Tokios tokelės (144) Mišrainė„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“.


                                                                                 


Šlovė ukrainiečiams, triuškinantiems „galingiausią“ rusų kariuomenę.


Atrodo, jog persirgome ta nelemta Corona viruso liga. Didelė klaida padaryta neapsirūpinant prieš ligą Corona alumi. Sako, Corona alus padeda. Kitą kartą būsiu gudresnis. O koks nevidonas nori sirgti antrą kartą? Dėl alaus? NUTS. Dabar žmona, paveikta covid-19 liga, guli ligoninėje. Taigi, mano reikalai ne kažin kokie geri. Tikėkim, jog viskas bus vėl pilnoje tvarkoje.


Rugpjūčio 30 d., eidamas 92 metus mirė paskutinis Sovietų Sąjungos prezidentas Gorbačiovas. Tai buvo jis, sausio 13 dieną, 1991 metais paleidęs tankus prieš civilius gyventojus Vilniuje, negyvai nužudant 14 televizoriaus bokšto gynėjų. Tankus prieš civilius? Neįsivaizduojama. Tas                nekaltų žmonių kraujas ant jo rankų niekuomet nebus nuplautas. Taip gali elgtis tiktai barbaras pakilęs į barbarizmo viršūnę, kurį, tikriausiai, į paskutinę kelionę palydės Švenčionienė. Manau, jog Rusijos ambasada suteiks jai kelionės vizą. Paleckiukas? Tai tas išgama anūkėlis, išgamos senelio, kuris iš Maskvos į Lietuvą vežė Stalino saulę. Gal jam kalėjimo vadovybė padovanos žvakutę, kurią uždegęs galės liūdėti Gorbačiovo. Gal nubrauks ašarėlę? Mat jis sėdi kalėjime nežinodamas už ką. Tai nieko. Laiko jis turi pakankamai. Sėdint prisimins už ką sėdi.

                                                                                                                                         

Putleris Ukrainoje negavo ko norėjo. Pirmiausiai jis skelbė naikinantis fašistinę valstybę vadovaujančiai žydų tautybės prezidentui. Neišdegė. Pagrindinis tikslas buvo užimti Ukrainą ir vadovavimui paskirti pabėgusį diktatorių Janukovičių, kurį jis būtų galėjęs virvutėmis tampyti pagal norą. Putleriui reikalingos „pagalvinės“ respublikos kurios atremtų pirmuosius NATO puolimo smūgius. Europoje tokiomis turėjo tapti Baltarusija ir Ukraina. Zelenskiui tapus prezidentu, Putleriui kortos tapo sumaišytos. Ar Putleris turi žiauresnį tikslą, pareikšdamas (rašiau 7/28/2022) „mes dar nieko nepradėjome Ukrainoje“? Ukrainos karo ekspertas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos pulkininkas Olegas Ždanovas, šaipydamasis iš Putlerio blefo, pasakė: „ir kuo gi tu smogsi savo didįjį smūgį?“ Mano nuomone, tai labai tikslus pareiškimas. Putlerio ginklai, alyva ir dujos tampa bereikšmėmis.


Ukrainoje, Zaporožės atominė elektrinė, atsidūrusi karo zonoje, be tikro šeimininko, yra pavojingoje padėtyje. Ji naudojama kaipo kariuomenės sandėliavimo vieta. Kariuomenė nesupranta ir nežino jos silpnų vietų dėl kurių gali ištikti blogesnis nei Černobilio atominės elektrinės likimas. Užėmus elektrinę, rusai gerai žino, kad ukrainiečiai į juos, toje teritorijoje, nepaleis jokių sprogstamų sviedinių, nenorint pakenkti elektrinei sukeliant katastrofą. Putleriui nesvarbus radiacijos apnuodijimas didelės dalies pačios Rusijos gyventojų. Ir tokį beprotį Rusijos „elitas“ toleruoja.


Sabotažas Rusijos karinėje galybėje. Gynybos biudžetas išvogtas 80%. Kaltų nėra. Kariuomenė buvo mėnesiais kankinama manevruose, naudojant įvairią techniką, kuri vėliau šturmuojant Ukrainą nebepasiteisino. Visiems žinomas tanko amžius, kurio nežinojo Rusijos aukščiausioji karinė vadovybė. Tankai buvo sudilinti per mėnesinius manevrus. KAMAZ-ai tai bauginančiai atrodantys sunkvežimiai, pasikorę purve ant ašų. Kaip tokia technika per pavasario mėnesius gali užpulti kaimyninę valstybę ir netapti sunaikinta? Rusijos karinė vadovybė nestudijavo Antrojo Pasaulinio karo rezultatus, kur veikė paprasčiausi ir primityviškiausi 3-jų tonų sunkvežimiai vadinami ЗИС-5. Jie važiavo per sniegynus ir purvynus, pelkes ir durpynus, miškus ir klampynes, išmaišydami Rusijos bekelių sistemą, net pervažiuodami Jūrą. Jų vienintelė kelio rodyklė buvo „Vakarai. Berlynas xxxx km.“ Tai buvo sunkvežimiai, kurie nesunkiai pasiduodavo užvesdami per neatlaidžius šalčius. Kur jie?


Kas ir kur tie sabotažininkai Rusijos kariuomenėje? Toli ieškoti nereikia. Pažvelkime tik į maršalų uniformas, ir kamuolio galas bus surastas. Visiems tiems sabotažininkams vadovauja pats vyriausias „Хуило“, nors po okupanto kojomis dega nekalta Ukrainos žemė. Maskva, nebenorėdama savų tankų, juos išparduoda. Taip atrodo šiandieniniai didieji Rusijos karžygiai. Nebeturėdama tankų Rusijos karinė vadovybė palengvina ukrainiečių kariuomenės darbą naikinant okupantą. „Ištikimas“ Putlerio bendražygis Kadyrovas keičia nuomonę pareikšdamas, kad kaltas Putleris neleidęs užimti Kijevą. Čia jau pradžia Rusijos imperijos susinaikinimo. Kaltas bus Putleris. Atrodo, jog Rusija atsipeikėja, kad karu nieko neišspendžiama. Į kurią pusę pasuks „Batka“? Rusija nebeturi ko jam duoti. Net ir tankų.


Prancūzas prakalbo apie karo sustabdymą ir susitarimą. Koks susitarimas gali būti su okupantu. Vienintelė sąlyga, tai be jokių susitarimų išsinešdinti iš okupuotų teritorijų ir atstatyti padarytą žalą. Tai vienintelė sąlyga. Maskva svirties nebeturi. Maskvai negalima leisti laimėti šį karą, tuomet ji diktuos visai Europai. Bet, ar ES valdančiųjų nuomonės šiuo klausimu sutampa? Parsidavėlių, dienos metu su žiburiu, ieškoti nereikia.


Vis dažniau girdime, kad tai vienas ar kitas Rusijos magnatas krenta ne savo noru iš ligoninės šešto aukšto. Gal čia priimtinas fizikos dėsnis, kas pakyla, tas ir nukrenta. Aišku, išskyrus mokesčius. Putinas veikia lyg koks Čičinskas. Gal ligoninėse duodama haliucinuojančių vaistų, nuo kurių mokomasi skraidyti? Juk ten Rusija. Ten maskolija. Rusijos imperija yra pakeliui į susinaikinimą. Gal, po susinaikinimo, rusų tauta išgirs tiesos žodį? Ar ne laikas Rusijai išmesti iš savo žodyno „fašizmą“?


Taigi, grįžtame į senas vėžes, paremtas Ukrainos karo eksperto, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos pulkininko Olego Ždanovo, šaipymosi iš Putlerio blefo, sakant: „ir kuo gi tu, smogsi savo didįjį smūgį?“


Š. m. rugsėjo 8 dieną, mirė Jungtinės Karalystės karalienė Elizabeth II. Sūnus, pasivadinęs Karolis III. tapo karaliumi.


Lietuva, kas Tu? Ją rado ir 2002, lapkričio 21 d. aplankė JAV prezidentas George W Bush. Vėliau,  2006, spalio 16 d. Lietuvą aplankė Britanijos karalienė Elzbieta II. Tai didelė garbė Lietuvai, kurią pagerbė dvejų galingiausių pasaulio valstybių vadovai. „Lietuva! Tu tokia maža, bet užtat garsi“. 


Dabar, mirus karalienei Elzbietai II, laidotuvėms rinksis daugelio pasaulio valstybių vadovai. Rusijos, Baltarusijos bei Mianmaro valstybių vadovai negavo pakvietimų į laidotuves. Jie nepageidaujami. Pagal užsitarnautus nuopelnus.


Pastebime, jog daugelio valstybių vengia Rusijos. Ji žlugusi. Ją sunaikino dabartiniai valdžioje esantys vagys, pasivadinę vadovais. Jau viešai reikalaujama Putino galva. Ukrainiečiai sėkmingai atkovoja savo krašto okupuotas žemes. Ukrainiečiai sustos kai visos jų žemės bus išlaisvintos, įskaitant ir Krymą. Ginklų pagalbos srautą Ukrainai sustabdyti būtų aukščiausias nusikaltimas. Būkime tvirti, išlikime su Ukraina iki jos pergalės su maskolija. Maskolių reikia sutvarkyti. Ukraina tam pasiryžusi. Padėkime Ukrainai visomis išgalėmis sumušti maskolių.


 2022-09-15


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos