Tokios tokelės (174) Ukraina 24Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                         cdn.webshopapp.com/shops/94414/files/52440074/f...                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis svoločinai.


Po Kinijos valdovo apsilankymo Kremliuje ir rusams pažėrus nuo stalo trupinių, Ukrainos prezidentas Zelenskis įvarė didžiausią baimę Putinui, bandydamas kalbėti ir pakviesti tą patį Kinijos valdovą aplankyti Kijevą, Ukrainos sostinę. Nors nieko konkretaus dar nėra, bet kontaktas padarytas, kas dabartinėmis sąlygomis yra didelė pažanga.


Putinas žeminamas kiekviename žingsnyje. Ukrainoje karas neduoda lauktų vaisių. Jeigu dar gali iš naujokų surinkti nors ir nelabai patikimą kariuomenę, tai neturi jų ginklams šovinių. Klausimas, ar rusai turi jų naujokams pakankamai ginklų. Dar vieną bombą sau po kojomis metė patys rusai pareikšdami jog atominį ginklą jie naudos tiktai su Kinijos leidimu. Tuo Rusija prisipažįsta esanti nebe savarankiška valstybė bet  Kinijos vasalu. Tą galėjome pastebėti po Kinijos valdovo apsilankymo Kremliuje.


Zelenskis žino ir supranta, siekdamas draugystės su Kinija, kad ta draugystė būtų Putinui peilis į nugarą. Rusija nebeatsigaus ir kinai į ją jau dabar su panieka žiūri iš aukšto.


Putinas patirdamas nepasisekimus Ukrainoje, praradęs valstybingumą, patyrė dar vieną skaudų smūgį Suomijai tampant NATO nare. Dabar ta šiaurės-vakarų siena su Suomija, (jos ilgis 1300 km.) NATO nare, reikalaus iš rusų pusės daugiau karinės apsaugos, nes suomiai, turėdami stiprų užnugarį, sugalvos, dažniau ir didesniais būriais, vėl eiti šlapintis ant Rusijos sienos, panašiai kaip po Žiemos karo. Tai gali būti nepakeliama našta Rusijai. Pažvelgę į žemėlapį dar pastebime, jog rusai praranda Suomijos įlankos dominavimą NATO sąjungai. Караул!


Rusai, patyrę tokį pažeminimą, bus ir toliau žeminami kol išsikraustys iš okupuotų Ukrainos teritorijų, įskaitant ir Krymą. Visur tik smūgis po smūgio Rusijai ir Putinui. 


Paskutinis krušiantis smūgis Putinui įvyks Kremliuje. Kaipo netinkamam Rusijos valdovui jam bus galutinis py****c, ir pasiųstas perdirbimui, o gal Kirilui.


Metropolitas Kirilas nepatenkintas Ukrainos Metropolito atsiskyrimu nuo Maskvos Metropolito. Tai frontas prieš Ukrainą. Tai kerštas, kurį neprivalėtų vykdyti aukštas religijos atstovas, susidedant su Putinu, kurio tikslas sunaikinti ir ištrinti iš žemėlapių Ukrainos vardą, ir ukrainiečių religiją(s). Stalinas savo laiku, kad laimėjus karą, sakė susidėtų ir su Dievu. Rusų tautoje Stalinas neužginčijamas karo laimėtojas. Jis gerbiamas. Ar po Putino pralaimėjimo kare su Ukraina, Rusijai praradus valstybingumą, Suomijai tapus NATO nare ir Putino nugalabinimo, rusų tauta gerbs šventiką Kirilą? Ar kas norės prisiminti už Rusijos sunaikinimą Putino vardą? Nebent istorija.


S. Lavrovas būdamas Turkijoje pareiškė, jog bet kokios taikos derybos dėl Ukrainos turėtų būti apie „naująją pasaulio tvarką“. Gaila, jis nepasakė kas tai „naujajai pasaulio tvarkai“ vadovaus. Pasaulinio masto melagis tapo juokdariu. Kas jo kuriamai „naujajai pasaulio tvarkai“ juo patikės? Rusija, kaipo agresorė negali niekur būti prileista prie taikos sudarymo, net ir pagal Lavrovo „naująją pasaulio tvarką“. Pasaulis negali būti dalinamas kaip kad buvo 1939 metais, tarp komunistų rusų ir nacių vokiečių. Jie, perplėšią Lenkiją, sutarė įtakos sferas tarp rusų ir vokiečių, kurių galutinis rezultatas buvo Antrasis Pasaulinis karas. Plėšrūnas, karo laimėtojas, dar ir šiandieną laiko užgrobtas svetimas žemes kaipo savo nuosavybes. Atėjo laikas Lavrovui išsimiegoti ir pastabėti, jog Rusijos, kuri elgetauja ginklų karo tęsimui, jau nebėra. Rusija, kaipo buvusi pasaulio galiūnė, dabar daro konvulsinius paskutinius pasispardymus. Rusijos likęs tiktai vardas. Beliko tiktai nežinomas laiko tarpas, kol Rusija nusibaigs, Putinas bus nugalabytas ir Kinija pasiims iš Rusijos ko jai reikia, pav. Baikalo ežero vandenį, Rusijos dujas, Rusijos alyvą ir kitus Rusijoje randamus žemės turtus. Kas tame regione sustabdytų Kiniją? Prieš eilę metų kinai norėjo pirkti Baikalo vandenį bet rusai atsisakė parduoti, galvodami, jog kinai išgers visą Baikalą, nesusigaudydami jog Baikalas ne bokalas. Rusija pramiegojo ir nepastebėjo, kad agresyvi politika prie gero neveda. Tiesiog apsvaigo nuo nesamų pasisekimų Ukrainoje. Ukraina laimės karą, o kinai Rusiją. Patvirtinimui prisegu sekančią mintį, jog mes, lietuviai, galime didžiuotis turėdami savo gretose tokių pranašų kurie numatė ateitį dainos formoje sukurdami politinį receptą: „Ąžuolai vijokliais virsta, o vijokliai ąžuolais“.


Po laisvą pasaulį nuvilnijo nepasitenkinimo banga sužinojus ir patyrus, jog pasauliniam banditui suteikta teisė vieną mėnesį pirmininkauti Jungtinių Tautų Saugumo tarybai. Tai antausis laisvajam pasauliui, ir tos įstaigos spjūvius į veidą, ypač Amerikai, kuri savo žmonių pinigais išlaiko tą organizaciją. Toje saugumo taryboje dar nebuvo jos istorijoje vieningumo bet kokiem saugumo klausimam. Jeigu pirmininkavo Rusija, arba jos pakalikai, aišku, kad vakarai vetavo jiems palankius sprendimus. Pasikeitus, pirmininkaujant laisvojo pasaulio atstovui, aišku, kad Rusija vetavo bet kokį nutarimą. Tai yra be reikalo pinigus ryjanti Taryba. Atėjo aukščiausias laikas tą visą JT organizaciją išvaikyti, o pastatą panaudoti geresniem tikslam. Komunistiniam lizdui Amerikoje ne vieta. Ar atsiras Amerikos prezidentas tokio veiksmo atlikimui? Laisvas pasaulis ir Amerikos mokesčių mokėtojai būtų labai dėkingi.


 2023-04-13

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos