Illinois – tarp mažiausiai streso patiriančių valstijų

Remiantis neseniai paskelbtu sąrašu, Illinois valstija pateko tarp mažiausiai streso patiriančių, o Indiana – tarp labiausiai stresą patiriančių JAV valstijų. Naujame „WalletHub“ sąraše Indiana, kuri taip pat buvo įtraukta į sąrašą kaip valstija, kurioje būstas yra įperkamiausias, užėmė 17 vietą tarp 50 valstijų, kurios buvo suskirstytos nuo didžiausią iki mažiausią stresą patiriančių valstijų. Gavusi 48,71 balo, Indiana užėmė 37 vietą pagal su darbu susijusį stresą, 20 vietą pagal su pinigais susijusį stresą, 20 vietą pagal su šeima susijusį stresą ir 12 vietą pagal su sveikata susijusį stresą. Illinois užėmė 37 vietą. Ji taip pat pateko į 13 vietą pagal su darbu susijusį stresą, 30 vietą pagal su pinigais susijusį stresą, 44 vietą pagal su šeima susijusį stresą ir 42 vietą pagal su sveikata susijusį stresą. Iš kitų vidurio vakarų valstijų Michigan užėmė 18, Ohio – 20, Iowa – 40, Wisconsin – 47, o Minnesota – 49 vietą. Iowa taip pat pateko tarp daugiausiai įperkamo būsto turinčių valstijų, o Wisconsin įvardytas kaip valstija, kurioje vienam gyventojui tenka daugiausia psichologų. „WalletHub“ valstijas nagrinėjo pagal keturias streso rūšis: su darbu susijusį stresą, su pinigais susijusį stresą, su šeima susijusį stresą ir su sveikata ir saugumu susijusį stresą. Kiekviena kategorija buvo vertinama 100 balų skalėje, kur 100 balų įvertinimas reiškia aukščiausią streso lygį. 



Comments

popular

Tokios tokelės (123) Ukraina Šlovė, savo kraštą, didvyriškai ginančiai, Ukrainiečių tautai!

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje

Nuo liepos Illinois įsigalios įstatymas „Teisė dirbti“