Tokios tokelės (161) Politika

O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.

                                                                         

Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.

Ąžuolais vijokliai virtę,

O vijokliais ąžuolai. (Gytis Paškevičius)

Rusijoje melas įsišaknijęs nuo sovietinių laikų, tebetęsiamas. Panaikinus melą, klestėtų TIESA ir šalis turėtų tikrų, o ne prievartinių draugų. Ar melas duoda teigiamų rezultatų? Žinome, kad Sovietų Sąjungos kasdieną visame pasaulyje kartojamas melas, atsirūgsta ir dabar, ne tik buvusioje sovietų imperijoje, bet ir kituose kraštuose, įskaitant ir Ameriką. Taip, melas duoda nepaneigiamai teigiamų rezultatų. Komunizmo irėjos jau gan viešai skelbiamos Amerikoje. Nesuprantamai, kodėl tokioje Amerikoje, kur darbininkas yra materialiai geriausiai aprūpintas tos sklandančios bliogio idėjos randa pritarimo. Nejaugi darbininkija turėdama aukštą pragyvenimo lygį, nori jį prarasti? Reikia neužmiršti, jog darbininkija įsitikinusi į demokratų partijos tiesą, ją remia, o ši skleidžia komunistines idėjas. Neatsilieka ir prezidentūra. Vešlią dirvą tos idėjos randa tautos tinginių bei kitokių simuliantų, trumpai tariant, tautos šiukšlių tarpe. Prezidentas Trumpas netoleruoja tokių socializmo papročių šalyje. Aišku, tie žmonės niekuomet nebalsuos už Trumpą. Ir tai yra Amerikos klaida. Būtinai per ateinančius 2024 metų rinkimus, gelbstint Amerikos gerovę, būtina balsuoti už prezidentą Trump ir respublikonų renkamus atstovus. Demokratų aukščiausi mokesčiai pjauna visus. Mes nežinome, gal ir nesužinosime kiek išlaidų pridirbo „boba“, pasižymėjusi ypatingu išlaidumu, įvairiais būdais bandydama pakenkti prezidentui Trump, kad jis negalėtų vėl kandidatuoti į prezidentus. Visos pastangos nuėjo šuniui ant uodegos. Kas padengs tuos bereikalingai išleistus milijonus? Galų gale pareikalauta Trumpo mokesčių atsiskaitymai. Taip tapo atidaryta „Pandoros skynė“. Įtarimų, kad Trumpo mokesčiuose buvo daug suktybių, nepasitvirtino. Tokie dokumentai yra apsaugoti privatumo - paslaptingumo teise. Demokratai tą teisę pamynė ir paviešino tuos dokumentus. Tai yra nusikaltimas. Jis atsirūgs. Manau, kad demokratai užsiliūliavo užmiršdami, jog lazda turi du galus. Ne be reikalo demokratų partijos simbolis yra ASILAS. Keršto banga dėl federalinių mokesčių gali būti nebesustabdoma. Bidonas jau dabar turėtų pradėti prakaituojant ruošti federalinių mokesčių atsiskaitymus. Jo sūnus Hunter? Tragedija? Įdomu bus žinoti jų abejų finansinius ryšius su Kinija. Iš Kongreso Rūmų jau sklando garsai, kad respublikonai perėmę Atstovų Rūmų vadžią, jau turi numatę kandidatus pristatymui mokesčių mokėjimo dokumentus. Tai patvirtina mano anksčiau skelbtą nuomonę apie kylančią keršto bangą. Kai kurie demokratai jaučiasi lyg sėdėdami ant žarijų. Respublikonai perėmę valdžią Atstovų rūmuose, žada pradėti atstatydinimo procesą prieš Valstybės apsaugos sekretorių už nesustabdymą nelegalų srovės ir neatliekant savo pareigų. Čia gali prasidėti visa eilė įvairių kaltinimų įvairiems aukštiems demokratų pareigūnams, įskaitant ir jų visų vadovą prezidentą Bidoną, neužmirštant ir „bobos“. Ar yra galimybė asilą pavadinti kitokiu vardu? Dabar paaiškėjo, jog Bidonas savo įstaigoje, dar nuo viceprezidento laikų laikė įslaptintą medžiagą. Kur šį kartą yra FBI kariauna? Ar įstatymai ne visiems privalo būti vienodi? Žiniasklaidos atstovai galės džiūgauti gavę naujos medžiagos.
JAV Kongreso Atstovų Rūmai turi naują pirmininką, respublikoną, pakeičiantį „bobą“. Žinome, jog nauja šluota gerai šluoja, apsivalant nuo nepageidaujamo elemento, t.y. demokratų. Naujasis pirmininkas nesnaudžią. Demokratai praranda visus savo turėtus įtakingus komitetus. Nelabai svarbu, kylant keršto bangai, bet kokie atstatydinimai (impeachments) gali nepraeiti Senate dėl balsų trūkumo. Ai, tas Senatas, ir ko jam trūksta? Jam trūksta tikros beržinės šluotos, tokios kuriomis skraido raganos, tiktai su ilgu kotu, kad visi sutilptų ir išskristų, kad ir į mėnulį. Skaitau pranešimą: „SCANDAL Rocks SENATE... They Are ALL CORRUPT“. Šis sakinys daug ką pasako. O tokie visi atrodė lyg šventieji. Kodėl pažeidžiamas Amerikos žmonių pasitikėjimas? Straipsnyje kalbama apie gynybos produkcijos kontaktorius, jų išpūstas kainas ir kyšius. Čia ne sensacija. Kalbama buvo jau seniai, tik dabar pradėjo ryškėti praturtėjusieji „švarūs“ rinkti Atstovai ir Senatoriai, demokratai ir respublikonai. Kas dar naujo? Tai medžiaga mokesčių įstaigai, po to gal atostogos belangėje? Šia medžiaga naudosis ir žiniasklaida. Ji, prezidentu būnant Trumpui, skleidė tiktai dirbtinį išgalvotą negatyvumą apie jį. Prezidentu tapus Bidonui, žiniasklaida nerado tikslo skelbti gerą žodelį apie jį nes jis to nevertas. Tai koks prezidentas įtiktų žiniasklaidai?


Korupcija aukščiausiuose sluoksniuose. „Boba“ gavusi valdžią ir jos ženklą plaktuką, tuojau pat pareiškė, jog demokratų partija „esu aš“, valdžia taip pat „esu aš“. Čia ir prasidėjo pinigų švaistymas įvairiems komitetams prezidento Trumpo kaltinimams, kurie teismų buvo atmetami arba prezidentas išteisinamas. Ji (demokratų partija) sugalvodavo vis naujų nesąmonių kaltinimui. Nei vienas iš jų nebuvo sėkmingas. Ji, partija, sužlugdė Ameriką. Ji, partija, priėmė kairiąsias pažiūras ir būdama valdžioje nesigėdino jas skelbti amerikiečiams. Ji, partija, sąžiningiems demokratams neleido net prasižioti. Už išsižiojimą jai, partijai, nepritariantys sąžiningi demokratai būtų buvę jos, partijos, padlaižių sutarkuoti ir nebetinkami nei blynams nei kugeliui. Demokratinėje sistemoje, ne vien tik valdančioji partija yra visur teisi. Opozicinėje partijoje taip pat yra vertingų pasiūlymų, dėl kurių pozicija ir opozicija privalo kalbėti ir rasti bendrą išeitį. Tikiu, kad sąžiningi demokratai atstatys partiją ir vėl kalbėsis su kitos partijos atstovais ne vieni apie kitus, bet vieni su kitais. Taip buvo anksčiau, taip privalo būti dabar ir ateityje. Ji, partija, buvo tiesiog diktatorė, kuri vedė į vienos, jos partijos, neribotą valdžią. Dabar ne vienas buvęs jos, partijos, „činovninkas“ graužiasi išsprūdus šiltai kėdei. Čia nėra tokių dėdžių kaip šluotoje: „mano dėdė geras dėdė, kai išsprūdo mano kėdė, mano dėdė vėl parėdė“.


Buvusi Seimo pirmininkė „boba“, pagal visas mandagumo ar gerbimo taisykles privalėtų būti apkaltinta (impeached), nes ji pridarė daugiausiai žalos užgrobdama visą Atstovų Rūmų valdžią, kas atsispindi dabar perėmus tą valdžią respublikonams. Jos išlaidingumas neturėjo ribų. Juk ne savo pinigus ji švaistė. Dabar ji nors turės daug laiko vynelio ragavimui, o gal net ir atostogas belangėje.
Demokratų visas tikslas buvo išsilaikyti valdžioje neterminuotai. Jie vedė į vienos partijos sistemą, siūlant įvairias socialistines ir komunistines idėjas. Perėmus valdžią respublikonams, jų svajonės žlugo. Ar jos negrįš pakartotinai? Apsisaugokime, ateityje balsuodami už respublikonus, kurie nori išlaikyti kapitalistinę valstybę, kokia ji buvo sukurta. Ta kapitalistinė valstybė darė didžiausią pažangą industrijoje ir žmonių gerovėje. Tai buvo vadinama Amerika. Demokratai daug žada žmonių gerovei. Žada tiktai. Čia demokratų pažadų pabaiga. Jokios socializmo, komunizmo ar kitos izmo idėjos dar gerovės niekam nedavė ir negali duoti, nes jų valdymo laikotarpiu buvusi kapitalizmo sistema sunaikinama be jokio vertingo pakaitalo.


Verta šiek tiek prisiminti 2020 metų ir 2022 metų korupcinius balsavimų duomenis toje pačioje Arizonos valstijos Maricopa apskrityje. Toje apskrityje demokratai bijo, kad balsai nebūtų perskaičiuojami jų dabartinę persvarą pakeičiant respublikonų naudai. Baisu, kad respublikonas taptų gubernatoriumi. Baisu būtų ir visai Amerikai. Juk demokratų akimis žiūrint, respublikonai ne amerikiečiai. Ten net ir dabar vyksta teismai dėl balsų. Respublikonai nepasiduoda suktiems demokratų skaičiavimams.


Sunku, gal būt net neįmanoma, įtikinti rinkėjus demokratus, kad jų įsitikinimai į demokratų partiją yra žalingi. Kalbant su jais, ir įtikinant juos jog dvejų partijų sistema duoda teigiamų rezultatų, įrodant jiems kokią žalą valstybei padarė dabartinė administracija valdoma minkšto prezidento ir griežtos „bobos“ nužemindami Ameriką pasaulio akyse į žemesnės kategorijos vietą. Skirtumas toks, kad Amerika anksčiau buvo visur gerbiama, dabar niekinama. Mūsų lietuvių tarpe yra dar daug bukapročių, garbinančių buvusią sovietinę sistemą, kurios laukiama ir kurią demokratai stengiasi įvesti Amerikoje. Demokratai net nepagalvoja, kad tokia sistema gimdo didžiausią korupciją. O ta korupcija mums gerai pažystama.Tikėkimės, kad ta raida, atstatant kapitalistinę valstybę JAV Kongrese Atstovų Rūmuose turint respublikonų daugumą, persimes ir į Senatą kur kapitalistinė valstybė sukurta pagal JAV Konstituciją, išsilaikys. Agituokime, o atėjus laikui balsuokime už M.A.G.A., vadovaujant prezidentui Trump.

Let‘s go Brandon.
2023-01-12

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Tokios tokelės (181) Įvairenybės

Du Čikagos barai ant stogų – tarp geriausių šalyje