Tokios tokelės (127) Ukraina 5
Gogolis rašė „Mirusiose sielose“: «Русский человек задним умом крепок». Išprotėjęs Putinas skelbia nesąmones, jog: "Niekas net nežino, kad egzistuoja tokia šalis, kaip Ukraina...". Tai tiesioginis mongoliškai - barbariškas niekinimas ukrainiečių tautos. Istorija kalba, kad senovėje buvo dvi Rusios, viena Kijevo, kita Maskvos. Kijevo Rusė, pan. dabartinė Ukraina, tapo kultūringa šalimi, o Maskvos Rusė išlaikė iki šių dienų mongolišką barbarizmą. Priminsiu tam barbarui, kad Ukraina buvo viena iš originaliųjų valstybių kuriant Jungtines Tautas, nors ir Sovietų Sąjungos sudėtyje, pagal Stalino pageidavimą. Taip pat ir Baltarusija, nes Stalinui reikėjo balsų toje organizacijoje. Jau tuomet pasaulis žinojo kas ir kur yra Ukraina. Putleris nori, kaip Hitleris, kuris ištrynė Lenkiją iš žemėlapio, taip pat ištrinti ir Ukrainą ją okupuojant. Putleris yra rusas, su barbarišku plėšiko instinktu, prisistatantis save kaip „demokratiškiausios“ respublikos prezidentas. Putleris neblogas mokinys ir KGBistas. Kokiu buvo tokiu ir liks.


Rusų kariai, pasiųsti į Ukrainą nekaltų žmonių žudymui, rodo savo nepasitenkinimą karininkais. Yra įrodymų, kad net su tanku juos pervažiuoja (taupydami ar neturėdami šovinių?). Nors tai reti atvejai, jie gali žaibiškai plėstis, kaip Afganistane. Neklausant, arba nebeturint vyresniųjų, kariuomenė praranda drausmę. Prasideda masiškas žuvusiųjų gabenimas į namus. Taip kartojasi Afganistano „цинковые мальчики“ istorija. (Karių palaikai būdavo grąžinami tėvams, užcinkuotose karstuose, draudžiant juos atidaryti).  Ar tai tik toks  rusų kareivio gerbtinas atlyginimas žūstant, nežinant net už ką, užsitarnavusiems  okupanto vardą? Rusijoje daugėja neramumų dėl to neteisėto karo. Nors žinios slepiamos, bet jos stebuklingu būdų pasiekia masių ausis ir akis. Tuomet liaudis pradeda vis garsiau ne tik kalbėti, bet reikalauti įtikinančių paaiškinimų. Rusų žiaurumai, kokie buvo komunistiniais laikais, neišnyko. Ukrainos kariuomenės atkovotose rajonuose randami surištomis už nugaros rankomis, šūviu į pakaušį nužudyti vyrai ukrainiečiai. Ar dar kas atsimenate, kai per pirmą okupaciją, sovietų saugumiečiai, nekaltus lietuvius patriotus, viela užrištomis burnomis, surištomis rankomis ir kojomis prie kurių pririšdavo svorį, gyvus, kišdavo po ledu? A įsivaizduojate, tų mirti pasmerktų žmonių, žvelgiant mirčiai į akis, jų agoniją? Baisu, bet  tai rusiškas normalumas. (Čia ne paskala. Esu liudytojas.)


Kalbama ir rašoma, jog Putin‘as slepiasi Uralo kalnuose, nuo atominių bombų apsaugotame bunkeryje. Kas su juo kartu slepiasi? Ko jis bijo? Jis bijo savo oligarchų chebros, kurie per jį prarado daug turtų ir judėjimo laisvės. Pilnai tikiu, kad jų palankumas Putin‘ui išseko. Dar toliau, dar vis gražiau ... Kazachstanas atsisakė, kartu su kitais, būti Putin‘o verdamame katile. Jeigu dar Baltarusijos „Batka“ paseks Kazachstano pavyzdžiu, Putinui bus p*****c. „Batka“ yra nepastovus. Karo eigoje su Ukraina, Putin‘as pats nieko nebeturėdamas, neturi „Batkai“ ką duoti. Nors Putleris ir didelės valstybės galva, iš baimės likęs be galvos bijo net pažvelgti į Ukrainos prezidento didvyrio paveikslą. Valstybę jis nuskurdino iki trečio pasaulio valstybių lygio, kur kareiviai elgiasi lyg laukinėje Afrikoje. Rusai tokį elgesį vadina aukšto laipsnio kultūra. Nebežinau.


Blogėjant kariniai padėčiai Ukrainos fronte, „Vladimir the Horrible“ pasirašė įstatymą naujų naujokų šaukimui į kariuomenę, kurie būtų nuo 18 iki 27 metų amžiaus. Naujokų skaičius nurodomas 134500 asmenų. Žuvusiuosius Ukrainoje reikia keisti. Juk būtų galima permesti dalinių iš Tolimųjų Rytų. Nejaugi galima ten palikti spragą, kad ja pasinaudotų kinai? Rusija nepajėgi nukreipti kinų akis ir varvančią seilę nuo Rusijos Tolimųjų Rytų. Ta žemė ten liepsnos, nes „Над Амуром тучи ходят хмуро“.


Nuo Maskvos į Tolimuosius Rytus susisiekimas labai lengvai pažeidžiamas. Atrodo, jog kinai tiktai laukia rusų kariuomenės nusilpimo Ukrainos fronte, kad galėtų pradėti veikti. Juk jau ne kartą tame regione vyko ginkluotų susirėmimų. Kinai tvirtina, jog Sibiras kadaise buvo Kinijos dalis, ir kinai tą retkarčiais primena rusams ir pasauliui. Keistai suprantama, rusai nori atgauti Aliaską, neatiduodant kinams Sibirą. Logika tokia, kad viskas privalo būti tiktai rusų naudai.


Kadangi vėliausiomis dienomis Ukrainos lakūnai su sraigtasparniais apšaudė ir padegė rusų degalų saugyklą, rusai šaukia kodėl, už ką? Taip negalima. Čia aiškiai pastebima kiek rusai informuoti apie karą Ukrainoje. Visur privalo būti rusų tiesa – jie gali šaudyti, bombarduoti civilius, nieko nenusikaltusius gyventojus, jų namus, plėšti jų turtą, nors ir menką, bet už rusų geresnį ir turtingesnį. Toks yra, nuo senų laikų, rusų karių apibūdinimas. Jie nesikeičia. Turint ginklus rankose, įsakymų vykdymai nelabai privalomi. Karininkai ir vyresnieji, reikalaujantys drausmės pašalinami. O be vyresniųjų gaunasi plėšikų gaujos. Nei jokios valstybės gyventojai į rusų glėbį nepuola, bet nuo jo bėga. Rusai tą nepastebi ar nemato? Jie nežino kodėl, nes galvoja, kaip Gogolis rašė „Mirusiose sielose“: «Русский человек задним умом крепок».


Vakarų šnipams šnipinėti Rusijoje nebenaudinga. Rusai patys parodo savo karinės technikos paslaptis Ukrainoje. Bedarbių eilės šnipų profesijoje didėja.


Mirė Žirinovskis, kuris be sustojimo šaukė Rusiją už „Drang nach Westen“, užimti Baltijos kraštus. Jo nebeliko. Be abejo atsiras kitas aiškiaregis šauklys kuris tęs jo šauksmą. Ten Rusija.


Ar atmename kiek triukšmo buvo statant SGD Terminalą prie Klaipėdos? Dabar Lietuva pranešė, kad ji pilnai atsisako rusiškų dujų. Sveikintina. Buvęs vokiečių kancleris Schroeder, įpiršęs rusų dujų vamzdyną, vis dar dirba „Gazprom“. Kur sankcijos išdavikui? Juk Schroederis vokietis, Putlerio „draugas“. Dabar aišku? Be išimčių neapsieinama. 


Mes, lietuviai, pritardami ukrainiečiams jų kovoje prieš įsiveržusį okupantą, Rytų raudonąjį slibiną, kur bebūtumėm, visur, mintyse, maldose, aukomis, remkime atkaklius ukrainiečius, kovotojus už gimtąją Ukrainą, kur bus nuspręstas Europos likimas. Tikėjime, Tėvynės meilėje ir vienybėje jokia tauta nepavergiama. Aukščiausia garbė jų didvyriui prezidentui. Tai pavyzdžio neturintis pavyzdys. Lai laisvės švyturys Ukrainoje tešviečia ukrainiečių tautai ir jos, už laisvę ir išlikimą, kovojantiems didvyriams. 


O mūsų, vogtų balsų, prezidentui už silpnumą, tarkime“ Let‘s go Brandon!“.        2022-04-07

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos