JAV didmiesčių tuštėjimo metas

Remiantis neseniai paskelbtais JAV gyventojų surašymo biuro skaičiavimais, per pirmuosius pandemijos metus, nuo 2020 m. vidurio iki 2021 m. vidurio, pasikeitė dešimties tankiausiai apgyvendintų JAV metropolinių zonų gyventojų skaičius. Skaičiuojant gyventojus, buvo vertinami gimimų ir mirčių, taip pat vidinės ir tarptautinės migracijos rodikliai. Daugiausia gyventojų tarp JAV didmiesčių neteko NewYork miestas, kuris per vienerius pilnus pandemijos metus prarado beveik 328 000 gyventojų. Tarp 2020 m. vidurio ir 2021 m. vidurio niujorkiečių skaičius sumažėjo iki 19,7 mln. gyventojų. Nors į miestą atvyko naujų gyventojų, o gimstamumas viršijo mirtingumą, to neužteko norint atsverti išvykstančių žmonių skaičių. Los Angeles neteko beveik 176 000 gyventojų – tai antras didžiausias gyventojų sumažėjimas tarp JAV didmiesčių. Kaip ir New York mieste, Los Angeles gimimų buvo daugiau nei mirčių, be to, padaugėjo gyventojų iš užsienio skaičius, tačiau to neužteko, kad būtų įveiktas dešimčių tūkstančių gyventojų praradimas. Los Angeles gyventojų skaičius sumažėjo iki 12,9 mln. Čikaga nuo 2020 m. vidurio iki 2021 m. vidurio neteko daugiau nei 91 000 gyventojų. Pasak duomenų, tai lėmė iš miesto išvykę gyventojai. Kaip ir New York bei Los Angeles atveju, Čikagoje gimstamumas viršijo mirtingumą, tačiau gyventojų skaičius padidėjo daug mažiau nei kitose dviejose metropolinėse zonose. 2021 m. Čikagoje gyveno 9,5 mln. gyventojų.Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje