Tokios tokelės (165) PolitikaO skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         


Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.


Ar Amerikos juodaodžiai kada nors įgaus proto ir nepasiduos bereikalingomis protesto demonstracijomis suorganizuotas jų apsišaukėlių vadeivų ir kitų sukčių, kuriems prie širdies arčiau pinigai nei juodaodžių interesai. Atlesti iš darbo penki Memphis policininkai, už brutalumą vykdant juodaodžio Tyre Nickolson sumušimą, pažeidžiant pagrindines žmogaus apsaugos teises, kuris nuo tų sužvėrėjusių policininkų sumuštas, praėjus trims dienoms  mirė ligoninėje. Kaip ir visuomet, prasidėjo juodaodžių vadeivų suorganizuotos nepasitenkinimo demonstracijos. Demonstracijos prieš ką? Demonstracijų vedliai net nepagalvoja kodėl taip įvyko. Jau pasigirdo balsai kaltinant baltųjų pranašumą. Čia tai neprašauta pro šalį. Ar tie penki tapę policininkais turėjo tikslą sau pelnytis pragyvenimą su nelegalia veikla, šalia tarnybinio atlyginimo? Drąsiai galime sakyti, kad nusikaltėliai tapo policininkais. Policininkas, pasišventęs savo darbui, liks jam ištikimas ir netaps nusikaltėliu.


Prezidentui Trump rinkimų kampanijoje atsirado varžovė Nikki Haley. Buvusi JAV ambasadorė Jungtinių Tautų organizacijoje, pasižymėjo pliekimu Rusijos ambasadoriaus ir stiprumu ginant JAV interesus toje organizacijoje. Nors ji yra gan iškili moteris, bet jos laurams neprivaloma leisti šokti per aukštai. Reikia suprasti, jog ambasadorės arba gubernatorės pareigos ne tokios pat kaip JAV prezidento. Mano nuomone, ji geriausiai tiktų į Trump viceprezidentę, ir įgavusi daugiau praktikos valstybės valdyme, po Trump kadencijos išsekimo, tuomet stengtis užimti jo vietą. Jeigu Trump nebūtų kandidatas į prezidento vietą, mielai savo balsą atduočiau jai.


Vis labiau ryškėja prezidento Biden nusikaltimai dėl slaptų dokumentų. FBI randa vis dar daug įvairių, su slaptumo pažyma, dokumentų įvairiose Biden nuosavybėse, net ir garažuose. Kodėl jis, būdamas senatoriumi pažeisdamas visus slaptumo įstatymus, rinko tą dabar randamą slaptą dokumentaciją? Ar tie nusikaltimai bus jam atleidžiami, nors jis dabar prezidentas, o Trumpas ir toliau kaltinamas? Kur lygybės principas? Trump, kaip nei vienas JAV prezidentas, pagal „bobos“ užgaidas buvo kaltinamas už nebūtus dalykus lyg koks kriminalinis nusikaltėlis. „Boba“ privalėjo gėdintis imant tokių neįrodomų veiksmų prieš JAV prezidentą. JAV istorijoje to dar nėra buvę taip begėdiškais kaltinimais apšmeižti JAV prezidentą. Nėra buvus ir „bobos“.


Dabar Bidonas daro dar vieną nusikaltimą, leidžiantis kinų balionui viešai fotografuoti JAV raketines vietoves, drausdamas tą balioną oro pajėgom sunaikinti. Kas jis? JAV prezidentas ar kokio nors nusususio dvaro pono kumelys? Kas jis? Nejaugi JAV prezidentas yra kinų šnipas? Ką sako jo piniginiai veiksmai su Kinija? Kiek jis ir sūnus įsivėlę į Kinijos aferą? Ateinančioji, tikriausiai respublikonų, administracija turės pilnas rankas eks-prezidento apkaltinimui. Ar ta naujoji administracija sugebės apsidirbti su visais demokratų nusikaltimais? „Boba“ taip pat neprivalo išvengti kaltinimų. Juk ji pasisavino visos demokratų frakcijos valdžią. Ką ji nutardavo, tą demokratų frakcija tvirtindavo. Demokratų frakcijos balsas buvo tiktai pritarti jos užgaidom. „Boba“ užsimaniusi matyti prezidento Trump mokesčių formas, nusivylė. Kasė duobę Trumpui, bet pati į ją įkrito. Tose Trump formose ji nerado nusikaltimo žymių. Dabar respublikonams Kongrese būnant daugumoje, jie taip pat gali pareikalauti „bobos“ mokesčių formas ir jas paviešinti. Kelias tam atviras. Tam keliui žalią šviesą uždegė JAV Aukščiausias Teismas.  Ta keršto banga, kaip Šatrijos raganos, baugina ne vieną. Tuos nekenčiamus pajamų mokesčius sugalvojo ir įvedė prezidentas Rooseveltas, demokratas. Mokesčių formos įvairiose formose labai plėtėsi ir tebesiplečia net žmonių neatsiklausus. 


Nors mes čia diskutuojame politiką, tuo tarpu kinai putodami ir pasipiktinę šaukia dėl jų baliono ore virš JAV oro erdvėje sunaikinimo. Protokolas reikalauja, kad kinai atsiprašytų. Jie privalo išmokti gerbti kitos valstybės oro erdvę. Tai labai sunki užduotis, galbūt net neįvykdoma, vergijai vadovaujančiai valstybei. Tough luck. Klausimas, kodėl svetimų valstybių lėktuvai pažeidžiantys JAV oro erdvę niekuomet nenumušami? Aaaa ! Baimės jausmas? Atriškite kariškiams rankas ir pasaulyje bus taika. Garantuoju. JAV laivai jau traukia tą balioną iš vandens. Aiškėja vis daugiau detalių smerkiančių kinus. Ar dar atsimename kaip turkai numušė Įsibrovusius į jų oro erdvę du rusų lėktuvus? Pamokino rusus. Rusai pastrypčiojo ir nurimo. Įdomu, kaip rusai virš Viduržemio jūros, Izraelio lakūnų ir radarų dispečerių sugebėjimais, sugebėjo taikinti į Izraelio lėktuvus o pataikinti į savus. Tai bent rusiškas karo menas. Vertas premijos. O amerikiečiai kažkodėl bijo užgauti įsibrovėlius. Demokratai pasiteisinimui surado „pacanišką“ pasiteisinimą. Jie tvirtina, kad ir Trump prezidentavimo laikotarpiu svetimi balionai skrodė JAV oro erdvę. Visi žinome kaip tuometinį prezidentą Trump gerbė žiniasklaida. Jeigu jie būtų sužinoję apie kinų oro balionus jie būtų jį sumalę į dulkes. Trumpui mestas kaltinimas atsimuša į pačius demokratus. Priminsiu, kad prezidentas Trumpas buvo kitaip gerbiamas tų pačių kinų nei šis. Trumpas tvirtai valdė lazdą savo rankose. Dabar ta pati lazda muša šį minkštą prezidentą. Žiniasklaida apie šį prezidentą dar nėra davusi gero žodžio. Kiekvienam pagal nuopelnus. Nesvarbu kaip demokratai apie Trump kalbėtų, jis savo garbę nėra praradęs. Tai buvo ir yra vienas iš sąžiningiausių JAV prezidentų. Šis, dabartinis, prezidentas jokios garbės neužsitarnavo. Garbė nedalinama.


Nors demokratai Atstovų Rūmuose prarado turėtą daugumą, jie vis dar pasižymi savo antiamerikietiškumu. Prieš bet kokį mitingą kartojama iškilminga priesaika (Pledge of Allegiance) demokratams nepriimtina, nes ten minimas Dievo vardas. Kai tiems Dievo priešininkams prieš akis įvyks mirties ar gyvybės klausimas, jie šauksis Dievo pagalbos, ir ją gaus. Jie niekuomet nesišauks šėtono pagalbos. Tad ar galima kaltinti respublikonus, kad jie Atstovų Rūmuose turėdami daugumą, švarina demokratų antiamerikietiškus palikimus.


Bepolitikuodami, taip pat neužmirškime Arizonos valstijoje, Maripol apygardą, kur iki šiol yra neišspręstas rinkimų rezultatas. Tai kartojasi 2020 ir 2022 metų rinkimuose. Priminsiu, balsuotojai toje apygardoje dauguma yra respublikonai ir balsuoja už respublikonus, bet laimi demokratai. Aišku? Teismai? Teismai yra valstijos reikalas, ir šalies Aukščiausias Teismas į valstijos reikalus nesikiša. Ordnung muss sein. Taškas.


Kas vyksta Europos Sąjungoje, sunku susigaudyti. Sankcijos privalomos mažiesiems, o didieji, kuriems labiausiai reikalingos dujos ir alyva , jas ir toliau perka suteikiant apie 150 milijardų pajamų rusams. Jie naudoja tas pajamas karo vedimui. Kodėl jie neatsisako rusiškų dujų ir alyvos? Pigiau? Taip. Drakoniškos dujotiekio bei alyvos vamzdynų investicijos. Pelnas žengia priekyje įvairiausių sankcijų, neturėdamas akių, todėl neturi ir gėdos. O Vilnius? Vilniuje žydi liepos baltai, baltai. Ar Vilnius vis dar tebešildosi rusiškomis dujomis? Daug triukšmo buvo kai Lietuva nutarė statyti suskystintų dujų terminalą Būtingėje. Bet Lietuvos sveikas protas laimėjo. Kodėl visa likusi Europa, arba Europos Sąjunga nesugebėjo sekti lietuvių pavyzdžiu? Pelnas? O po pelno krachas.


Daug įvairių nuomonių prirašiau vienu tikslu tiktai, Kad TIESA badytų melui akis, o ne melas TIESAI. Aišku? 


Dabartinė Amerika yra praradusi savo, kaipo valdančios valstybės statusą. Tą statusą buvo atgaivinęs ir stengiantis toliau išlaikyti tą statusą, prezidentas Trump. Kur jis dabar? Ar suteiksime progą jam vėl tą statusą atgaivinti ir palikti jį ateinančioms kartoms? Gal būt. Juk mes žmonės. Kalbame vienaip, darome kitaip, todėl ir sakau, „gal būt“. O kodėl nedėti bendras pastangas, kad Trump vėl būtų išrinktas JAV prezidentu? Čia tas, „gal būt,“ privalo būti įteisintas tiktai išrinkimu Trump prezidentu. Neužmirškime, Trumpas yra be galo turtingas, vogti keletą milijonų jam ne prie širdies.


Vakar vakare teko klausytis Bidono pranešimo apie padėtį Sąjungoje (State Of The Union Address). Gaila buvo praleisto laiko. Vėl, kaip visuomet girdėjome astronomiškus skaičius apie įdarbintų, norinčių dirbti. Apie nelegalus neužsiminta. Taip pat girdėjome trilijoninius skaičius ekonomijoje. Geroje, teigiamoje ekonomijoje. Nieko neteko girdėti apie Afganistano gėdingą apleidimą, ir dar iki šiol ten esančius, bet niekaip negalinčius išvykti Amerikos piliečius. Apie Kinijos balioną užsiminta riktai praeiviškai. Užtat kinai prakalbo garsiau. Amerikiečiai sužvejojo tą nušautą balioną vandenyno bangose, o kinai reikalauja jį jiems atiduoti. NUTS. Apie tokius kinų įsibrovimus į JAV oro erdvę, sužinojome pirmą kartą iš Bidono lūpų. Jis, anksčiau, lyg koks „pacanas“, yra pasakęs, jog ir Trumpui prezidentaujant kinai yra pažeidę JAV oro erdvę, bet nei vienas balionas nebuvo nušautas. Pasakymas įdomus, tiktai neturime atsakymo, kodėl Bidonas tiktai dabar užsiminė apie tuos oro erdvės pažeidimus. Juk tai būtų buvęs geras šūvis rinkiminėje kampanijoje. Bidonas kalbėjo, jog viską reikia ir galima gaminti Amerikoje (su ženklu „Made in China“?). Kalbėjo. Kalba nereiškia veiksmus. Trumpas kalbėjo it įrodė, nes nemažai kompanijų grįžo į Ameriką atgal. Apie gaminimą Amerikoje kalba daug politikierių, tiktai rinkiminėse kampanijose. Viena iš tokių yra Illinois valstijos senatorė JAV Kongrese. Jai truko net šešis metus sugalvoti ir tik per perrinkimo kampaniją  žadėti rūpintis, kad computerchips būtų gaminami Amerikoje. Ji žiauriai pavėlavo. Dar ji žadėjo stengtis siūlyti Kongresui mažinti algas didžiųjų verslo kampanijų vadovaujantiems asmenims. Vadovų algos yra pramonės variklis. Kaipo Senatorė ji privalo žinoti, jog ne Kongreso reikalas privačių kompanijų vadovams nustatyti jų algas. Tą atlieka akcininkų suvažiavimas. Ne Kongreso reikalas kištis į žmonių reikalus. Jos politinės žinios neprilygsta jos kariniam išsilavinimui. „Varnelė“ nesusigaudo politikoje. Koks bus jos elgesys Senate balsuojant, nebeturint įsakomojo „bobos“ nurodymo? Ją, kaipo Irako (?) karo didvyrę, netekusią abejų kojų, privalome gerbti nulenkdami jai galvas. Ji yra tikra tautos didvyrė. Šlovė tokiems didvyriams. 


Taip pat buvo trumpai paminėtas nelemtasis Ukrainos karas ir ginklų ukrainiečiams tiekimas. Noriu priminti, kad tas ginklų tiekimas yra ne pagal norą, bet pagal prievolę agresoriaus sunaikinimui. Čia negalime skirti, kurie geresni, demokratai ar respublikonai. Pagalba Ukrainai privaloma, ji ne pasirinkimas. Jeigu karas Ukrainoje nebus laimėtas, tuomet su tuo pasauliniu banditu teks kariauti savame Amerikos žemyne. Taigi, pasirinkimas yra. Nebūkime šykštūs.


Dabar atėjo vėl laikas skelbti M. A. G. A.;


Let‘s go Brandon.  


2023-02-09

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos