Tokios tokelės (129) Ukraina 7
„Tas laisvės nevertas kas negina jos“.


Skaitau FB Kazachstano rusų skundą – prašymą, kad Putin‘as juos gelbėtų nuo kazachų persekiojimų. Prašo Putin‘o, kad jis Kazachstaną denacifikuotų, rašo Lenta.Ru. Ten rašoma, kad panašaus rusų persekiojimų Ukrainoje ir Pabaltyje nėra. Kazachstano piliečiai yra už Ukrainos laisvę, suprantantys, kad geras rusas yra negyvas rusas. Atrodo, jog Putin‘as su savo politika atidarė antrą frontą. Ar jis sugebės nuo kazachų apginti savo piliečius rusus? Ar Putin‘o, dar turimi, tankai nuvažiuos iki Kazachstano? Rusams Kazachstanas neapžiojamas kaulas. Juk Kazachstanas priklauso kaipo sendraugė Sandraugai. Tai didis akibrokštas Puti‘o mafijai.


Žinodami, jog Kremliuje vyksta ko mes tikrai nežinome, bet spėliojame, kad ten visi vieni kitus bado pirštais už nepasisekimą Ukrainoje, staiga sužinome jog Šoigu gavęs širdies smūgį paguldytas į ligoninę. Tai nieko ypatingo ir nieko naujo Kremliaus paslaptyse. Matyt, jog negeri daktarai ar vaistai pasenę, kad nesugebėjo jį pribaigti. Daugiau apie jį žinių nėra. Miręs?


Rusijoje suimta 20 generolų už Ukrainos karui skirtų pinigų iššvaistymą. Korupcija didžiausio masto, susekta tiktai dabar? Suimdamas tokį skaičių generolų, Putin‘as žaidžia labai pavojingą žaidimą. Generolai ne eiliniai. Jie daug metų tarnavo, kad pasiektų tokius laipsnius. Likusieji generolai gali tarti Putin‘ui ultimatumo žodį, net ir paklausti kur jis gavo pinigų pirkti 700 milijonų dolerių vertės jachtą.


Putin‘as, saugumo departamente įsteigęs vieną specialios paskirties skyrių, pradėjo masiškai atleidinėti saugumo darbuotojus. Nepasitenkinimo banga prieš Putin‘ą didėja. Gauname išvadą, jog generolai ir saugumiečiai kalti dėl nepasisekimų Ukrainoje. Tai Putin‘o labai pavojingas žaidimas. Lauksime, kas įspirs pirmąjį įvartį. Manau, jog reikia tikėtis ir laukti aukštųjų karininkų (generolai, maršalai) sprendimo. Valdžios pasikeitimas neatidėliotinas. Putin‘ui ruošiamos kartuvės. Gal įvyks kas nors panašaus į „žydų pogromus“? Ten Rusija.


Vykstančiose derybose tarp ukrainiečių ir rusų, ukrainiečiai neprivalo priimti jokių rusų ultimatumų. Rusai užpuolė Ukrainą, privalo ją palikti ir atstatyti. Tokį ultimatumą rusams privalo diktuoti ukrainiečiai.


 Rusiją gąsdina, kad Suomija ir Švedija nutarė tapti NATO narėmis.  Jos yra arti Rusijos sienos. Suomijai ypač įgriso rusų nurodinėjimai. Užtenka. Rusai privalo gerbti jų nepriklausomumą nuo rusų užgaidų. Juk rusai dažnai pažeidžia jų oro erdves, žinodami, jog šios valstybės ne turkai. Juk turkai už pažeidimus jų oro erdvės numušė du rusų lėktuvus. Rusai patys iš karinio laivo prie Sirijos krantų,  su Izraelio pagalba, sugebėjo numušti bent du savus karo lėktuvus. Vargas rusams. Nesiseka. Rusai prarado, ukrainiečių taikliomis raketomis, nuskandintą kreiserį „Moskva“ Juodojoje jūroje, todėl turi vienu povandeniniu laivu daugiau. Rusai gąsdina pasaulį savo raketomis su branduoliniais užtaisais. Nemanau, kad jos būtų geresniame stovyje nei rusų surūdiję tankai. Bet, pažvelgę į jų pažangiausią techniką, „geriausius“ tankus, ne be reikalo Putin‘as susirūpino, kariuomenei skirtų lėšų, iššvaistymu. Tankai nevažiuoja, užtat ukrainiečiai traktoriais juos tempia ... link Maskvos.


Putino spaudos atstovas Peskovas tikriausiai net nežino, jog Rusija kariauja nepaskelbtu karu su Ukraina. Jis primena žurnalistams, jeigu ukrainiečiai pradės bombarduoti Rusijos miestus, Rusija paskelbs Ukrainai karą. Bet kas davė rusams teisę bombarduoti Ukrainos Miestus? Tai tikras visiškas debilų idiotas.


Mariupolio miestas sunaikintas, bet jo gynėjai nepriima rusų ultimatumo pasiduoti. Gynėjai, kad ir sunkiausiose sąlygose laikosi prieš didesnes ir galingesnes rusų jėgas. Ką, Ukrainos atžvilgiu, padarė JT organizacija, atstovaujanti visą pasaulį? Atsakymas gali būti tiktai vienas – pasaulis, su JT priekyje, bijo rusų. Ji, JT organizacija, savo laiką atgyveno tapdama neveikli, nes komunistinė įtaka ją sunaikino. Ta JT organizacija nebeatlieka savo pareigų. JT atstovai -  tikros baimės apimtos bedvasės iškamšos.


Verta priminti, Ukraina išleido naują pašto ženklą kuriame Gyvačių Salos gynėjas rusų laivui „Maskva“ rodo vidurinį pirštą. Salos gynėjai, kurių buvo tiktai 13, didvyriškai, nepasiduodami rusams, žuvo. Jie kovodami žinojo koks likimas jų laukia. Tegul amžinai išlieka garbė ir šlovė šiems didvyriams. Šlovė visai Ukrainai kovojančiai su ta banditų orda. 


Žodžiais mes galime daug ką pasakyti. Rusų banditas tų žodžių net negirdi. Jis nepripažįsta jokios kitos nuomonės, tiktai savo. Žodžiais laimėti šį karą neįmanoma. Ukrainai reikalinga geriausia ginklų parama. Kodėl NATO organizacija netaria rusams galingą ultimatumo žodį, reikalui esant tą ultimatumą paremiant veiksmais? Kodėl bijo? Trečio pasaulinio karo, kurį rusai jau pradėjo? Jo branduolinių ginklų? Visiška nesąmonė. Nejaugi banditas vienintelis kuris valdo Rusijos atominių ginklų arsenalą? 


Valdžia Ukrainoje yra rinkta iš žmonių, dėl žmonių. Rusams tai nepatiko. Reikėjo pradėti karą. JAV Kongresas susirūpino padėtimi Ukrainoje ir svarsto apie karių pasiuntimą kariauti su Putin‘o orda, kas nelemia nieko gero banditui.


Padėkime Ukrainai kovoti ir laimėti, nes „Kas negina laisvės, tas nevertas jos“.


2022-04-21

C:\Users\Albinas\Documents\Ukraina.jpg

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos