Mokslo metų pradžios šventė

  Šokdama išleistuvių valsą, vasara pamažu užleidžia savo vietą rudeniui. Ruduo – tai ne tik margaspalviai lapai, besidraikantys voratinkliai, bet ir į mokyklas skubantys moksleiviai. 

 Rugsėjo 10-tos saulėtas rytas į Čikagos lituanistinę mokyklą pakvietė didelį būrį mokinių. Besišypsanti saulė sveikino ir mažą pirmokėlį, stipriai įsikibusį mamos rankos ir jau visiškai savarankišką dešimtoką, kuriam mokslo metų pradžios skambutis skambės paskutinį kartą.  

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Jaunimo Centro koplytėlėje, kuri buvo pilnutėlė, nes visiems norėjosi susikaupimo pradedant mokslo metus ir Tėvo Vaido palaiminimo, kad jie būtų sėkmingi. 

Po šv. Mišių mokyklos kiemelyje visus pasveikino ČLM renginių koordinatorė Sandra Krumhorn, kuri paskelbė šventės “Viskas sukasi ratu, štai ir vėl mes kartu” pradžią. Skambant “Sėkminių polkai” šokių mokytojos Onutė Cvilikienė ir Vilma Vaičienė išvedė išsirikiavusias klasių voreles. Mokinių juostos pynėsi, sukosi rateliais ir stojo į jiems pažymėtas vietas. Šventės atidarymas – akcentas į vasarą  Filadelfijoje vykusią Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių tautinių šokių šventę. 

Prie mikrofono trumpą ketureilį padeklamavo pirmokėliai, o juos atvedę dešimtokai paskaitę eiles, pakvietė susikaupti Amerikos ir Lietuvos himnams. 

Direktorės pavaduotoja Vilma Poliuvienė palinkėjo, kad mokykla taptų namais, kuriuose užtektų vietos visoms svajonėms, kad bendras tikslas vienytų visus mokinius, mokytojus ir tėvelius. 

Sveikinimo žodį tarė ČLM tėvų komiteto pirmininkė Ingrida Žemaitis, Jaunimo Centro Tarybos pirmininkas Antanas Rašymas. Buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos pavaduotoja, direktorė, Švietimo Tarybos narė Laima Apanavičienė perkaitė džiugų pranešimą.  Švietimo Taryba paskelbė Nusipelniusio Švietėjo premijos lauriatą. Juo tapo ilgametis mūsų mokyklos mokytojas Juozas Polikaitis. Skambant visų plojimams mokytojas buvo pakviestas atsiimti apdovanojimo. Džiaugiamės ir sveikiname mokytoją!  Šventės pabaigoje visus pasveikino mokyklos direktorė Vida Rupšienė ir palinkėjusi džiugių ir kūrybiškų naujų mokslo metų, pakvietė bendrai nuotraukai. 

 Šventė baigėsi, prasidėjo darbas. Kam lengviau, kam sunkiau, bet visiems vieno tikslo - lietuvybės ir lietuviško identiteto išsaugojimo - link. 


Čikagos lituanistinės mokyklos direktorės  

 Pavaduotoja  Vilma Poliuvienė 

 

1 nuotrauka - šv. Mišios koplytėlėje 

2 nuotrauka - Švietimo Tarybos narė Laima Apanavičienė įteikia Nusipelniusio Švietėjo premiją mokytojui Juozui Polikaičiui 

3 nuotrauka - Čikagos lituanistinė mokykla mokyklos kiemelyje 

 

                                          

 

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos