Tokios tokelės (172) ĮvairenybėsGeltona, žalia ir raudona, tai mūs‘ trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                         cdn.webshopapp.com/shops/94414/files/52440074/f...                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!


Kairieji nerimsta. New York valstijos, demokratų gubernatorius buvo pasirašęs įsakymą kur pagal valdžios nuožiūrą buvo galima bet kokį asmenį be teismo uždaryti karantine ir laikyti nenustatytą laiką. Šis potvarkis rišosi su COVID 19 pandemija. Tai grynai kairiųjų pažiūrų diktatoriškas potvarkis. Teismas atmetė tokį Konstituciją pažeidžiantį potvarkį. New York miesto prokurorė nepatenkinta tokiu teismo sprendimu, jį apskundė aukštesnei instancijai. Įdomu kur ir kokius teisės mokslus ši prokurorė lankė ir baigė gaudama diplomą. Ir už tokias kaires pažiūras renkama į teisėsaugą? Tai vyksta ne vien tik New Yorke. Šis parazitizmas paplitęs po visą Ameriką. Pažvelkime į tuos veikėjus iš arčiau. Jie visi beveik be išimties yra tos juodosios rasės atstovai. Čikagos merė ir prokurorė leido kriminalui nebesutvarkomai plėstis nebaudžiant savos rasės nusikaltėlius. New Yorke ta pati situacija. Kalifornija su savo keistuoliu gubernatoriumi taip pat išėjo iš vėžių. Apie prarastą Detroitą niekas jau nebekalba. Kas bus toliau? Lai gyvuoja kriminalas?


Ar pastebime, kaip Amerika sparčiais šuoliais slenka savęs susinaikinimo link? Pirmiausiai, prieš eilę metų krito gražus didmiestis, automobilių sostinė, Detroitas. Visuose Amerikos didmiesčiuose kur valdžioje viešpatauja demokratų juodasis elementas, miestai vienas po kito žlūgsta, pasiduodantys kriminalui. Įsitvirtinę valdžiose, kairiųjų pažiūrų išrinktieji, jiems valdant, miestų kriminaliniai nusikaltėliai, naudodami ginklus, tampa tikrieji miestų šeimininkai. Jie elgiasi pagal kairiųjų programą, naikindami ir degindami policijos būstines bei plėšdami prekybos centrus. Jų nusikalstamą veiklą valdžios toleruoja. Policijos tarnautojams rankos surišamos. Mano Čikaga, kurioje gyventa ir dirbta, juodaodei lesbietei merei vadovaujant, tapo vėl išgarsėjusia pasauline kriminalo sostine. Tuo pačiu keliu žengia ir New Yorkas, kuriam rūpi įspirti prezidentui Trumpui, nematant kriminalinio elemento elgesio. Prokurorui parūpo (žemaitiškai): „aukštai lipti, žemai šikti, ir į tvorą įsikibti“. Siekiama tiktai savanaudiškos politinės sensacijos. Prezidentas Trumpas dar neapkaltintas todėl apie nuteisimą kalbų negali būti. Kiekvienas Amerikos pilietis, nežiūrint apkaltinimų, išlieka nekaltas kol teismas nenuteisia. Apkaltinimas nereiškia nusikaltimą.


Demokratai labiausiai bijo prezidentui Trumpui vėl stoti už valstybės valdymo vairo. Taip pat didžiausia panika vyksta Washingtono pelkynėje (Washinggton swamp), kurią bandė jau kartą sėkmingai sausinti prezidentas Trump. Jis tą sausinimą žada vykdyti toliau, nes demokratai prikūrė perdaug nereikalingų įstaigų. Trumpas už sąlygas, kad piliečiams nereikėtų jausti valdžios naštos ant savų pečių. Žmonės buvo labai patenkinti tokia prezidento Trump politika, t.y. tiktai iki rinkimų. Kalbėta ir girta Trumpą nesuskaitomą daugybę kartų, o atėjus rinkimams pasirodė šie garsūs šiaudadūšiai patriotai vėl išrinkdami demokratus. Kaltinimuose prieš prezidentą Trump, New Yorko Manhattan apygardos prokuroras, nuo Grand Jury nuslėpė reikalaujamų bei turimų duomenų. Reiškia slapukaujant, be įrodymų patraukti prezidentą Trump sufabrikuotoj atsakomybėn. Dabar šis prokuroras gali būti pakviestas prieš komisiją ir stengtis apginti savo teisišką diplomą.


Putinas liko nepatenkintas po Kinijos valdovo apsilankymo. Pažadų iš svečio tikėtasi daug, bet gauta labai mažai. Laikas Putinui suprasti, jog Kinija į Rusiją žiūri iš aukšto, jau nebereikšmingą, galią praradusią, valstybę. Putino trumparegiškumas privedė prie Rusijos subyrėjimo. Namuose reikėjo skleisti daugiau tiesos, o ne priešiškai nuodyti rusų tautą jog NATO pasiruošusios pulti Rusiją. NATO tikslas apsiginti nuo Rusijos imperiškų užmačių. Toliau, su Ukraina reikėjo elgtis pagarbiai o ne kišti savo nosį į jos vidaus reikalus. Draugiška Ukraina būtų buvusi be galo naudinga ir saugi Rusijai. Pradėtas karas su Ukraina privedė prie visiško Rusijos žlugimo. Kelio atgal nėra. Kinija skinasi sau kelią rytų sektoriaus vadovavimui.  Maironis šiandieną rašytų: „Kinų pulkai, kaip apsako žvalgai, per Amūrą į Rusiją traukia“. Gal dar ir ne, bet Kinijoje kelių rodyklės keliams keltis per Amūrą jau ruošiamos. Pastebėta, kad Putinas atgaivino ir iš sandėliavimų rytuose siunčia į Ukrainą Antrojo Pasaulinio karo laikų tankus. Tie savo laiku buvę geri tankai dabar, prieš naujausio modelio tankus yra įgulų karstai. Galima juos kiek ir modernizuoti, bet jie niekuomet neprilygs naujiems. Ar sugebės Putinas atgaivinti ir Katiūšas, kurias vokiečiai vadino Stalin Orgel, lietuviškai Stalino vargonai. Ir kaip atrodytų rusų armija be vintovkų, kurios šaudo tik po vieną šovinį. Kalašnikovai sunaudoja perdaug šovinių. Putinas verkia nebeturėdamas šovinių karo tęsimui. Ne tik neturi šovinių, bet ir sąjungininkai jį apleidžia. Problemos? Taip, kaip prisvilusi košė, kurią pats prisvilinai ir dabar turi valgyti.


Ukraina gaudama sunkios ginkluotės iš vakarų, ruošiasi rimtam kontrpuolimui išlaisvinant okupuotas teritorijas. Nemanau, jog rusai, kuriems visko trūksta sugebės atsilaikyti.


Girdime, jog rusai vis dažniau kalba apie taiką su Ukraina. Rusai žino Ukrainos taikos sąlygas, bet gėdinasi prisipažinti esantys karo nusikaltėliais. O gal visas pasaulis neteisus bet teisi tik Rusija? Ar bet kada nors maskolius buvo neteisus? Maskvoje niūrus, bet kitoks jau aušta rytas.


Pasilieku su įsitikinimu, kad MELAS turi daug „liudininkų“, TIESA – jokių.


Tiesą randame M.A.G.A. veiksmuose. Prisidėkime nors dalinam jos pasisekimui. Istorija bus mums dėkinga, nes demokratai prarado viską kas turėta žmogiškume.


Let‘s go Brandon.


 2023-03-30

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės