Tokios tokelės (143) Mišrainė


„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“

“Šlovė ukrainiečių tautai nepasiduodančiai maskolijos vergijai”


Kryme, ukrainiečių pastangomis, dega žemė po okupantų kojomis. Rusai galvoja, koks “narodas” tie ukrainiečiai drįstantys pakelti ranką prieš “nenugalimąją” Rusiją “matušką”? Taip elgtis gali tiktai “fašistinė” valstybė. Rusai permirkę Putlerio propagandoje, kad tik jie turėjo teisę paskelbti karą Ukrainai atsikratant “fašistinės” valstybės savo panosėje. Juk negalima atleisti ukrainiečiams už tokį jų įžūlumą. Rusai nesupranta, jog skiriant milžiniškas lėšas ginklavimuisi, karas ukrainoje nesiseka. Rusai net nežino, ir niekas jiems nepraneša, kad gynybos ministerija yra pati korumpočiausia įstaiga Rusijoje, kur 80% gynybai skirtų lėšų išvogta. Todėl karas Ukrainoje rusams nesiseka. Technika, išvogtomis lėšomis kare nepasiteisina. Nukenčia tiktai kariuomenės personalas. Nieko baisaus, nes tos patrankų mėsosm yra pakankamai. Vieni žūsta nežinodami už ką, kiti gyvena neįsivaizduojamoje prabangoje, vardan naikinimo “fašistinės” valstybės. Vogė ir vagia visi kas tik prieina prie to korupcijos lovio, pradedant ir vadovaujant gynybos ministrui Šoigu. Putleris apie vagystes žino, nes ir jis pats vagis, praturtėjęs apie 200 milijardų dolerių. Ar jam užteks tokio praturtėjimo? Abejotina. Apsvaigimas nuo pasisekimų? Vagystėje? Šiandieną galime dėkoti vagims už išvogtą karinį biudžetą. Panaudojus Rusijoje visą skirtą karinį biudžetą, ukrainiečiams sunkiau būtų atsilaikyti. Ukrainiečių atkaklumas teisinasi, nes tiesa jų pusėje.


Dabartinis karas Ukrainoje, visiems karo strategam, duoda naują karo vedimo pamoką. Pirmiausiai, reikia sunaikinti savos kariuomenės turimą jėgą, ir tik tuomet skelbti karą. Apie tokio karo rezultatus šį kartą nutylėsiu. Sprendimus paliksiu karo strategam.


Ukrainiečiai nusistatę, kad Krymas privalo būti demilitarizuotas, nesvarbu kaip karštai rusams po kojomis degtų ta okupuota žemė. Dega po kojomis žemė ir Maskvoje. Vėliausiomis žiniomis, Maskvoje mirtinai sužalota aukšto rusų “filosofo”, Putino smegenų, Dugan’o dukra. Atpirkimo ožį rasti bus nesunku, panaudojant seniai nuvalkiotą frzę: "Бей жидов, спасай Россию“. Tikriausiai šį kartą bus apkaltinti ukrainiečiai. Mat karas. Rusija pradeda atsipeikėti. Blogai, kai rusai net nežino apie išvogtą karinį biudžetą ir kad kraštas likęs be ginkluotės, prarasdamas bet koią turėtą karinę galią. Branduoliniai smūgiai? Kam? Saviškiams? Juk Rusijos vagių elito vaikai studijuoje vakarų šalyse. Tai kam tas gasdinimas branduoliniais ginklais? Stalinui, tokie Rusijos vagys-valdovai būtų geriausia kruviniausia puota, su ūsų apsilaižymu.


Amerikoje: Prie tikslo. Aptikau Facebook’e “United we stand” (2022/8/16) straipsnį apie Kongreso “bobos” kliedėjimus žemyno Kinijos adresu. Priminsiu, jog ne “bobos” pareigos yra nustatyti JAV užsienio politikos gaires. Visiems žinoma, jog Kongreso “boba” lankėsi Taivame, girdama Taivano valdžią ir jos žmones, papiktindama žemyno Kinijos vadovybę, kuri surengė ją gasdinančius karinius veiksmus Tavano sąsiauryje. Nesakoma ar jos kelnaitės išliko sausos. Grįžusi namo ji, padauginusi vynelio, liežuviui niežtant, neiškentusi, viešai pareiškė jog žemyno Kinija yra “the most free society”. Toks jos Kinijos apibūdinimas politikoje neturi jokio svorio.


Atrodo, jog privalėtų būti sensacija, bet “bobos” tauškalai tokiais lieka. Jeigu ji būtų skeltanagė, tai tas jos ilgas liežuvis tikriausiai užstrigtų kanopoje. Žinome, kad jos stogelis yra pavažiavęs, bet ir vynelio padauginimas prailgina liežuvį. Puškinas kadaise sakė, jog liežuvis nuveda iki Kijevo. Šios liežuvis turėtų užtikrinti jai spyrį į užpakalį ir lauk iš Kongreso. Ne jai ten vieta. Bet ji “demokratė”. Pakartosiu seną anekdotą apie Čiurčilį. Kartą moteris sutikusi išgėrusį Čiurčilį, sako jam: “Ponas Čiurčili, jūs vėl girtas.” Jis jai atsako: “Taip, šiandieną aš girtas, bet rytoj būsiu blaivus, o tu esi šlykšti šiandieną, tokia būsi ir rytoj ir visą laiką.” Ar ta moteris nebuvo mano minima “boba”?


Dvejų standartų normos. Daug metų atgal, Suomija turėjo prezidentą, kuris mėgo nueiti į karčemas ir bendraujant išgerti kartu su “mužikais”. Tai nebuvo nusikaltimas. Dabar ta pati Suomija turi jauną moterę premjerę, kuri mėgsta vakaruškose, su šalies įžymybėmis, “padūkti” ir padainuoti, išgerti stiklą kitą vyno. Nejaugi ji privalo būti jauna ir bejausmė? NUTS. Vienas-a, iš tokio privataus vakarėlio draugų-ių, paviešino jos elgesį, kuriame nieko blogo nesimato. Atėjo laikas keisti draugus. Kodėl tai negirtinas elgesys? Vyrai, politikai, gali uždarose patalpose girtauti, (gerti vandenį … atskiestą su bourbon viskiu, ne viskį atskiestą vandeniu, kas būtų didžiausia nesąmonė), bendrauti su moterimis iki nuogumo, bet moterims tai neleidžiama. Tai kas valdo elgesio monopolį? Nu ir kas kai Lietuvoje būsimoji premjerė prieš rinkimus “maukia alų iš uzbono”? Tai bent moteris. Vyrai tokią niekuomet nedės ant politinio aukuro. Alaus reklama? Aš už “Švyturį”.


Turiu demokratams tiktai vieną klausimą apie prezidentą Trump. Ar neatėjo būtinas laikas paaiškinti kuo nusikalto prezidentas Trump, ir kodėl prieš jį metamos milijoninės sumos jo apkaltinimui? Demokratai užtiko aukso gyslą, sąskaitų padengimui, tik nesako kur. Bijo, kai Trump užimęs prezidentūrą, demokratų “galvažudžiams” paskelbs galą? Tai privalėtų būti neišvengiama. Tad, ilgai laukę dar palaukime. O dabar tarkime garsų “Let’s go Bran don”, kad ateityje nebebūtų “vogtų” balsų, kartu ir besmegenių, prezidentų, kuriems vadovaujant infliacija pasiekė negirdėtas aukštumas. Dabar, norint sustabdyti infliaciją, pasirašytas prezidentinis dekretas. Bet, ar tas dekretas pasiteisins? Žinome, jog skęstantysis griebiasi net už skustuvo., O dabar dar garsiau tarkime: “Let’s go Brandon”.Pasklbta 2022-8-26: Fbook

AL www.alietvis.comComments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos