Tokios tokelės (100) PolitikaTalibanas gavęs iš Amerikos ambasados sąrašą žmonių, kuriems netrukdomai būtų leidžiama išvykti, džiaugiasi nesapnuotu derliumi. Tai žmonių išdavimas. Tai, nusikaltimas kuriam privalo būti taikoma aukščiausia bausmė. Tik apgailestaujame, kad kaltųjų nėra ir nebus ką bausti. Tai juoda dėmė demokratams. Demokratus nesėkmė veja nesėkmę. Vis aiškiau ryškėja balsavimo 2020 balsų vogimas, nuslepiant tikrus balsavimo rezultatus. Taip pat jiems nesiseka užlopyti pasienio skyles, nes jie net nesistengia. Visur, demokratų nenaudai, Aukščiausias Teismas skelbia jiems nepalankius sprendimus. Įdomu, ką veikia Baltųjų Rūmų teisininkai, jeigu juos tokiais galima vadinti? Viena galima tvirtinti, jog demokratai labai dosnūs šelpiant bedarbius ir dirbti tinginčiuosius. Demokratai, tikriausiai net nežino Amerikos susitvėrimo pagrindų, tad priminsiu, jog Amerika susitvėrė kapitalizmo pagrindais. Socialistinės idėjos Amerikai privalo būti svetimos.


Dabar Ameriką užklupo didžiausia nesėkmė, tai pasitraukimas iš Afganistano, užbaigiant dvidešimties metų karą. Kas tame kare laimėta, ir kas pralaimėta? Trumpai atsakant, laimėjo talibanai.  Kokia jų ateitis valdant tą valstybę, apsakyti mums neįmanoma. Vienaip ar kitaip, ten ir toliau bus kariaujama. Su kuo? Gal net ir tarp savęs, dėl valdžios. Ten dar yra nemažai ISIS teroristų, kurie nepaklus Talibano atstovams. Afganistano likimu suinteresuota Kinija ir Rusija. Kaip veiks Rusija, nežinome, nes ji jau kartą nusvilo nagus. Kinai nesnaudžia, ieško draugystės.


Vogtų balsų prezidentas džiaugiasi laiku išvedęs kariuomenę iš Afganistano, bet neužsimena, jog dar yra likusių JAV piliečių už Talibano užtvaros, kuriems gresia mirtinas pavojus. Baltieji Rūmai jų išlaisvinimui neturi iki šiol dar jokių planų. Pasipiktinimas tarp žmonių yra ir, kad pasitraukiant kariams, talibanams liko keturkojai karių draugai. Jų likimas mums nežinomas. Dėl jų likimo, manau, jog ne vienas, su jais susidraugavęs karys, nubraukė gailesčio ašarą. Ar tai kam rūpi?  Lieka vienas klausimas: Ką veikia vyriausybė? Ką veikia Kongresas? Ką veikia kariuomenė? Kariuomenė buvo siūliusi prezidentui tvarkingą atsitraukimo planą, bet karinę taktiką geriau žinantis prezidentas, kariuomenės siūlymą atmetė. Rezultatai aiškūs. Kariuomenei nevalia prieštarauti vyriausiojo vado nurodymams.


Afganų kariuomenė, privalėjusi kariauti su Talibanais, išlakstė, palikdama didžiausią ginklų arsenalą Talibanams. Ten toks, mums sunkiai įsivaizduojamas kraštas, kur brolis prieš brolį nekariaus. 20 metų tas buvo matoma. Aišku, jog liko tam tikras kiekis vakarų kultūros. Tik nežinome ar ji turės įtakos Talibanams valdant. Kaip pastebima, Afganistane juos vienija seni papročiai ir tikyba. Jeigu sava kariuomenė nenorėjo kariauti prieš kalnų banditus, tai svetimai kariuomenei atiteko neišpildoma užduotis. Dabar Washington‘e prasidėjo vienų kitiems kaltinimai. Aišku, kaltininkas nebus surastas. Daug kas kaltina kariuomenę, net nepagalvojus jog kariuomenė turi vyriausią vadą, kuris yra JAV prezidentas. Patinka ar ne, kariuomenė veikia tik su vyriausio vado pritarimu.   


Kur yra VPOTUS (Vice President of the United States)? Žinome, jog ji išvyko turistinei kelionei į Azijos šalis. Gal susimils apsilankyti Sibire, pernakvoti taigoje su milijonais mašalų, patiriant jų svetingumą, ir bent kiek sužinoti tremtinių gyvenimą bei jų likimus. Juk svajoti nedraudžiama. Berašydamas sugalvojau jai vardą: „Vyriausioji Užsienio Reikalų Korumpuota Atstovė“ (VURKA). 


Jeigu ji sugebėjo pagerbti Vietnamo komunistų mirusį vadą, tą patį galėtų padaryti Maskvoje, pagerbiant Leniną mauzoliejuje, ir Staliną, padedant puokštę gėlių ant jo kapo, Kremliaus pasienyje. Negalima užrūstinti ir Kiniją, neaplankius Mao kapą. Tai, kaipo viceprezidentei, dar daug užduočių. Nors ir nelabai jos kas laukia, bet ji savo turistinę užduotį bando pateisinti. Būnant eiline piliete, apie tokias keliones galima tiktai pasvajoti. Naudok dabar mokesčių mokėtojų pinigus. Gaila, bet ji šiuo mano patarimu nepasinaudojo.


Visoje Amerikoje, įskaitant ir Kongresą, visiems žinomi faktai, kad prezidentui nesiseka vadovavime, o viceprezidentė vadovavimui netinkama. Todėl Kongrese, atstatydinti prezidentą nesistengiama, o atstatydinti abu vienu metu, bijoma, kad Pelosi neužimtų prezidentūrą, nors tokių balsų girdėti. JAV Kongrese yra balsų reikalaujančių POTUS ir VPOTUS atstatydinimo. Jeigu taip įvyktų, tai kelias į prezidentūra atviras Seimo pirmininkei Nancy Pelosi. Blogai, nes niekas jos nenori matyti prezidentės poste, nei respublikonai, nei dalis demokratų. Visiems įgriso jos diktatūra. Ji tiek suįžūlėjo, kad net neleido Atstovų Rūmų posėdyje po tylos minutės pagarbos perskaityti tų 13 Amerikos karių vardus, žuvusių nuo susisprogdinusio savižudiko Kabulo oro uoste. Toks pirmininkės elgesys nedovanotinas. Kam ji tarnauja? Gal ji lenktyniauja su Bidonu dėl beprotystės titulo?


Nors nebe naujiena, vis daugiau balsų girdime ir norima, kad prezidentas Trump‘as grįžtų į prezidentūrą. Aišku, bus ir iš jo pačios partijos norinčiųjų tapti prezidentu. Per partijos kongresą reikės atskirti pelus nuo grūdų. Vogtų balsų prezidentas privalo būti išmestas į politinį šiukšlyną. Jokių bet... ! Demokratai su savo vogtų balsų prezidentu perdaug susimovė, tapę diktatūros šalininkais. Tauta jiems privalo tarti „UŽTENKA“, diktatūra ir socializmas bei kiti kairieji ...izmai, Amerikai nepriimtini. Išrenkant Trump‘ą, atgaivinsime M.A.G.A. Tai vienintelė išeitis gelbstint Ameriką.


2021-9-1


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės