Kalėdinė PLC mugė/LWC Holiday Craft Fair

  


Kalėdinė mugė   

Šeštadienis, 12/03/2022      

9:00 v.r. - 3:30 v.v. ir                              

Sekmadienis, 12/04/2022    

10:00 v.r. - 2:30 v.v.


Geriausia vieta jūsų šventiniams pirkiniams. Lauksime apsilankant!


Holiday Craft Fair   

Saturday, 12/03/2022  

9:00 a.m. - 3:30 p.m. and                        

Sunday, 12/04/2022       

10:00 a.m. - 2:30 p.m.


The best place for your holiday shopping. We warmly invite you!


Pasaulio lietuvių centras

Lithuanian World CenterComments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje