Tokios tokelės (122) Banditas išprotėjo Šlovė didvyriškai Ukrainiečių tautai!


Kas mums Ukraina? Ten karas. Hitlerio dvasia dar gyva. Nu, ir kas. Juk mes, amerikiečiai, esame apsaugoti mūsų bailiojo prezidento ir šlovingosios demokratų partijos nuo bet kokių neigiamų karo pasekmių. Turiu omenyje amerikiečių „Durnių laivą“, turintį tiktai vieną atbulinę pavarą ir skylę dugne. Su tokia įgula ir laivu pirmyn plaukti neįmanoma. Užtat, išgama, „Vladimir the Horrible“ savo laivą varo visa jėga, nors ir sunkiai, bet pirmyn. Jo laivas jokių kliūčių nepripažįsta. Nusikeikime riebiai ir nusispjaukime, gal bus mums sveikiau ir geriau.

Europa, ir jos vadai tapę klaunais, daug kalbėjo, bet parsidavę rusams, nieko nenuveikė. Mat, jie baiminasi, kad nepirkdami rusiškų dujų ir alyvos, „Vladimir the Horrible“ užsprings ir jiems teks vykti į jo pakasyną. Gaila, nes nebegalės laižyti jo užpakalį. Gal Žirinovskis užims jo vietą? 


Vokiečiai pažadėjo Ukrainai tam tikrą skaičių šalmų kareiviams su sąlyga, kad ukrainiečiai patys juos pasiims, nes Vokietijos sunkvežimių vairuotojams juos pristatyti labai pavojinga. Tikiu, kad tokiu atveju ukrainiečiai jiems atsakė: Go to Hell. Dabar vokiečiai pakeitė nuomonę ir leido remti ginklais Ukrainą, įskaitant ir Estiją, suteikiant jai teisę perduoti Ukrainai patrankų, gamintų Vokietijoje.


„Vladimir the Horrible“, senas KGBistas, tvirtina, jog Ukraina niekuomet neturėjo valstybingumo. Istorija, apie dabartinę Rusiją, kalba kitaip. Taip pat niekuomet valstybingumo neturėjo nei dvi nuo Ukrainos atsiskyrusios provincijos. Kodėl dvejopi standartai?


Kodėl už invazijos paskelbimą Ukrainai neizoliuoti Rusiją nuo viso pasaulio? Rusija karo su Ukraina nepradėjo (?), tiktai paskelbė invaziją ir okupaciją kaimyninės šalies, apgindama (nuo ko) dvi atsiskyrusias provincijas. Galima, ir net reikia sustabdyti bet kokį laivų judėjimą į Rusiją ir iš jos. Baltijos jūrą blokuoti ties Skageraku ir Kategatu, Danija; Juodąją jūrą blokuoti Bosforo ir Dardanelių sąsiauriuose. Tai būtų šventa NATO pareiga. Net jokio leidimo nereikėtų. Bet ...? Rusų paklydusius lėktuvus šaudyti, kaip kad tą padarė Turkija. Banditas privalo pripažinti jėgą. Banditas neturi teisės savavaliauti. Visi bijo parišti katinui ant sprando skambalą. Europos „vadovai“ nesupranta, jog su rusu kalbos negali būti. Ypač Vokietija, kuri nuo rusų labiausiai išniekinta, apiplėšta, išprievartauta, nukentėjusi per Antrąjį Pasaulinį karą, laižo bandito užpakalį. Ar tokie Europos valstybių vadovai gali spręsti tautų likimą?


Rusija, ir jos „Vladimir the Horrible“, dar gyvena stalinizmo teroro laikotarpiu. Tai politiniai iškrypėliai, išgamos. Jie nesugeba prisitaikyti prie pasaulio pažangos, todėl ir gyvena uždarame tvarte. Ar tiems politiniams iškrypėliams gaila ukrainiečių tautos? Norėdami save pateisinti jie meta įvairias kaltinimų nesąmones ukrainiečiams, be jokių konkrečių įrodymų. Juk mums lietuviams dar neišgaravo stalinizmo teroro padariniai. Bet ar pasaulio klaunai tą supranta?


„Vladimir the Horrible“ sekdamas neigiamą pasaulio nuomonę, įsakė branduolinių ginklų daliniams būti pasiruošusiems reikalui esant juos naudoti. Pirmiausiai, suprantu jo susirūpinimą patiriant sankcijų veiksmingumą. Taip pat pats karas neduoda lauktų rezultatų. Jis, tikriausiai, užuodžia kartuves. Nejaugi Rusijoje nėra blaiviai mąstančių žmonių kurie pašalintų jį nuo branduolinio ginklo? Nekantriai laukiame slibino išgamos galvos.


„Vladimir the Horrible“ gąsdina Suomiją ir Švediją, kaip ir Ukrainą, kad jos nestotų į NATO. Ar jis jau užmiršo 1939 metų Žiemos karą? Tuomet rusai užėmė tik tiek Suomijos teritorijos reikalingos savo žuvusių karių palaidojimui. Dabar, tą patį jie randa Ukrainoje. Ir dar sugeba gąsdinti jam nekenkiančias valstybes. Kokia jų karo mašina ir jos pasiruošimas karui, kai įsibėgėję Ukrainoje, pritrūko degalų savo tankams, ir kareiviams maisto. Tai menkniekis, ir ne kareivių reikalas. Ar tai tik toks aukščiausių karo vadų išsilavinimas nesuprantant, kad tankams riedant pirmyn reikalingi degalai ir remonto dirbtuvės. Ar dar „maršalo“ Šoigu galva nenukirsta? Valdžia žino geriau. Apie rusų kareivių „pasisekimus“ Ukrainoje, spaudoje pasipylė daug juokingų pranešimų, kurie Kremliui labai nepalankūs. Rusai Ukrainoje karą pralaimėjo, todėl griebiasi atominių ginklų gąsdinimais. Dabar nebe stalinizmo teroro laikai. O rusų žuvusių karių palaikų srautas, užcinkuotuose karstuose (цинковые мальчики), iš karo lauko į Rusiją nenutrūksta.

 

Taip, rusai turi atominių užtaisų, raketų ir panašių, bet jie patys net nežino ar ta visa turima armada veikia pagal paskirtį. Ar ta armada taikli? Tai ko bijome? Bijome vogtų balsų prezidento ir šlovingosios demokratų partijos pasidavimo banditui. Dalinai toks rankų iškėlimas jau įvykdytas.


Sutinku ir gerbiu p. Astos Kuznecovaitės straipsnius, su aštriais pasisakymais, už Ukrainos nepriklausomybę. Gerbiama Asta, nors ir nukenčiate nuo nepraustaburnių komentatorių, daugiau tokių straipsnių. Pasaulis juos skaito ir supranta, bet reikalą turime su pasauliniu banditu. Pasaulio valdovai išsigando bandito ir pasislėpė po šluotomis. Ar jie savo bunkeriuose apsirūpinę sauskelnėmis? Jos gali būti labai reikalingos. Ar tai ne gėda jiems? Mes tariame: „Mirtis okupantui“, o kaip ir ką privalome tarti šiems Europos valstybių vadovams? Niekšai? Per daug švelnus žodis. Jie tokie pat išgamos kaip ir išgama „Vladimir the Horrible“.


Šiandieną pasaulis turi ir pripažįsta vienintelį prezidentą, pavojaus dienomis begėdiškai nebėgant iš savo krašto, bet priimdamas likimą kartu su tauta. Tas žmogus yra Ukrainos  didvyris ir jos prezidentas Zelenskij. Garbė ir šlovė tokiems didvyriams.


Lietuvoje, lietuviai kurie jau užmiršo, kad prieš 32 metus išsilaisvino iš to paties okupanto, dar daug yra laukiančių Maskvos malonės. Sulaukę Maskvos, darys karjerą lietuvių krauju. Žurnalistai, rašantys tiesą, labai nešvankiai užgauliojami komentaruose. Tą patiria ir gerb. žurnalistė Laima Lavaste. Tiesa, kaip visuomet, bado akis. Kviečiu, atmeskime savo politinius įsitikinimus ir stokime spaudoje bendrai kovai prieš rusą okupantą ir išgamą „Vladimir the Horrible“, Hitlerio pasekėją.


Kviečiu ir raginu lietuvius nepasiduoti Rusijos politinių iškrypėlių propagandai. Stoti už vieningą Ukrainą ir visų Rusijos pajėgų nedelsiantį atiraukimą į savo kraštą. Karinių pajėgų atitraukimą suprantu išlaisvinant Krymą, Donecką ir Luhanską. Jokie pasiteisinimai nepriimtini. Okupantas privalo atlygini už padarytą žąlą ukrainiečių tautai ir valstybei. „Vladimir the Horrible“ užsipelnė karo nusikaltėlio titulą ir privalės už nusikaltimus atsakyti ne tik Ukrainai, bet ir visam pasauliui. Ukraina privalo būti nepriklausoma ir pati privalo spręsti savo likimą. Jokios įtakos zonos nepriimtinos. Tą privalo žinoti ir įsidėmėti Rusijos politiniai iškrypėliai, žmonijos išgamos. Manau, vertėtų rusams priminti Stalino pasakytus žodžius: „Наше дело правое, мы победим“, nuo Lenino mauzoliejaus, kai vokiečiai grėsė Maskvai, ir rusai kovojo prieš juos užpuolusią fašistinę Vokietiją gindami savo kraštą. Žodžiai, kurie dabar, nors ir Stalino pasakyti, pilniausiai atitinka šiandieninę Ukrainos padėtį. Pakeisdamas keletą žodžių tariu ukrainiečiams: „Ваше дело правое, вы победите“. Kitaip būti negali. Atsiprašau! Ukrainietiškai nemoku.


Šlovė didvyriškai Ukrainiečių tautai. Nekantriai laukiame to vyriausio išgamos galvos! 


Позор и смерть русским оккупантам. Слава Украинскому народу!

Šį rusišką testą skiriu rusams ir rusakalbiams. 2022-03-03 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos