Tokios tokelės (102) Įvairumai
Ar Amerika turi prezidentą? Ar Amerikos žmonės turi prezidentą kuriuo galėtų didžiuotis ir gerbti. Ar Amerika turi Kongresą kuris rūpintųsi piliečių gerove? Manau, jog atsakymas į kiekvieną klausimą yra neigiamas.


Ar prezidentas turi teisę įsakyti skiepytis? Ar prezidentui privalomi Aukščiausio Teismo sprendimai bei nurodymai? Teko skaityti, jog vienas Aukščiausio Teismo teisėjas pasakė, jog įstatymus leidžia JAV Kongresas o ne prezidentas. Atrodo, jog Bidonas nutarė ignoruoti A.T. nurodymus ir įsakinėti kas privalo skiepytis. 


Times Žurnalas, kuris yra gerokai pakrypęs į kairę, išspausdino tikrą „bombą“, paaiškinant kaip demokratai manipuliavo 2020 metų balsavimo duomenis. Pirmiausiai, Times žurnalas pasako pavardes kurie darė ir veikė pagal sąmokslą. Tad susipažinkime: Bill Gates, George Soros, Jack Dorsey, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Molly Ball, Menlo Park ir ketas daugiau. Sąmokslas buvo pradėtas gerokai prieš rinkimus. Viena labiausiai pasižymėjusių sąmokslo ypatybių buvo infiltravimas demokratų atstovų, pasivadinusių respublikonais, net ir į mažiausias balsų skaičiavimo grupuotes. Reiškia, demokratai išverstaskūriai tapo „respublikonais“. Jeigu respublikonų atstovas darydavo pastabą dėl netvarkingų balsų skaičiavimo, tuomet tie išverstaskūriai „respublikonai“ nutildydavo savo „draugus“ tikrus respublikonus, užtikrindami jog toje apylinkėje rinkimai vyko tvarkingai. Taip vyko balsų vogimas. Užtat dabar turime ne prezidentą, bet asmenį kuris priklauso nuo savo štabo žmonių nuomonės. Tokį asmenį vadiname „iškamša“. Aukščiausias laikas jį atstatydinti. Jo kaltės įrodymų turima ne per daug. Bet, demokratė Atstovų Rūmų pirmininkė, apkaltinimo savo  partijos „prezidentui“ niekuomet nepateiks, nes ji labai „susirūpinusi“ Amerikos žmonių gerove. Supraskime, ji rūpinas tiktai savo gerove.


Turint tiek daug įrodymų apie rinkimų nesąžiningumus, kai prezidentas išrenkamas vogtais balsais, kodėl tyli ir nesiima priemonių tų nesąžiningumų pašalinimui ir nusižengusiųjų nubaudimui generalinis prokuroras. Juk tai niekšiškiausi Konstitucijos pažeidimai. Nejaugi apie tuos nusikaltimo veiksmus dar ilgai bus tiktai kalbama, o veiksmų jokių? Komentarai šiuo klausimu nereikalingi.


Yra pasklidusios kalbos, kad vyriausias generolas, jungtinių dalinių štabo viršininkas bandė iš prezidento Trump‘o atimti galimybę panaudoti atominius ginklus. Trump‘as aiškiai pasako, jog jam esant prezidentu tokios progos net nebuvo prieš ką tokį ginklą naudoti. Tik aiškiai žinome, jog ir „boba“ kalbėjosi su generalinio štabo generolais atimti iš prezidento tą teisę. Žinome ir tiek, kad ji nusvilo nagus. Jos pastangos buvo visur atmestos. Ar tai ne jos kerštas apkaltinant jai nepritariantį generolą valstybės išdavimu? Visur, kur ji tik prakiša, „kaltas“ Trump‘as. Ar nevertėtų jai rimtai pažvelgti į veidrodį ir kaltinti tą veidrodį, kad jos snukis kreivas? Tad kaip taip galima kalbėti apie vyriausįjį štabo viršininką, Mark Milley, kad jis slaptu pokalbiu su Kinijos lygiuoju sakęs, jog jeigu prezidentas Trump norėtų pulti Kiniją, jis juos įspėtų. Gal, gen. Mark Milley kaltas išdavyste, gal ir ne, bet ne žurnalistų darbas teisti. Nesuprantu, kaip tie žurnalistai priėję prie tokių paslapčių, jas nepaskelbė tuojau pat, kas galėjo būti didžiausia sensacija, o tik dabar, knygos formoje. Dabar jis (M.M.), pagal knygos „Peril“ autorius, kaltinamas valstybės išdavimu. Čia šie du pasisakymai nesutinka vienas su antru. Šiuo išdavikišku klausimu yra parašyta knyga „Peril“, kuria remiantis kaltas yra Trump‘as. Šią, grožinės literatūros, fikcijos knygą, parašė du žurnalistai iš Washington Post; tai reporteriai Bob Woodward ir Bob Costa. Knyga dar neišleista. Kiek joje tiesos ir kiek prasimanymų, kada nors sužinosime. Kaip ir kiekviena panaši knyga politiniais reikalais, yra tiktai pasipelnymo šaltinis ir mielai perkama. Susidarius tokiai keistai padėčiai, norėtųsi žinoti, kodėl tie du žurnalistai užsiima tokiu vienybės, kurios ir taip nedaug, skaldymu? Ar tai ne judošiškas elgesys?


Prezidentas Trump, kaltina generolą, vyriausiojo štabo viršininką, Mark Milley, tik už nesugebėjimą planuotai pasitraukti iš Afganistano, paliekant talibams JAV piliečių ir kitų žmonių, tarnavusių amerikiečiams, kartu su 80 milijardų vertės ginkluotės. Juk, jeigu vyriausias kariuomenės vadas prezidentas, ir antras iš eilės vadas, gynybos sekretorius, taip įsakė kariuomenei elgtis, jie prieštarauti neturėjo teisės. Jeigu, Trump‘o prezidentavimo laiku gen. Mark Milley darė sąmokslą su Kinija, prezidentui nežinant, tai gaunasi valstybės išdavystė. Bet, ar viskam ką sako demokratai, galime tikėti? Melas lieka melu.


Kalbų, apie tą tikrą ar išgalvotą išdavystę, bus dar daug. Manau, atsimerkime ir pažvelkime politinėmis akimis, demokratų begėdišką veiklą išsilaikyti jų braškančioje valdžioje. Ką gali apkaltintas generolas daryti? Jis, žmonių akyse, išdavikas. Ar jis teisinsis ar ne, jis jau nuteistas. Jeigu jis demokratam spaudžiant atsistatydintų, būtų kaltės prisipažinimas. Susiklosčius tokiai politinei padėčiai, manau, bus, iš „bobos“ pusės, didelis spaudimas „prezidentui“ ir krašto apsaugos sekretoriui, tą atpirkimo ožį generolą, atstatydinti iš pareigų ir pasiųsti, gal būt, su pažemintu laipsniu, į atsargą. Politikoje draugų nėra, tiktai interesai. Žmogų, šį kartą keturių žvaigždučių generolą, sumalti politinėmis girnomis į išdaviką, kartu apkaltinant ir prezidentą Trump, demokratai negaili nieko. Valdžios troškimas ir išsilaikymas, kad ir kruvinomis rankomis, jiems normalu.


2021-9-15 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos