„Rotary” klubas pagerbė lietuviškoje veikloje besidarbuojančius JAV lietuvius

 

Kovo 4 d. į Pasaulio lietuvių centre įsikūrusią meno galeriją ,,Siela” rinkosi Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo  nariai ir šventiškai nusiteikę svečiai. Čia vyko jau tradiciniais tapusių šio klubo Metų apdovanojimų vakaras, kurio metu pagerbiami lietuviškoje veikloje nusipelnę JAV lietuviai ir čia veikiančios lietuviškos organizacijos. 

Susirinkusiuosius pasveikinę vakaro vedėjai Sandra Scedrina ir iš Lietuvos atvykęs muzikologas, laidų vedėjas Darius Užkuraitis paminėjo, kad yra sudėtinga iš gausaus nominantų sąrašo išrinkti tik kelis metų apdovanojimams, tačiau rotariečiai sako, kad šiais apdovanojimais norima parodyti dėmesį visiems, kurie savo laiką ir jėgas skiria prasmingai lietuviškai veiklai bei tokiu būdu garsina mūsų šalies vardą už Lietuvos ribų.

Po rotariečių priesaikos tylos minute buvo pagerbti žuvusieji kovotojai už Ukrainos laisvę. Buvo trumpai pristatyta klubo veikla ir svarbiausi nuveikti darbai. Vienas iš svarbesnių renginių buvo praėjusį rugsėjį vykęs tradicinis labdarai skirtas golfo turnyras, Jo metu surinktos lėšos buvo skirtos Vilniaus universiteto Santaros klinikų Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro Vaikų anesteziologijos-reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui įsigyti temperatūros kontrolės aparatui. Vakaro metu šio aparato dokumentai buvo įteikti iš Lietuvos atvykusiam šio skyriaus vedėjui gydytojui Virginijui Jakučiui.

 

,,Džiaugiamės, jog mūsų organizacija apjungė ir subūrė mus dėl kilnaus tikslo. Užsiimdami bendra labdaringa veikla stengiamės kurti geresnį pasaulį aplinkiniams. Visi kartu galime nuveikti daug mums visiems svarbių darbų, todėl kviečiame jungtis prie mūsų!”, Čikagos lietuvių Rotary klubo vardu kvietė S. Scedrina. 


Vakaro vedėjai pakvietė susipažinti su šių metų nominantais, kurie buvo pristatyti apdovanojimui trijose kategorijose. Juos paskelbti buvo pakviestas Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje atstovas Vidmantas Verbickas. Visiems apdovanotiesiems buvo įteikti 1,000 dol. čekiai.


Nominacijai istorijos ir kultūros srityje buvo pasiūlyti Čikagos lietuvių opera, Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava” ir tautinių šokių grupė „Suktinis”.


Čikagos lietuvių opera 

Juos sieja vienas tikslas – meilė muzikai, 60 metų gyvuojantį kolektyvą sudaro skirtingo amžiaus ir įvairių profesijų žmonės. Paskutinius keletą dešimtmečių bendradarbiauja su žymiais Lietuvos atlikėjais. Solistai, muzikos ir meno vadovai, choristai, choreografinės grupės šokėjai ir Valdybos nariai aukoja savo laiką ir energiją, siekdami išlaikyti šią unikalią organizaciją, nes Amerikoje nei viena tautinė grupė, net nepalyginamai gausesnė nei lietuviai, operos neturi. 

Nuo pat pirmo 1957 metais vykusio operos pastatymo buvo stengimasi išlaikyti aukštą profesionalų pasiruošimo lygį, bendradarbiaujama su Lietuvos profesionaliais menininkais. Per savo gyvavimą pastatė ne vieną dešimtį žymiausių operos kūrinių, buvo statomi ir lietuvių kompozitorių kūriniai. 

Be operų pastatymo, taip pat ruošiamos atskiros koncertinės programos, 1983 metais išleista lietuviškų kūrinių plokštelė ,,Kad liktum gyva“. Už išskirtinius kūrybinius projektus buvo įteiktas Cook County iždo valdytojos Maria Pappas apdovanojimas, už tarnystę gimtajai kultūrai – Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus padėka. 


Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”

Pirmasis jų šūkis – ,,Su daina – į laisvę”. Į 1945 m. pabėgėlių stovykloje Vokietijoje susikūrusio kolektyvo veiklą įsijungė per 100 choro ir tautinių šokių grupės atlikėjų. Po metų buvo suteiktas meno kolektyvo vardas. Šiandien jų tikslas – praturtinti Čikagos ir kitų Šiaurės Amerikos lietuvių bendruomenes bei jų kultūrinę veiklą daina ir giesme, remti ir skleisti lietuvišką chorinę muziką, puoselėti ir ugdyti vidines choristų tautiškumo, kūrybingumo ir dvasiškumo vertybes, taip pat patenkinti socialinio bendravimo lietuviškoje aplinkoje poreikius.

Tai brandus ir nuolat atsinaujinantis meno kolektyvas, dabar vienijantis per 60 skirtingų bangų ir skirtingo amžiaus narių; jauniausias – 17-os, o vyriausias – 86-erių metų! Yra surengę daugiau kaip 300 koncertų: atliekami įvairūs muzikos veikalai, klasikinės oratorijos, lietuviškos kantatos. Pagerbti prestižiniu ,,Aukso paukštės” apdovanojimu, šiemet švenčia 75- ąjį jubiliejų!

,,Dainava” ir jos vadovas Darius Polikaitis siekia, kad gyvuotų lietuviškos šaknys, kad klausantis jos atliekamų kūrinių dainuotų ir džiaugtųsi kiekvieno – mažo ir didelio – žmogaus siela.


Tautinių šokių grupė „Suktinis”

Suktiniečiai ką tik atšventė 17-ąjį gimtadienį. Tai populiariausia ir daugiausia koncertuojanti lietuvių tautinių šokių grupė Šiaurės Amerikoje. Nuolatos dalyvauja nesuskaičiuojamuose lietuvių bendruomenės renginiuose, festivaliuose ir įvairiuose projektuose. 

Šiuo metu ruošiasi Lietuvių operos Čikagoje premjerai ,,Carmen” ir Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventei, kuri vyks šią vasarą Filadelfijoje.

Dalyvauja žymiajame Čikagos McDonald‘s Padėkos dienos parade ir netgi Padėkos dienos parado tiesioginio eterio koncerte. Pastatė teatralizuotą ,,Velnio nuotakos” koncertą su Jeronimu Miliumi, Povilu Meškėla bei kitais solistais. 

Lietuviško miuziklo ,,Šnekučiai” choreografinė grupė. Jau keturiolika metų iš eilės pristato Lietuvą Mokslo ir pramonės muziejuje Čikagoje. Dalyvavo šokių šventėse Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje. Šešerius metus iš eilės pasirodė Dalley Plaza, Čikagos pagrindinėje miesto aikštėje, vykstančioje Lietuvos dienoje. Penktus metus švenčiančio Tarptautinio vaikų festivalio organizatoriai. Šiuo metu turi net keturias įvairaus amžiaus vaikų grupes. Visos pandemijos metu nesustojo repetuoti ir koncertuoti.

 

Šių metų apdovanojimas atiteko Lietuvių operai Čikagoje. Atsiimdami apdovanojimą operiečiai sakė tikintys, kad Čikagos lietuvių opera ir toliau bus svarbi Amerikos lietuvių bendruomenei, o jie yra nusiteikę dar ilgai džiuginti klausytojų širdis ir visus kvietė paskubėti įsigyti bilietus į Georges Bizet operą ,,Carmen”, kuri balandžio 22 d. bus pristatyta Čikagoje.

 

Nominacijai už nuopelnus švietimo srityje buvo pasiūlyta buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Laima Apanavičienė, buvusi Maironio lituanistinės mokyklos aukštesniųjų klasių koordinatorė, etnokultūros mokytoja Taiyda Chiapetta ir seselė Laimutė Kabišaitytė.

 

Laima Apanavičienė

Jau daugiau nei 20 metų gyvena JAV, nuo pat pirmųjų atvykimo dienų įsijungė į lietuvišką veiklą – dirbo Čikagos lituanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja (13 metų) ir direktore (4 metai), Čiurlionio galerijos Jaunimo centre (Chicago, IL) direktore (15 metų), laikraščio „Draugas“ redaktore (10 metų). Šiuo metu dirba Lietuvių Fondo atstove spaudai ir yra  žurnalo „Pensininkas“ redaktorė.

JAV LB Švietimo tarybos narė. 2021 metais kartu su kitais projekto autoriais baigė 5 metų projektą „Vadovėliai JAV lituanistinių mokyklų pradinių klasių mokiniams“. Yra išleisti 4 vadovėliai: „Aš pirmokas“, „Aš – antrokas“, „Mes – trečiokai“ ir „Mes – ketvirtokai“ su pratybų sąsiuviniais. Kartu internetiniame variante išleistos mokytojo knygos visoms 4 klasėms.  

Per eilę darbo metų lietuvybės baruose ji sutiko daugybę žmonių ir yra dėkinga likimui, kad nemažai jų galėjo pakalbinti. Išgirstomis istorijomis dalinosi su „Draugo“, „Amerikos lietuvio“, „Čikagos aido“, „Dirvos“, „Pasaulio lietuvio“ skaitytojais. 

 

Taiyda Chiapetta

,,Man labai svarbu turėti auditoriją, ypač jaunimo, kuriai galiu perduoti, perteikti, parodyti, paaiškinti, kas yra Lietuva, kodėl svarbu mums mokėti lietuvių kalbą, žinoti ir tęsti mūsų tradicijas, papročius, kodėl svarbu dainuoti lietuvių liaudies dainas, šokti mūsų tautos senuosius šokius ir svarbiausia – tarpusavyje bendrauti lietuviškai,“ – sako Taiyda.

Amerikoje gimusi ir augusi lietuvė, pradinę, aukštesniąją kartu ir lituanistinę mokyklas Čikagoje baigusi, studijavusi Čikagos pedagoginiame lituanistikos institute, sukūrusi šeimą ir su vyru auginanti dvi dukras lietuvaites.

Sumani, kūrybinga ir entuziastinga vadovė. Jos šūkis: ,,Būk visada pasiruošęs!“

Tyli, niekada savo veiklos nesureikšmina, bet visada būna ten, kur jos gebėjimų, patirties, žinių ir žmogiškumo labiausiai reikia.

20 metų dirbo Maironio lituanistinės mokyklos aukštesniųjų klasių koordinatore, etnokultūros mokytoja. Meno galerijoje „Siela“ – medžio tautodailės mokytoja, nors menininkės sritys yra ir lino raižymas, stiklo vitražai, lipdymo darbai.

Skautė turbūt nuo tada, kada save atsimena; „Nerijos“ tunto vadovė.

Už darbą su jaunimu skirtas Cardinal George/ Chicago Archdiocese apdovanojimas, JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos apdovanota ,,Gintarinio obuoliuko” premija, laikraščio ,,Amerikos lietuvis” išrinkta Metų žmogumi.


Seselė Laimutė Kabišaitytė

Seselė Laimutė sako: „Visus, kuriuos sutinku savo gyvenime, vertinu kaip didžią dovaną.” Dar jaunystėje ji norėjusi tapti mokytoja, nes labai mėgdavo žaisti su vaikais. Šv. Tėvui Jonui Pauliui II lankantis Lietuvoje, tais metais ir įstojo į Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuoliją. Dirba Maironio ir Čikagos lituanistinėse mokyklose, Palaiminto Jurgio Matulaičio misijoje, „Neringos“ vasaros stovykloje, kuri yra Vermonto valstijoje, ruošia vaikus Pirmajai komunijai,  dalyvauja ateitininkų ir įvairioje kitoje veikloje.

Mylinti gamtą ir nepaprastai – gėles. Kukliai sakanti, kad mėgstanti sukiotis virtuvėje, o ypač gaminti sriubas, daugelis smaližių yra ragavę jos skaniojo ,,Skruzdėlyno”. Visų ją pažįstančiųjų mylima ir gerbiama seselė Laimutė sako: ,,Didis džiaugsmas ir stebuklas bendravime – kai išmoksti pagarbiai ir su meile visus priimti, išklausyti, padėti.” 

 

Apdovanojimas už nuopelnus švietimo srityje atiteko Laimai Apanavičienei. „Šis apdovanojimas yra visų lituanistiniame švietime besidarbuojančių žmonių įvertinimas, o geriausias tokio darbo rezultas – mūsų mokyklas baigiančių mokinių gebėjimas ne tik lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, bet ir būti mūsų šalies patriotais”, – atsiimdama apdovanojimą sakė L. Apanavičienė.


Nominacijoje už filantropinę veiklą buvo pristatytas JAV lietuvių bendruomenės mecenatas Rimas J. Banys, Čikagos labdaros organizacija ,,Saulutė” ir Čikagos lietuvių klubas ,,Alatėja”. 

 

JAV lietuvių bendruomenės mecenatas Rimas J. Banys

Už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę išeivijoje, paramą lietuviškoms organizacijoms ir kolektyvams apdovanotas garbingu garbės ženklu Aukso Vytis.

Jau eilę metų dosniai aukojo lietuviškoms organizacijoms, padėdamas joms išsilaikyti.

Gausiai aukojo Vydūno jaunimo fondui, Lietuvių Fondui, labdaros fondui „Saulutė”, organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”, kuri remia vaikus iš socialinės rizikos šeimų dienos centruose ir laikinosios globos namuose. Pasaulio lietuvių centrui iš viso paaukojo per 428 tūkst. JAV dolerių ir kasmet rėmė įvairias Pasaulio Lietuvių Centro veiklas.

Gimęs ir augęs Lietuvoje, visada pabrėždavo, kokia svarbi jam yra Lietuva ir lietuviškų šaknų išsaugojimas, pagarba lietuviškoms tradicijoms ir jaunosios lietuvių kartos ateitis. 

Savo išskirtine filantropine veikla siekė, kad lietuviškos organizacijos pasaulyje būtų stiprios ir aplink save sutelktų tvirtą lietuvių bendruomenę, kuri neštų aukštai iškeltą lietuvybės vėliavą pasaulyje ir stiprintų Lietuvos valstybę.

Jau ruošiant šią informaciją mus pasiekė liūdna žinia, kad gerbiamas R. J. Banys iškeliavo į Amžinybę. Visi šį šviesios atminties žmogų pažinojusieji su giliu liūdesiu ir užuojauta sutiko šią žinią. Jo ilgametė parama lietuviškoms organizacijoms ir labdaros iniciatyvoms įkvėpė ir kitus prisidėti prie lietuvių bendruomenės veiklos.

 

Čikagos labdaros organizacija ,,Saulutė”

Nuo įkūrimo 1993 m. iki dabar yra į Lietuvą persiuntusi beveik 4 milijonus JAV dolerių paramos. Čikagoje su savo skyriais kitose vietovėse šios organizacijos žmonės dirba labai didelį ir prasmingą humanitarinį labdaros darbą, stengiasi gauti kuo daugiau šalpos, teikia finansinę ir materialinę paramą Lietuvos našlaičiams, vaikams su negalia ir daugiavaikėms šeimoms, išvystė patikimų bendradarbių tinklą Lietuvoje. Žmonių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisideda prie ,,Saulutės” darbų, yra išties daug – apie tūkstantis.

Organizacija yra parėmusi beglobius vaikus, našlaičius, daugiavaikes šeimas, negalią turinčius vaikus, vaikų maitinimą mokyklose ir labdaros valgyklose. ,,Saulutė” remia Lietuvoje studijuojančius mažas pajamas turinčius jaunuolius, dienos centrus, motinos ir vaiko namus, kurčiųjų amatų mokyklą, specialiųjų poreikių vaikų klases, kur specialistai dirba su įvairių sutrikimų turinčiais vaikais.

Bendradarbiaudama su Lietuvos vaikų fondu, ,,Saulutė” vykdo Konkretaus vaiko rėmimo programą. Prasidėjus COVID pandemijai, ši organizacija buvo viena pirmųjų, parūpinusi 71-ai kaime gyvenančiai šeimai kompiuterius, kad vaikai galėtų tęsti mokslą nuotoliniu būdu.

 

Čikagos lietuvių klubas ,,Alatėja”

Savo veiklą pradėjo 2005 metais, kuomet buvo išsiųsti siuntiniai Lietuvoje gyvenančiai nuo gaisro nukentėjusiai šeimai. Dar po metų klubo moterys susipažino su ,,Rugute” – labdaros fondu Lietuvoje, globojančiu onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Tuomet ,,Alatėjos” draugais tapo vaikučiai, gyvenantys vaikų globos namuose, sunkiau besiverčiančios šeimos, specializuotos mokyklos, vaikų dienos centrai, daug mažų ligoniukų ir jų šeimų. 

Ištikus nelaimei, netekus šeimos nario remiami ir čia gyvenantys lietuviai. Užtruktų laiko išvardint visus, kam buvo skirtos pačių klubo narių uždirbtos ar geradarių paaukotos lėšos, kiek siuntinių išsiųsta į Lietuvą ligoniams, našlaičiams, vienišiems, kiek laiko skirta planuojant, ruošiant renginius, darant kasmetinius garažinius išpardavimus. Taip pat būtų sunku suskaičiuoti, kiek žmonių prisidėjo ir prisideda prie šio klubo darbų.  

Klubo vardas ir simbolis – gerumo ir nuoširdumo deivė. Kartais atrodo, kad ši deivė sklando tarp ,,Alatėjos” narių ir jų draugų, skatindama nesustoti ir toliau tęsti savo darbus. 12 šeimų ir dar keli šimtai bendraminčių – kai visi mato bendrą tikslą, tuomet galima dalintis, pagalbos ranką ištiesti, kalnus nuversti, būti kartu.

Šių metų apdovanojimas už filantropinę veiklą atiteko klubui ,,Alatėja”. Atsiimdami apdovanojimą klubo nariai sakė jaučiantys didelę garbę būti nominuoti kartu su tiek daug gerų darbų nuveikusia labdaros organizacija ,,Saulutė” ir šviesios atminties filantropu R. J. Baniu, o šis rotariečių parodytas dėmesys bus stipri paskata tęsti ir plėsti savo veiklą sekant šiais įkvepiančiais pavyzdžiais.


Po apdovanojimų įteikimo vakaro svečiams koncertavo roko dainininkas iš Lietuvos Povilas Meškėla, savo talentu ir nuoširdumu nepalikęs salėje nė vieno abejingo. Susirinkusieji turėjo galimybę dalyvauti loterijoje, o laimingiausiems atiteko Rotary klubo įsteigti prizai. 


Čikagos lietuvių „Rotary” klubo informacija


Nuotraukos: Studio Light/ Greta Beržonskienė


  1. Rotariečiai iš kairės į dešinę: Diana Bakas, Darius Jusaitis, Donatas Kairys, Antanas Steponavičius, Rima Žiūraitis, Renata Kanopka, Dalius Marčiukaitis, Saulius Janušonis, Arūnas Astrauskas, Sandra Scedrina, Linas Kliarskis, Austėja Sruoga, Eivydas Phillips, Eglė Vasiliauskienė

 

  1. Kokteilių valandėlės metu

6. Žiūrovai

7. Daina Miežlaiškis ir Čikagos lietuvių operos atstovai atsiima apdovanojimą

8. Rotary klubo narys Anthony Merfeld įteikia piniginį apdovanojimą Laimai Apanavičienei

12. Vakaro metu buvo įteikti temperatūros kontrolės aparato dokumentai Vilniaus universiteto Santaros klinikų Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro Vaikų anesteziologijos-reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjui gydytojui Virginijui Jakučiui

13. Excellence Award Gala 2022 nominantai

14. ,,Alatėjos” atstovės

16. Švietimo kategorijos nominantės: seselė Laimutė, Laima Apanavičienė ir Taiyda Chiapetta

20. Koncertuoja Povilas Meškėla

21. Linksmieji vakaro svečiai

22. Nida Grigalavičiūtė ir Povilas Meškėla

23. (Iš kairės) Darius Užkuraitis, Čikagos lietuvių Rotary klubo narys Žygis Janus ir Povilas Meškėla

24. Čikagos lietuvių rotarakto klubo nariai Lukas Kliarskis, Danielius Kwiatkowski, Sandra Scedrina ir prizo laimėtoja Ginvilė Stonkutė

 
Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje