Paskutinis skambutis suskambėjo trisdešimtai abiturientų laidai Gegužės 14d.


Kiek daug prabėgo čia dienų,

Tarp šios mokyklos sienų savų 

Sutikome čia daug draugų 

Ir išsiskirt bus tikrai sunku.. 

O mokytojams norim tarti iš visos širdies, 

Dėkingi būsim mes amžinai 

Ir prisiminsime jus labai šiltai! 

30-oji Abiturientų laida 

Dieve parodyk man kelią… kaip niekad šio ryto mišios su kunigu Gediminu Keršiu suteikė tikėjimo sava ateitimi. “Jausk, tikėk, siek ir niekuomet nepasiduok. Žinok, kad visuomet gali klaust patarimo ir jis suskambės, tik įsiklausyk” - mokė jis. 

Pražydus alyvų kvapniems žiedams mokykloje pasigirsta paskutinis skambutis, kuris kviečią abiturientus, šeštokus, mokytojus, tėvus bei draugus į mokslo metų užbaigimo šventę. Džiaugiamės išleisdami sėkmingai išlaikiusius egzaminus septyniolika abiturientų ir trylika šeštokų, kuriuos sveikino pirmokai, mokyklos direktorė Vida Rupšienė įteikdama atestatus ir atvykę svečiai, buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, buvusi ilgametė mokyklos mokytoja, direktorės pavaduotoja Audronė Sidaugienė bei Jaunimo centro tarybos pirmininkas Antanas Rašymas. Abiturientai skleis sparnus į platų gyvenimo kelią, na o šeštokai tęs mokslus aukštesniojoje mokykloje. 

“Mieli abiturientai, sveikiname jus baigusius Čikagos lituanistinę mokyklą, kurioje praleidote net tryliką metų. Prisiminkite, jūs esate Lietuvos ateitis. Linkim jums svaiginančios sėkmės ir laimės plačiame pasaulyje.”- dalinosi direktorė Vida Rupšienė. 

Mokyklos pagrindas – tai mokytojas. Čikagos lituanistinėje mokykloje dirba apie 44 mokytojus ir padejėjus. Mokyklos vadovybės, mokinių ir tėvelių vardu dėkojame jums už begalinę kantrybę, už puikias pamokas, nuoširdžią meilę savo mokiniams. Norime pasveikinti ir įteikti LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštus už ilgametį lietuvybės puoselėjimą, jaunosios kartos auklėjimą, tautiškumo dvasią, meilės Lietuvai ir lietuvių kalbai skiepijimą. JAV LB Švietimo tarybos – apdovanojimai mokytojams mokykloje išdirbusiems dešimt ir daugiau metų. 

1. Sandra Žalnieriūnaitė – 10 metų (geografijos ir iškalbos meno mokytoja) 2. Romana Samoška – 10 metų (darželio mokytoja) 

3. Rita Gudzevičienė – 15 metų (3 klasės mokytoja)

Sveikiname: 

JAV LB švietimo tarybos konkurso „Gintarinis obuoliukas“ – pretendentę Jolantą Žurumskas. Dėkojame už dalyvavimą. 

JAV LB Švietimo tarybos rašinio konkurso apdovanojimai. Apdovanojimų medcenatas Lietuvių fondas. 

4-5-6kl. tarpe 3 vieta – 5kl. mokinė Liucija Stockus „Mano gyvūnėlis – mano rūpestėlis“ 9-10kl. tarpe 1 vieta – 10kl. mokinė Vanessa Orintaitė „Kas aš esu?“, 3 vieta – 9kl. mokinė Gabija Bickus „Lietuvių fondas iš kartos į kartą“ 

ČLM stipendijos įteikimas 

2021-2022 mokslo metų stipendija, kuria galime džiaugtis yra skirta trims mokyklos abiturientėms: 

Vanessa Orintaitė – 1000 dolerių 

Julija Bikulčiūtė – 1000 dolerių 

Greta Stanevičiūtė – 1000 dolerių 

Užbaigimo šventę vainikavo abiturientų meninė programa paruošta auklėtojos Jovitos Bickus. Abiturientai šmaikščiai auklėjo devintokus perduodami mokyklos raktą, primindami jog dabar jie pasilieka šeimininkais ir privalo rodyti tik pavyzdingą elgesį. Eilėmis ir rožėmis širdingai dėkojo mokyklos mokytojoms ir tikino, jog bus dėkingi amžinai ir atsimins labai šiltai. Skambiai dainavo dainų popuri su mokytoja Dalia Gedviliene. Linksmai šoko ir dainavo vaikiškų dainelių popuri su pirmokais, jų mokytoja Onute Cvilikiene, akomponuojant Rasai Stanevičienei. Mokytojos Vilmos Vaičienės sustatytas paskutinis valsas suvirpino visų žiūrovų širdis. 

Dėkojame mokytojams ir tėvams – būtent jūs kantriai ir nuosekliai vedėte šiuos jaunus žmones per visus mokymosi metus, auginote sparnus ir padėjote kilti. Būtent jūs besąlygiškai tikėjote, skatinote, brėžėte ribas ir įkvėpėte taurioms mintims, kūrybiškiausioms idėjoms. 

Didelės sėkmės einant savo gyvenimo keliu 30-os laidos abiturientai! 

Dar kartą dėkojame visiems prisidėjusiems prie sklandžios mokyklos šeštadieninės veiklos. Linkime jums visiems linksmai ir turiningai praleisti vasarą, o rudenį laukiame visų jūsų sugrįžtant į ČLM. Iki pasimatymo! 

ČLM renginių koordinadotė 

Sandra Krumhorn
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos