NY Times laidoje "The Nuns Who Left Brooklyn" (apie NY "Kultūros Židinį" pastatus)Šios dienos (kovo 19d.) NY Times laidoje yra straipsnis "The Nuns Who Left Brooklyn" kuris primena mums labai skaudų dalį NY lietuvių istorijos.  Nuo 1974 m. iki 2001 m., NY lietuvių "Kultūros Židinys" (341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207) buvo pagrindinis NY lietuvių veiklos centras.  Po 2001 m., lietuviai Tėvai Pranciškonai pardavė visą Kultūros Židinio kompleksą Brooklyno vyskupijai.  2004 m. Brooklyno seselės karmelitės persikėlė į Kultūros Židinio patalpas ir įsteigė karmeličių seselių vienuolyną.  Š.m. sausio mėnesį seselės karmelitės išsikraustė į Pennsylvaniją, nes rajonas prie Highland Park pasidarė labai triukšmingas.


Mes dar nežinome ką Brooklyno vyskupija planuoja daryti su Kultūros Židinio kompleksu.  Pagal Google Maps, labai didelis lietuviško stiliaus kryžius dar tebestovi Kultūros Židinio kieme (prisegu kryžiaus nuotraukų).  Būtų labai gaila, jeigu nauji sąvininkai neišsaugotų mūsų pastatytą kryžių.


Raimundas

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos