Lituanistinio švietimo spinduliai Mineapolyje

Martyno Mažvydo lituanistinė mokykla daugiau nei dvidešimt metų veikia Minesotos valstijoje, didžiausiame mieste Mineapolyje. Šeimos iš visų miesto pusių važiuoja keliais lyg saulės spinduliais į miesto centrą, prie gražaus Minnehaha (indėnų kalba reiškiančio kvatojančio) krioklio parko mokytis lietuvių kalbos ir kultūros. Mokyklos židinio ugnelė užsidegė 1999 m. ir dėka aktyvių mokyklos mokytojų ir pastaruosius beveik 10 metų jų vadovės Vilmos Alkhas ji vis rusena ir auga.

Lietuvybės šaknys Minesotoje labai stiprios. O kaip pavyksta jas tokias išlaikyti? Apie lituanistinės mokyklos veiklą Mineapolyje dalinasi jos vadovė Vilma Alkhas ir mokyklos bendruomenė.

Savo gyvavimo pradžioje mokykla veikė du kartus per mėnesį būrelių, žaidimų principu. Dabar, daugiau nei dešimt metų, nusistovėjo mokymo programos, tradicinių švenčių kalendorius. Mokyklos bendruomenė didžiuojasi – mokslai nenutrūko nuo pat įsikūrimo.

Visi mokyklėlę lankantys vaikai gimė Amerikoje. Daugelis jų yra iš mišrių kultūrų šeimų. Dviejų, trijų kalbų mokėjimas šiose šeimose yra labai vertinamas. Apie trisdešimt vaikų nuo 4 iki 13 m. kiekvienais mokslo metais dalyvauja mokyklos veiklose kiekvieną šeštadienį. Mokosi lietuvių kalbos, istorijos, muzikos, tautodailės, tautinių šokių. Mokytojų Kristinos P., Kristinos S., Kristinos L., Ingridos, Margaritos, Vilmos pasišventimas laiko visą mokyklą. Kiekviena jų yra savo srities specialistės – pedagogikos, medicinos, filologijos, finansų. Ugdymo procesą įvairaus išsilavinimo mokytojos itin praturtina. Šioje mokykloje Kristina Liaugaudaitė Howland mokytoja dirba daugiau nei 13 metų. Ji pati mokėsi lituanistinėje mokykloje Čikagoje ir yra labai geras pavyzdys visiems, kaip išlaikyti lietuvybę gyvenant toli nuo Lietuvos.

Ne tik vaikus mokykla motyvuoja ateiti mokytis lietuvių kalbos, bet ir suaugusiuosius. Vaikystėje Erikas neturėjo galimybės lankyti lituanistinės mokyklos. Dviejų mažamečių vaikų tėtis iš savo senelio paveldėjo lietuvišką pavardę Adomaitis. Praėjusiais metais susisiekė su mokykla ir dabar kartu su vyresniųjų klasių vaikais kiekvieną šeštadienį dalyvauja pamokose, sąžiningai ruošia namų darbus, šoka tautinius šokius suaugusiųjų grupėje. Jis niekada nėra buvęs Lietuvoje, tačiau labai domisi savo šeimos šaknimis. Tarp vyresnių lietuvių atsirado ir daugiau norinčių mokytis lietuvių kalbos, tad nuo kitų mokslo metų planuojama vėl atidaryti suaugusiųjų klasę.

Vaikams labiausiai patinkanti pamoka – tautiniai šokiai, nes, kaip juokauja Vilma Alkhas, čia nereikia daug kalbėti. Ir tuo pačiu smagu judėti, pasikrauti geros energijos šokio žingsniu. Labai pasikeitė mokyklos atmosfera, kuomet buvo įkurta vaikų tautinių šokių grupė „Vėjas“. Visi mokyklos mokiniai nuo 7 iki 12 m. ją aktyviai lanko. Vaikai dar nuo 4 m. pradeda šokti, eiti ratelius ir, prisijungus prie šokių grupės, nekyla jokių problemų. „Vėjas“ pasirodo Minesotos lietuvių bendruomenės šventėse, taip pat ir už mokyklos ribų. Vaikai yra šokę Minesotos tautų festivalyje ir kituose renginiuose.

Pradėjus šokti vaikams, prie šokių prisijungė tėvai, o vėliau ir kiti lietuvių bendruomenės nariai, suaugusieji, susibūrė į šokių grupę „Pūga“. Pavadinimai gimė atsižvelgus į Minesotos šaltą žiemos klimatą. Šokių pamokas veda Kristina Satkevičius, pati buvusi aktyvi šokėja nuo pat mažų dienų, praleistų Lietuvoje. Šiuo metu vyksta itin aktyvios šokių repeticijos. Abu kolektyvai šiais metais, liepos mėnesį, dalyvaus XVI lietuvių tautinių šokių šventėje, vyksiančioje Filadelfijoje.

Per pastaruosius metus mokyklos bendruomenė išmoko aktyviau naudotis technologijomis. Jų dėka atsirado galimybė prijungti į lituanistinio ugdymo procesą vaikus, kurie gyvena toli nuo lituanistinės mokyklos. Mokyklėlės mokinė Medeina kartu su šeima gyvena Pietų Dakotoje. Kartu su mama ieškojo arčiausiai esančios lietuviškos mokyklos, ir tai buvo Mineapolis. Medeina mokyklos veiklose kartu su visais vaikais dalyvauja nuotoliniu būdu. Vaikai labai laukia, kada su klasės drauge galės pasimatyti gyvai.

„Vienas kitą palaikydami, mūsų maža mokyklos bendruomenė geba spręsti problemas. Vienas didžiausių iššūkių, su kuo daugelis lituanistinių mokyklų susiduria, kaip rasti mokytojų specialistų, ypatingai, muzikos, tautodailės, kurios lituanistinėse mokyklose ypatingai svarbios”,– pasakoja mokyklos direktorė Vilma Alkhas. Džiugu, kai dabartinė muzikos mokytoja Justė atsiliepė į mokyklos skelbimą ir pati, gyvendama Lietuvoje, Minesotoje antrus mokslo metus mokiniams veda muzikos pamokas nuotoliniu būdu. Daug lituanistinei mokyklai duoda dalyvavimas įvairiuose mokytojų susitikimuose. Viename iš jų, Dainavos stovykloje, gimė draugystė su tautodailininke Indre. Ji kartas nuo karto padeda mokytojoms pravesti tautodailės pamokas taip pat nuotoliniu būdu.

Tobulėjančios technologijos, įdomios edukacinės programos turtina mokyklos bendruomenę. Pačios mokytojos turi galimybę semtis naujų žinių ir tobulėti. Vaikai visuomet dalyvauja JAV Švietimo tarybos organizuojamuose piešinių konkursuose, tarptautiniuose koncertuose. Šeimoms labai patinka ir įdomu pačios M. Mažvydo lituanistinės mokyklos rengiamos teminės edukacinės programos, šventės. Šiais mokslo metais Rudenėlio šventėje buvo kalbama apie duoną, kalėdinis renginys buvo susietas su advento papročių pristatymu. Apie gimtinės grožį, lietuvio meilę ir pagarbą Lietuvai apdainuota Nepriklausomybės dienai skirtame renginyje.Minesotoje daug miškų, labai derlingos žemės, daug lietaus. Šeimos mėgsta grybauti, uogauti – dažnos dovanos vieni kitiems tampa grybai ir uogienės. Yra šeimų, kurios bites augina, kiekvienas turi pas save vietinio lietuviško medaus. Visi nekantrauja, kada artimiausiu metu turės susitikimą su lietuviu bitininku.

Mokykla veikia Minnehaha UNITED Methodist Church patalpose. Prie bažnyčios ant medinio stulpelio greta kitų kalbų pasitinka ir atsisveikina įamžinti lietuviški žodžiai „Tebūnie pasaulyje taika“. Mokykla nuo 2019 m. šioje bažnyčioje nuomoja patalpas. Per trumpą laikotarpį tarp dviejų bendruomenių užsimezgė graži draugystė ir bendradarbiavimas, kartu švenčiamos šventės. O svarbiausia, kad vaikams patinka klasės, jie gerai jaučiasi ir kiekvieną šeštadienį noriai sugrįžta į lietuvišką Martyno Mažvydo lituanistinę mokyklą Minesotoje.

Teksto autorė: Edukologė  Aura JuškevičienėComments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos