Tokios tokelės (168) Ukraina 23

 
O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         


Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.  


Amerikiečių žiniasklaidoje aptinkame įvairių, už ir prieš, prezidento apsilankymą Kijeve, Ukrainoje. Žiniasklaida daro savo sprendimus neatsižvelgianti į tokius politinius ėjimus. Reikia suprasti, kad JAV prezidento apsilankymas bet kurioje šalyje, yra politiškai svarus. Šį kartą tą apsilankymo malonumą patyrė Lenkija ir Ukraina, ir jos prezidentas Zelenskis. Toks JAV prezidento apsilankymas pakelia viso krašto moralę, ypač karių tarpe. Karas tęsiasi jau vienerius metus, nuo kurio Ukrainos kariai yra nuilsę kaip ir visas kraštas nuo rusų apšaudymų taikių gyventojų apylinkių. Tai rusiškas barbarizmas. Kas tą barbarizmą nėra pergyvenęs, tas jį niekuomet negalės suprasti.


Tas prezidento apsilankymas Kijeve, ne toks jau dramatiškas arba didvyriškas. Jau keletą kartų spaudoje aptikau, jog rusams buvo pranešta apie būsimą prezidento apsilankymą Kijeve. Putinas turi nemažai jam tarnaujančių asmenų pačiame Kijeve, ir jis žinojo Biden lankymo vietas. Žinoma, kartu su Bidenu buvo ir Ukrainos prezidentas Zelenskis. Nors Putinas ir griežia dantį ant Zelenskio, bet būnant kartu su JAV prezidentu, panaudoti visą turimą armadą prieš Zelenskį nebuvo įmanoma. Teks palaukti, arba keisti planus, nes Zelenskis negalvoja iškelti rankas perleidžiant Ukrainą rusams. Sąlygas stato Zelenskis. Jo sąlygos žinomos rusams, išsinešdinti iš užimtų žemių ir atstatyti Ukrainai padarytą žalą.


Rusai labai apstulbo sužinoję lenkų sprendimą dovanoti turimų rusiškų lėktuvų Ukrainai, jeigu ir Amerika bus dosni lėktuvais ukrainiečiams. Europos Sąjungoje vyksta nesuprantami dalykai dėl ukrainiečiams skiriamos paramos ginklais. Daug valstybių šelpia Ukrainą, pagal kiekvienos nuomonę arba išgalę. Kodėl ne visiems kartu suteikti Ukrainai reikalingų ginklų kiekį, kad rusams neliktų noro toliau kariauti? Toje pačioje ES girdime balsų pritariančių karo užbaigimui rusų sąlygomis. Reiškia plėšikas turi teisę statyti sąlygas. Tai niekšiškumas, kurio priekyje yra prancūzas. Rusai privalo be jokių sąlygų išsinešdinti iš užimtų teritorijų. Sąlygas diktuoti privalo tiktai nukentėjusis. Jokių išimčių.


Bideno apsilankymas Kijeve suteikė ukrainiečiams moralinę ir pažadais ginklų paramą, kas visiškai apstulbino Putiną. Tuo tarpu, Rusijoje, žuvusio kario motina apdovanojama įspūdingu apdovanojimu - maišeliu koldūnų. Tiek verta sūnaus gyvybė. Daug ruselių vaikinų žūna, koldūnų gali pritrūkti. Teisingai sakoma, kareivis tarnavo už tėvynę savo, neužsitarnavo lentelės dėl grabo.


Putinas labai supyko ant Amerikos už prezidento apsilankymą Kijeve, Ukrainoje, ir už pažadėtą karinę ginklų paramą. Į Rusijos užsienio ministeriją iškviesta Amerikos Ambasadorė išgirdo visą tiradą kaltinimų Amerikai ir vakarams iki apkaltinimų, jog Amerika ir vakarai aprūpindami Ukrainą ginklais, rengia trečią pasaulinį karą. Vieną dalyką rusai ambasadorei nepasakė, būtent, kad jie tos siunčiamos Ukrainai paramos labai bijo, nes neturi kuo pasipriešinti. Stebint rusų elgesį, aiškiai matome Ukrainos išsilaisvinimo kovoje pergalę. Rusija privalo suprasti, jog jos pasaulinė galybė, Putinui vadovaujant, sunaikinta. Pralaimėjimo atveju Ukrainos kare, jie grasina branduolini karu. Baimė turi dideles akis. Tikri suskiai.


Rusija yra nusilpusi ir jau nebesiskaitanti pasaulio galybė, nes vedant karą su Ukraina, rusai išvogę valstybės iždą, ieško pritarėjų, kurie galėtų ją šelpti ginklais, nes savų jau nebesugeba pakankamą kiekį pasigaminti. Kremliaus mafijozai, Rusiją apvogdami, ją sunaikino. Dabartiniu metu, Rusijos kare su Ukraina, ji turi tiktai dvi pritarėjas ir ją šelpiančias valstybes, tai Indija ir Iranas. Tos dvi valstybės nėra tiek turtingos, kad galėtų Rusiją šelpti veltui. Už šelpimą jie reikalauja pinigų. Rusai jų gauna parduodant alyvą ir dujas pasauliui ir sankcijas skelbiančiom valstybėm, kaip Vokietija. Taigi, pinigų yra vogimui ir šiek tiek dar karui vesti. Dabar rusų akys nukrypo į kinų pusę. Kinai atsargūs. Jie padeda, labai nežymiai rusams, norėdami, kad Rusija visiškai nusilptų ir kinai dominuotų, užimdami rusų vietą. Tuomet jie galėtų pradėti Taivano prijungimo karą. Ko kinams baimintis, juk Amerika išseks ginklų šelpimu Ukrainai, o Rusija? Buvusi Rusija? Taip kinai ir laukia tos žalios šviesos. Su Amerika kinai elgiasi atsargiai, netrukdydami milžinui snausti. Manau, kinai gerai žino Amerikos milžino industrijos galimybes.


Zelenskis viešai pareiškė, jeigu Kinija susidės su Rusija, trečio pasaulinio karo galimybė neišvengiama. Kinai yra labai atsargūs. Rusai galvoja, kad „Galybė“ privalo valdyti ir, pagal norą, naikinti mažąsias kaimynines valstybes. Putinas jau dabar tą daro Ukrainoje, tik labai nesėkmingai. Kinai taip pat galvoja kaip ir rusai. Bet, dvi vienodai galvojančios komunistinės „Galybės“ neturės vietos po dangumi, todėl kinai laukia Rusijos nusilpimo.


Kinai paskelbė 12 punktų Ukrainos karo užbaigimui. Svarbiausias ir įdomiausias yra pirmutinis punktas, kuris sako, kad valstybių nepriklausomybės privalo būti gerbiamos (Respecting the sovereignty of all countries). Iš kinų pusės, čia geras antausis Putinui. Išpildžius šį pirmą punktą visi kiti 11 punktų praranda prasmę. Rusija, vykdydama šį pirmą punktą privalėtų išsinešdinti iš Ukrainos, įskaitant Krymą. Aidi įvairios nuomonės apie tokį kinų pasiūlymą. Bet rusai, išversdami į rusų kalbą, sugebės pasaulį įtikinti, kad tai reiškia jog „jėga nustato nepriklausomybę“. Maskolius nesikeičia. Galime drąsiai tvirtinti, jog kinų tikslas yra matyti rusų pralaimėjimą Ukrainoje, kad jie patys galėtų tą pasaulio regioną dominuoti. Maskolius bus priverstas, pabrukęs uodegą, grįžti į savo urvą.


Zelenskis, savo šalyje, šalia karo su Rusija, kovoja su išsivysčiusia korupcija. Korupcija ypač karo metu, yra peilis į nugarą. Korupcijos valdininkai tarnauja tiem, kas daugiau duoda. Sunaikinti korupciją yra beveik šalia neįmanomumo. Bandyti reikia.


Girdime daug nepagrįstų priekaištų Trumpui, kad jis atėjęs į prezidentūrą nutrauks visą Ukrainos pašalpą. Pirmiausiai, Trumpo tikslas būtų užbaigti tą karą, galbūt, įveliant ir Amerikos karius. Amerikos prezidentas turi teisę paskelbti karą trumpam ribotam laiko tarpui, po to laimėjus ar pralaimėjus, grįžti į namus. Putinas tą irgi žino. Bet ar Putinas turėtų jėgos priešintis Amerikos karo mašinai? Be sausumos yra galimybė blokuoti priėjimą per Bosforo sąsiaurio. Įvedus Amerikos laivyną į Juodąją jūrą, rusams nebūtų tikslo priešintis. Dar rusams liko tik atominė bomba.


Trumpas nėra linkęs dalinti Ukrainai dideles sumas pinigų ir ginkluotės. Vietoje pinigų ir ginkluotės, manau, kad galima tvirtinti Trumpui tapus naujuoju prezidentu, jis kaip anksčiau pasakys Putinui nešdintis, arba tuomet bombarduos Maskvą. Putinas bijojo Trumpo labiau nei visos NATO organizacijos, kurioje nėra vienybės. Trumpas savo duotą žodį išlaikydavo. Tvirtas žodis buvo Trumpo ginklas, o Putinui baimė.


Tenka girdėti daug žmonių kalbant, jog Trumpas negeras prezidentas. Bet užklausti, nei vienas neatsako kodėl. Keista?


Respublikonų partijos suvažiavime paaiškės kandidatas į prezidentus. Tikėkime, jog išrinktas bus Trumpas, kuris pasižymėjęs Washingtono biurokratų atsikratymu ir M.A.G.A. įgyvendinimu.


Let‘s go Brandon.


2023-03-02

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos