Tokios tokelės (154) Mišrainė.

O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.

Visa išgalia padėkime ukrainiečiams, tad imkim vyrai lazdą, ir muškim tą balvoną Putiną šėtoną.


Putinas savo veiksmais bando išprovokuoti trečią pasaulinį karą. Jis jaučia kare su Ukraina pralaimėjimą, su kuriuo jis nesugeba susitaikinti. Karo pralaimėjimas nėra jo laimėjimas. Kaltininkas šio karo yra tiktai Rusija, tiksliau Putinas ir Kremliaus vagių ruja. Putino tikslas pilnai sunaikinti Ukrainą, ką jis viešai yra pareiškęs. Taikos sutartyje, karui pasibaigus, Rusijos lėšomis teks sudaužytą Ukrainą atstatyti, nes ukrainiečiams kitokia „taikos“ sutartis su Rusija būtų nepriimtina. Bet tuomet, tikriausiai, ir Putino nebebus. Tik belieka vienas niekuomet neišsprendžiamas klausimas, būtent, ar yra galimybė su rusais sudaryti sutartį kurios jie laikytųsi. Iki šiol tokių stebuklų dar nebuvo.


Įvykusiame G-20 susitikime paaiškėjo, jog Lavrovas gavęs pylos dėl karo Ukrainoje, skubiai iš susitikimo pasišalino išvykdamas į namus. Jis pabūgo ir Lenkijoje sprogusio rusų gamybos, gal ir rusų paleidimo, raketos. Aiškiai pastebime kaip rusų kariuomenė ištreniruota ir sugeba raketomis šaudyti ir pataikinti į Ukrainos infrastruktūros objektus. Turto naikinimas yra ruso kareivio tikslas.


Nesuprantama, kodėl rusai kviečiami į tokius G-20 susitikimus? Pakaktų irG-19.


Kuom rusai šaudys kai pasibaigs jų raketų atsargos. Ar jie bent supranta, kad krašto apsaugai reikia pasilikti tam tikrą raketų skaičių? Krašto apsaugai??? Kas juos puls ir ko jie bijo? Šio karo, su Ukraina eigoje, rusai rodo savo atsilikimą nuo civilizacijos. Rusai savo karo technikai naudoja net skalbimų mašinų elektroniką, kurias perka užsienyje. Tai didi Rusijos pažanga. Tokia didelė šalis, kuri skaitosi narė G-20, yra taip nuskurusi, kad jų kareiviai plėšia ir gabena į matušką Rusiją, kas pakliūna po ranka. Kariauti rusai sugeba, bet aprūpinti žmones būtinais dalykais, kas vakaruose seniai priimtina, pas rusą nėra. Amerikos darbininkas dirbantis už žemiausią atlyginimą yra pajėgus įsigyti bent naudotą automobilį ir dar įvairių rakandų virtuvei ir kitokiems patogumams, kas ruso darbininko galvoje nesutelpa. Vergija lieka vergija.


JAV Kongrese pasibaigė Nancy Pelosi dominavimo era. Jos didžiausias ir maloniausias užsiėmimas buvo kaltinti prezidentą Trump įvairiais nebūtais dalykais. Niekas nesuskaičiuosime, kiek brangaus laiko ir pinigų buvo be reikalo išleista ir išeikvota. Valstybei naudingų įstatymų pravedimas buvo nublokštas, ir tik įstatymai pagal jos pageidavimus buvo priimami, ir kurie neatitikdami JAV Konstitucijai, JAV Aukščiausio Teismo buvo panaikinami. Dabar, Pelosi era baigėsi.


Bet, tuo mes negalime kaltinti demokratus Kongrese. Buvo ir yra Kongrese sąžiningų demokratų kurie skiriasi nuo Pelosi padlaižių. Jie savo balsą viešai reikšti negalėjo, nes Pelosi padlaižiai juos būtų sumalę į dulkes. Jie privalėjo nusileisti ir balsuoti tiktai pagal Pelosi norą. Tai tokia demokratų „demokratija“. Demokratų partijoje avinas valdo liūtus.


Dabar, sekantiems dvejiems metams Atstovų Rūmų vairą perėmus respublikonams, valdžios veikla pasikeis. Respublikonų atstovai nėra taip prispausti po padu kaip demokratai. Jų laisvės nevaržomos. Dažnai vienas, kitas respublikonas balsuoja kartu su demokratais. Demokratai taip nesielgia, nes jų laukia „bobos“ botagas. Dabar respublikonai turi gerą progą atstatydinti prezidentą Biden už jo ir jo sūnaus aferas Kinijoje. Ar respublikonai imtųsi tokio žingsnio suteikiant prezidentūrą viceprezidentei, kurios niekas niekur negerbia ir nenori? Ji, niekam netinkanti, yra geras apsaugos skydas prezidentui. Ai..... ta politika.


Kas kaltas, kad Amerikoje gaunasi dyzelino trūkumas? Vėl Trunp‘as? Ką tokiu atveju daro vyriausybė? Juk dyzelinas yra transporto industrijos kraujas. Didelė dalis sunkvežimių, aprūpinti dyzeliniais varikliais, pristato prekes Amerikos parduotuvėms ir įvairiems sandėliams. Dyzelino trūkumas reiškia valdžios nesugebėjimą „gaspadoriškai gaspadoriauti“. Tai nusikaltimas. Kur demokratų M.A.G.A.? Kur? Demokratai galėtų mokintis iš gyvulių kaimenių, kur vadovavimui neskiriami nevykėliai.


Paklauskime prezidento, ką gero jis padarė pasauliui ir namuose per savo dvejų metų „viešpatavimą“ Baltuosiuose Rūmuose. Į šį klausimą jis atsakymo neturi. Pasaulinėje arenoje nesugebėjo sustabdyti Ukrainos karo. Namuose didžiausia infliacija. Jiis galvoja dar ir 2024 metais būti perrinktas antrajam terminui. Remiantis šių metų „midterm“ rinkimų duomenimis, lažybų atsisakau.


Sklando paskalos iš užsienio, jog respublikonai valdydami Kongreso Atstovų Rūmus nutrauks paramą Ukrainai. Lai paskalos lieka tokiomis. Žinome tik, kai viena respublikonė išrinktoji sakė jog ji reikalaus, kad būtų pravestas auditas Ukrainai duotiems pinigams. Auditas nereiškia paramos nutraukimo. Manau, jog paramos suteikimas Ukrainai būtinas, nes Putinas stengiasi ukrainiečių tautą išnaikinti ir ištrinti ją iš žemėlapių. Jis, pavergimu bando sunaikinti ukrainiečius nesėkmingai. Tautos nenaikinamos pagal diktatorių norus.


Atsimenu 1960-jų laikus, kai Illinois valstija turėjo du skirtingų partijų senatorius, kurie tarpusavyje draugavo, bendravo dirbdami valstybės ir žmonių gerovei. Tokia pat nuotaika buvo ir JAV Kongrese. Skirtingos partijos kalbėjo viena su kita, ne kaip dabar vieni apie kitus. Kol respublikonai perims valstybės vairą į savo rankas, teks dar gyventi po „bobos“ užmačiom. Jaučiame, kad jie Kongrese, kol jų dauguma, vis dar stengiasi apkaltinti ir nuteisti prezidentą Trump. Tik nežinia, ar pasiseks.


Let‘s go Brandon! M.A.G.A.


2022-11-24 Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos