Pirmoji lietuvių vasaros stovykla Pietuose

Birželio 8-12 dienomis Georgia valstijoje esančiame Crooked River parke vyko JAV Lietuvių Bendruomenės Pietų apygardos organizuota lietuvių vasaros stovykla. Tokia stovykla šalies Pietuose buvo surengta pirmą kartą. Šeimos su vaikais iš Georgia, Floridos, North Carolina, South Carolina, Tennessee valstijų ir svečiai iš Ilinojaus apsistojo gražios gamtos apsuptame parke esančiuose namukuose, kiti pasirinko nakvynę palapinėse. 

Kelias vasariškai šiltas dienas stovyklautojai ne tik smagiai leido laiką gamtoje, žvejojo, žaidė, maudėsi, bet ir susipažino su lietuviškomis tradicijomis, mokėsi naujų lietuviškų žodžių, vakarodami prie laužo dalinosi lietuviškos veiklos patirtimis. Kadangi daugelis susirinkusių iki šiol nebuvo pažįstami, nemažai laiko buvo skirta veikloms, padedančioms geriau pažinti vienas kitą, surasti bendrus pomėgius, susirasti naujų draugų.

Pirma stovyklos diena buvo skirta Lietuvai ir pavadinta Trispalve. Ir maži, ir dideli noriai įsitraukė į iš anksto suplanuotus užsiėmimus. Stovyklautojai dalinosi savo žiniomis apie Lietuvą, pasiskirstę į grupes surašė, kuo garsėja ir didžiuojasi mūsų šalis, piešė Lietuvos žemėlapį, spalvino akmenukus mūsų vėliavos spalvomis, pynė trispalves apyrankes. Mažiesiems stovyklautojams buvo įdomu išmokti iš medžio žievės pasigaminti laivelį ir vėliau jį paleisti plaukti upe. O vakare visi, pasipuošę geltonai-žaliai-raudonai, kartu vaišinosi šeimininkių paruoštu gardžiu maistu, fotografavosi. Po vakarienės vaikai mokėsi naujų žaidimų, o suaugusieji žiūrėjo filmuką apie Lietuvių chartą ir kalbėjosi apie lietuvišką veiklą, lituanistines mokyklas, JAV veikiančias lietuviškas stovyklas, svarstė, kaip būtų galima daugiau jaunimo įtraukt į lietuvišką veiklą, dalinosi patirtimi ir planavo būsimus bendrus renginius. 

Kita diena buvo skirta Joninių tradicijoms, vaikai ir jaunimas turėjo progą sužinoti apie įvairius šios šventės papročius, vėliau prisirinkę lapų ir šakelių pynė vainikus. Vakare visi pasipuošę baltai ėjo palydėti saulės, dainavo lietuviškas dainas ir plukdė vainikus. Mergaitės žiūrėjo, kur jų vainikai nuplaukė, - iš to krašto jos ir lauksiančios savo jaunikių. O kokios Joninės be stebuklingo paparčio žiedo! Jau sutemus jo ėjo ieškoti mažieji ir labai džiaugėsi radę išslapstytus saldumynų maišelius. Vakare sėdint prie laužo buvo pasakojamos stebuklingos istorijos, kurios kartais labai priminė lietuviškas pasakas.

Šeštadienis buvo skirtas ekskursijai – stovyklautojai drauge plaukė laivu į nepaprastai gražią Cumberland salą, kur grožėjosi laukine gamta, apžiūrėjo buvusio didžiulio dvaro griuvėsius ir džiaugėsi nuostabiu paplūdimiu, baltomis kopomis primenančiu Baltijos jūros pakrantę. Neišgąsdino ir užklupusi audra – šlapi, bet pilni įspūdžių grįžo į stovyklavietę, kur kartu vakarieniavo ir jau planavo kitų metų stovyklą. Buvo pasiūlyta surengti stovyklos pavadinimo rinkimus, o iš gausybės pasiūlytų variantų išrinkus vieną sutarta dar atsiklausti nuomonės visų, kurie šįkart negalėjo atvykt į stovyklą. 

Šios stovyklos organizatoriams buvo įteiktos JAV Lietuvių Bendruomenės dovanos ir palinkėta, kad ši pietinėse valstijose gyvenančių lietuvių stovykla taptų tradicine.Visi pritarė, kad tokie bendri susibūrimai, ypač su šeimomis, tikrai reikalingi, o kitą rytą atsisveikindami vieni kitiems sakė ,,Iki pasimatymo kituose susiėjimuose!” Stovyklautojai džiaugėsi turėję galimybę kelias dienas smagiai leisti laiką kartu, bendrauti, susirasti draugų, sužinoti naujų dalykų apie Lietuvą, o mažiau lietuviškai kalbantys turėjo progą išmokti ne vieną naują lietuvišką žodį. Tad tikimasi, kad kitais metais Pietuose vėl stovyklaus šauni lietuviška kompanija, galbūt net gausesnė nei šįmet.


Loreta Timukienė


Luis F. Parrado ir kitų stovyklautojų nuotraukos

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje