Tokios tokelės (157) RusijaO skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                        


Lai tas pats varpas skelbia tą pačią mintį ir ukrainiečiams. 


Susitiko Prancūzijos prezidentas Macronas Ir JAV prezidentas, gal būt Ukrainos dalinimui, gal pagal Putino norą dalintis sferomis, kaip tą kadaise darė Molotovas ir Ribbentropas dalindamiesi Europą. Prancūzas pritartų tokiom dalybom. Mes lietuviai tas dalybas užmiršti negalime. Dalybos buvo Antrojo Pasaulinio karo pradžia. Visi šie Macrono ir Bideno susitikimai propaguoti derybas su rusais dėl karo Ukrainoje neturi jokio pgrrindo. Ukraina neprivalo tapti atpirkimo ožiu. Pagrindą deryboms yra išsakęs Ukrainos prezidentas, ir to privaloma laikytis, nes jis atstovauja Ukrainą, o ne Macronas ar Bidonas. Jokios derybos be Ukrainos dalyvavimo neturės jokios galios. Ukraina neves jokių derybų su rusais, kol jie neapleis visas Ukrainos okupuotas žemes. Derybos bus pagrystos, rusų „karvedžių“, sunaikintų Ukrainos objektų atstatymu. Jokių nuolaidų. Taškas. Ir dar taškas po taško.


Putinui labai reikalingos technikos detalės, be kurių jo pramonė negali verstis. Gaunant pramonei reikalingus computerchips aplinkiniais keliais pramonės spragą užkimšti neįmanoma. Tie aplinkiniai keliai yra skalbimo mašinų „printed circut boards“. Rusai sugeba jas naudoti karinėje technikoje. Juk galima prie skalbimo mašinų pridėti sparnus, ir turėtų dronus. Nauda būtų tokia pat, kaip laižyti medų per stiklą. Lieka tik vienintelė išvada rusams, tai kentėti, nes Rusija, katastrofiškai nugyventa valdant vagims ir mafijozams. Ligos, lazdos ir elgetos terbos atsisakyti neįmanoma. Rusijai kliuvo elgetos terba.


Dabar rusai susidėjo su Iranu bendroje kovoje dėl Ukrainos. Vieni rusai nebepajėgūs vesti karą. Nusigyveno. Rusai tieks iraniečiams įvairią ginkluotę ir techniką, kurios patys nebeturi, o iraniečiai rusams kovos dronus. Šalia to, iraniečiai žadėjo padėti pastatyti dronų gamyklą Rusijoje. Rusija pavojuje? Amerika, uždėjusi Rusijai įvairių sankcijų, perka rusišką alyvą, remiant rusus kare prieš Ukrainą. Kita ranka šelpia ukrainiečius ginklais. Neatsilieka ir vokiečiai. Suprask žmogau, kame logika. 


Rusija tebegyvena viduramžių laikais. Tą patvirtina ir žydas, buvęs Rusijos pilietis Nevzlinas, dabar Izraelio pilietis: „– Jie – ne XXI amžiaus, o viduramžių žmonės. Jie nemąsto XXI amžiaus kategorijomis“.


Toliau, tas pats Nevzlinas, Putino sužlugdytos „Jukos“ bendrovės akcininkas, tvirtina pajutęs, kad Putinas areštuoja kitus žinomus „Jukos“ akcininkus, apleido Rusiją ir jam gresiantį areštą apsigyvendamas Izraelyje ir tapdamas jos piliečiu. Paklaustas kaip jam atrodo, kodėl šita beprotybė prasidėjo ir ar V.Putinas su savo klika supranta, ką jie padarė? Jiems tėvynė – tiktai teritorija, o šalies himnas arba vėliava – tik caro ar kokio kito valdovo atributai, buvo jo atsakymas.


Belieka Nevzlino paklausti, dabar gyvenančio Izraelio prestižinėje vietovėje, budriai saugomoje, kaip jis taip staiga Rusijoje praturtėjo ir kokie jo buvę santykiai su Putino valdžia. Ar jo pačio rankos švarios?


Nežinant pilnos tikros istorijos negalima nei užstoti nei pasmerkti jokio žmogaus. Rusijoje priimta praktika nuteisti žmogų dar net neareštuotą. Prokurorai dirba pagal receptų nurodymus kuriuos rašo valdžia. Nukrypimai neleidžiami. 


Deja, jokiose žiniose nepranešama kokiame bunkeryje Putinas slapstosi ir ar dar gyvas ar jau nugalabintas. Gal kas sugebės tą bunkerį užarti taip, kad neliktų jokios žymės. Tai būtų fonės, džiaugtųsi žmonės.


Kol dar esame, stenkimės išsirinkti prezidentu Trump‘ą, nes net ir „galingasis“ Putinas jo bijo. Tikėkimės, jog Putinas tuomet bus priverstas užbaigti jo pradėtą Ukrainos karą ir atlyginti padarytus nuostolius. Jis ir jo šutvė privalės būti perduoti Hagos Tarptautiniam Tribunolo Teismui juos teisti. Kaip Rusija vystytųsi po tokio netikėto pasaulinio įvykio žinant, kad ten kur rusas be karo neapsieinama?


Neramu Rusijoje. Sklando gan nepagrįsti gandai, jeigu Rusija pralaimi karą Ukrainoje, visa Rusija, arba rusai bus teisiami Hagoje už nusikaltimus prieš žmoniją. Skamba kaip pasakose. Teisiami būtų tik vyriausi valdžios atstovai, jeigu juos galima būtų surakintus pristatyti į Hagos teismą. Įsivaizduokime antrąjį Niurnbergo teismą. Įsivaizduokime ir paruoštas kartuves. Ar Rusijos caras paseks savo mokytojo Hitlerio pavyzdžiu, pralaimint karą, nusišauti? Ar suskubs pasaulis pasinaudoti tomis kartuvėmis? Rusai skelbia jog pralaimėti negali, nes tuomet visas pasaulis bus paverstas į dulkes. Pasaulio sunaikinimas nereiškia karo laimėjimo. Žinome, jog išprotėjęs caras valdo atominius ginklus. Panaudojus juos jokios istorijos nebeliks. Nebeliks nei Putino „Didžiosios Rusijos“, nes nebebus kam sakyti, kad buvome.


O mes nepasiduokime panikai. Dirbkime toliau dėl M.A.G.A., išrinkdami prezidentu Trump‘ą.


2022-12-15


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos