Tokios tokelės (126) Ukraina 4Pastebėta Facebook‘e: „Kartą, Ramybė, paklausta ar rusai nori karo, tyliai, tyliai atsakė – ten kur rusai, ten ir karas“. O Vakarai vis dar tiki derybomis su rusais.


V. Putinas įsigeidė, kad už dujų tiekimą Europa mokėtų tik rubliais. Beverčiais rubliais, kurių niekas neturi. Sankcijos bankų sistemoje veikia rusų nenaudai. Iš vokiečių dar sutiko priimti eurais. Laikinai. Tai reiškia, tiesioginis dujų čiaupų užsukimas, kuris dalinai vyksta pritrūkus atsarginių dalių. Sudarytos sutartys banditui nieko nereiškia. ES ne kartą buvo įspėta apie tokį bandito elgesį, netikėjo, tad dabar, jeigu dar neatsidarė akys, jos privalės atsidaryti vėliau. O Vakarai vis dar tiki derybomis su rusais.


Karas rusams nesiseka. Rusai praranda daug karių ir daug technikos, kuri „aukščiausios“ kokybės, bet karui netinkama. Ta rusų technika tinka tiktai namų, su civiliais gyventojais, apšaudymui. Mat į tokius didelius taikinius nepataikinti neįmanoma. Tai rusų karinis menas.


Nuo karo pradžios Rusija kare su Ukraina prarado septynis generolus ir eilę vyresnių karininkų. (Vyresnių karininkų laipsniai – majoras, papulkininkis ir pulkininkas). Stalinas turėjo Beriją, kuris mažino generolų skaičių, kol maršalai per Staliną tas generolų klasės žudynes sustabdė. Šis, „Vladimir the Horrible“ turi maršalą Šoigu, kuris siunčia generolus į Ukrainos frontą jų paskutiniam atodūsiui. Ukrainos fronte tarp žuvusių generolų, du yra generolai leitenantai (dvi žvaigždutės). Žūsta vadai, žūsta generolai, juos palydi orkestrų garsai ...! Ukrainiečiai be pasigailėjimo skina rusų generolus, net nesidomint kokiais didvyriais juos pakrikštys Kremlius. Užpuolimas mažesnės ir neprovokuojančios nepriklausomos valstybės, jos gyventojų žudymas, vadinamas karo nusikaltimais. Agresyvios valstybės vadovai privalės atsakyti už nežmoniškus veiksmus. Vėliausiomis žiniomis, vienur generolai atleidžiami, kitur keičiami, kas rodo blogus ženklus Kremliuje. Vyriausias kariuomenės štabas „Stavka“ visiškai apsikiaulino. Kremliuje „Vladimir the Horrible“ lieka su sumažėjusia „įgula“. Gal dar pridėkime Lavrovą. Keletas aukštų patarėjų jau pabėgo į užsienį „atostogauti“. Manau, jog bėgimų bus dar daugiau, saugantis „Vladimir the Horrible“ keršto už nesėkmes. Krašto apsaugos ministras Šoigu taip pat dingo iš akiračio. O Vakarai vis dar tiki derybomis su rusais.


Rusai skelbia, kad pirmoji karo dalis pasiekė tikslą. Dabar bus kreipiamas dėmesys pietuose. Tikrenybė yra kitokia. Rusijos ataka prieš Ukrainą sustojo dėl rusų žioplumo ir ukrainiečių pasipriešinimo. Rusai neapskaičiavo, kad ukrainiečiai turi nepaprastų pasipriešinimo ginklų, kaip Tėvynės meilė, patriotizmas ir vienybė. Rusai šitą privalėtų žinoti, jog ir jie Antrajame Pasauliniame kare kovojo tais pačiais nenugalimais ginklais prieš įsibrovusius vokiečius, ir laimėjo. Laimės ir Ukraina. Bet ką daryti rusams be pergalės grįžtant į namus? Pirmiausiai valdžioje bus pakeitimai. Sunku net įsivaizduoti kas bus pasakojama Rusijos žmonėms. Rusų valdžia turi kiauliškas akis, tad melo tikėkimės apsčiai. O Vakarai vis dar tiki derybomis su rusais.


Zelinskis prašo ginklų. Jie reikalingi patriotizmo palaikymui. „Galingieji“ turėdami tų ginklų nemažas atsargas, iš baimės Putinui, bijo šelpti Ukrainos kovotojus už savo krašto laisvę. O Vakarai vis dar tiki derybomis su rusais.


Žinome, ir daug bei dažnai esame girdėję iš rusų lūpų, kad jie nenori karo, dabar, net nežinodami, kaip atsakyti į kaltinimus, kodėl jų šalis tapo agresore. Pasakojimai, neva Ukrainoje panaikinti nacistinę valdžią, nekimba. Rusija, Kremlius, kaimyninėse valstybėse nori turėti savo, jiems paklusnių, statytinių valdžią. Demokratiniai rinkimai rusams nei dzin. Rusų tauta įtikinta, kad jų dabartiniai rinkimai yra patys demokratiškiausi. Labai verta Rusijos diktatūrinei valdžiai laikyti savo tautą tamsoje.


Jeigu Rusija nepabus, tai ir toliau diktatorių vadų engiama, vergaus oligarchams ir valstybės vadovų pareigas einantiems diktatoriams vagims. Pavyzdžiui, kam Putinui reikalinga tokia, prisivogta, žmogaus prote netelpanti suma – 200 milijardų dolerių? Gal po pakorimo, galės pasiimti su savimi? Todėl dabar vėl pasirodė ta Rusijos „nenugalimoji“ armija su primityve technika, alkana ir nuskurusi, kaip kad ji atrodė ir 1939 metais okupuojant Lietuvą. Ta armija iki šiol neatsisakė savo būdingų ypatybių, naikinimo, žudymų, prievartavimų bei plėšimų. O Vakarai vis dar tiki derybomis su rusais.


Karo eigoje, rusai nusavino apie 400 iš vakariečių nuomuotus lėktuvus. Tai atvira lėktuvų vagystė kokios galima tikėtis tik iš rusų. Kas bus toliau, sunku pasakyti. Oro judėjimas sustos, nes savų lėktuvų rusai neturi. Neturi nei inžinierių, nes visi išlakstė į užsienius. Ar sugebės Rusija kada nors atstatyti bent dalį turėto pasitikėjimo? Taip pat kyla daug neaiškumų valstybėms kurios pirko rusų gamybos ginklus, karinius lėktuvus. Sustojus fabrikams Rusijoje, prasideda masinis atsarginių dalių trūkumas. Nukenčia Rusijos klientai. Rusija tampa trečiojo pasaulio valstybe. O Vakarai vis dar tiki derybomis su rusais.


Rusija privalo suprasti, kad Ukraina ne Rusija, ukrainiečiai ne rusai ir jie nepasiduos pavergiami. Gaila, kad dar randasi, mūsų lietuvių tarpe, žmonių garbinančių karo nusikaltėlį „Vladimir the Horrible“. Ten, kur žodžio laisvė gerbiama ir nevaržoma, kiekvienas asmuo turi teisę į savo nuomonę ir turi teisę nebaudžiamai ją skleisti. Karo atveju tas priešo garbinimas neleidžiamas, nes jis niekina užpultąjį. Užpulti yra ukrainiečiai, kurie iki šiol ginasi didvyriškai. Todėl, ŠLOVĖ UKRAINIEČIŲ TAUTAI, JOS DIDVYRIAMS KOVOJE UŽ NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠLAIKYMĄ. Okupantas privalo išsinešdinti iš užimtų žemių ir atlyginti užpuolimo metu padarytą žalą.


Nepriklausomybės iškovojimas ir išlaikymas neturi nustatytos kainos. Už Nepriklausomybės iškovojimą ir jos išlaikymą, visuomet sumokama aukščiausia kaina – Didvyrių krauju.


Mes, lietuviai, pritardami ukrainiečiams jų kovoje prieš įsiveržusį okupantą, Rytų raudonąjį slibiną, kur bebūtumėm, visur, mintyse, maldose, aukomis, remkime atkaklius ukrainiečius, kovotojus už gimtąją Ukrainą, kur bus nuspręstas Europos likimas. Tikėjime, Tėvynės meilėje ir vienybėje jokia tauta nepavergiama. Aukščiausia garbė jų didvyriui prezidentui.


O Vakarai vis dar tiki derybomis su rusais. 


2022-03-31


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos