūnų rankas. Tie vyrai pasižymi priešų kastravimu. Baisu. Kas jiems Baltarusijoje pastos kelią, tas bus kastruojamas. Pasiekę Kremlių jie būtų darę tą patį.


 Putino agentai nebijo nieko. Išmesti, pro langą, numatytą auką, jiems vienas malonumas. Juk ir lietuvis Pociūnas susilaukė tokio tragiško likimo. Oficiali statistika – jie patys iškrito pro langą. Prigožinas pabūgęs, kad Putino agentai iš jo viešbučio buto neišmestų jį pro langą, apsigyveno langų neturinčiame kambaryje. Negirdėjau, kad viešbučiai būtų statomi su belanginiais kambariais, nebent jų tikras vardas būtų kalėjimas. Gal Prigožinas, prieš jo norą, į belangę yra patalpintas? Juk „Batka“ Putino draugas. Reiškia Putino žodžiai neturi vertės. Jis užmiršo, kad Putino KGB agentai įsiūbavę jį belanginiame kambaryje permuš to viešbučio laukinę sieną. Aišku, nukentės siena ir Prigožino galva. Ten veikia KGB pagal Putino nurodymus. Kodėl Prigožinas patikėjo, Lukašenkos prikalbėtas, Putino žodžiams? Nejaugi jis nežino kas yra Putinas? Todėl dabar, tapęs vaikščiojančiu lavonu, bando slėptis nuo neišvengiančio KGB keršto. Būdamas tokioje padėtyje, ar Prigožinas pavojingas Lietuvai ir NATO? Nemanau, kad „Batka“ leis svetimai kariuomenei veikti savo šalyje, nors ir kalbama, kad Wagnerio likučiai perėję į Baltarusiją yra stipresni nei visa „Batkos“ armija. Nemanau, kad „Batka“ tikisi bent kokių garantijų iš nieko neturinčio Putino. Žinome, jog „Batka“ nori tuos Prigožino Wagner grupės karininkus integruoti į savo kariuomenės gretas pagrindu, kad jie turi daug „Batkos“ kariuomenei reikalingų žinių. Ar tikrai? Ar čia nesislepia Putino įsakymas tuos karininkus išsklaidyti, ir po vieną likviduoti? Apsigyvenusius viešbučiuose, KGB agentai mokina skraidyti, nesėkmingai. Viena Rusijos banko viceprezidentė iš savo buto 11 aukšto irgi bandė skristi, nesėkmingai. Kažkodėl Rusijoje šis sportas gan populiarus.


Dabar pažvelkime į savo daržą. Jis pilnas piktžolių. Prezidentas ir jo sūnus „crackhead“ įklimpę į Konstitucijos ir įstatymų negerbimo liūną, per jiems palankius įstatymų ir Konstitucijos negerbėjus stengiasi ieškoti išteisinimų. Bet, jie pamiršta, kad Bideno prezidentavimo laikas baigiasi 2025 metais, sausio 20 dieną. Respublikonams laimėjus rinkimus, kas neišvengiama, keršto bangai ritantis, kalėjimuose tiems, Konstitucijos ir įstatymų ignorantams, vietos atsiras.


Kongreso seimo pirmininkas išdėstė, pagal mano anksčiau rašytą nuomonę, kad atstatydinti Bideną jis nesiims. Apkaltinimų jam yra be galo daug. Senate nėra pakankamai balsų jo atstatydinimui. Bergždžiai leisti laiką ir pinigus kaip kad darė Pelosi, jis nežada. Jeigu ir pasisektų Biden atstatydinti, niekas nenori, kad Kamala Haris taptų prezidente. Tapusi prezidente, ji iš to pasipūtimo, kaip koks oro balionas pripūstas dvokiančių dujų, sprogtų. Ji nesugebėtų valdyti kraštą. Bidenas ne kvailas, žinojo ką pasirinkti į viceprezidentus savęs apsaugojimui. 


Respublikonas prezidentas Trumpas, bet kokiu negalėjimu valdyti kraštą, turėjo tam valdymui sugebantį viceprezidentą Pence. Sąžiningumą, valdyti valstybę priskiriu respublikonams ir Trumpui.


Bideno administracija nedavė leidimo Nepriklausomybės šventės išvakarėse surengti Mount Rushmore National Parke raketų grožį. Gal fejerverkai ne amerikietiška tradicija? Bidenas įrodė tikrą savo patriotiškumą. Patriotiškumo atžvilgiu Amerikoje, net ir Putinas jį būtų nurungęs.


2023-07-06 


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės