Čikagos lituanistinėje mokykloje jau 30 tasis rugsėjis

Ruduo akį vilioja nuolat besikeičiančiomis spalvomis, džiugina derliaus gausa, rugiapjūtės pabaigtuvėmis. 

Ruduo reikšmingas moksleiviams, jų tėveliams. Prasideda nauji mokslo metai. Rugsėji mokyklos prisipildo vaikų šurmulio.

Viena iš tų mokyklų, kurioje vėl visus mokslo metus nenutils vaikų klegesys, skambės lietuviškas žodis – Čikagos lituanistinė mokykla. Ji jau 30 metų kviečia mokinius ir mokytojus į bendrą ratą.

 Kaip kasmet visus susirinkus į pirmąją mokslo metų šventę pasveikino mokyklos direktorė Vida Rupšienė, pavaduotoja Vilma Poliuvienė, Jaunimo centro narė ir mokyklos tėvų komiteto narė Viktorija Šileika. Mokyklą aplankė vietiniai bei  svečiai iš Lietuvos, tai -  Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė; Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė; Lietuvos Respublikos Seimo narė, Lietuvos Respublikos Seimo ir  Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė; Lietuvos Respublikos ambasadorė Jungtinėse Amerikos Valstijose Audra Plepytė; URM Globalios Lietuvos departamento direktorė Lina Žukauskaitė, LR Seimo  patarėja Jolita Šedauskienė; LR konsulato Čikagoje atstovė Ieva Dilytė; Jaunimo Centro tarybos pirmininkas Antanas Rašymas. Pranešimą perskaitė Čikagos skautų vietininkijos vadovė Lilija Gelažis.

Šiemet mokykloje skambėjo olimpinių žaidynių atgarsiai ir dainos.

Kiekviena klasė nuo pirmokų iki dešimtokų turėjo pristatyti  Lietuvos olimpinį laimėtoją .Klasėse susirinkę mokiniai turėjo paruošti plakatą su jiems priskirtu olimpiečiu. Su šiuo plakatu kiekviena klasė žygiavo  šventės atidarymo parade, o atėjus laikui pristatė Lietuvos olimpinį medalininką.

DEŠIMTOKAI - Romas Ubartas 

 PIRMOKAI - Laura Asadauskaitė - Zadneprovskienė

 DEVINTOKAI - Donata Vištaraitė ir Milda Valčiukaitė

 AŠTUNTOKAI - Virgilijus Alekna

 SEPTINTOKAI - Vyrų krepšinio rinktinė

 ŠEŠTOKAI - Daina Gudzinevičiūtė

 PENKTOKAI - Rūta Meilutytė

 KETVIRTOKAI - Andrejus Zadneprovskis

 TREČIOKAI - Austra Skujytė

 ANTROKAI - Diana Žiliūtė

Patys mažiausieji kiškių klasės mokinukai rankose nešė geltonų balionų puokštę, vaikų ratelio - žalių balionų puokštę, darželio vaikučiai - raudonų balionų puokštę.

Šiemet Čikagos lituanistinė mokykla sukvietė visus norinčius mokytis. Į ČLM  mokyklinį suolą atsisės arti 200 mokinių. Smagu, kad dauguma lietuvių suprantą gimtosios kalbos reikšmę ir kiek įmanydami ją bando išlaikyti, įskiepyti savo atžaloms lietuviškos kalbos ir kultūros svarbą.

Mokyklą vis aplanko ją jau baigę mokiniai, kurie vienu balsu pašnekinti sako:“Tai buvo geri laikai.... Šioje mokykloje likę daug gerų ir mielų lietuviškų prisiminimų.“ Šiai minčiai pritarė ir buvęs abiturientas Gustas Gudzevičius. O raštinėje šiemet talkins, mokyklą jau baigę mokyklos abiturientai  – Miglė Rupšaitė, Emilija Vaškytė, Ula Beinartas, Liepa Januškaitė, Monika Krasauskas, Oktavijus Alonso, Aurima Bikulčius, Martinas Petraitis, Deivydas Bilevičius, Dominykas Bandžius, Benas Sabaliauskas. Mokykloje kaskart gali sutikti buvusių mokinių, kurie atveža savo sesutes ar broliukus, užsuka aplankyti savo mokytojų.

Čikagos lituanistinė mokykla šiemet į platų gyvenimo kelią išleis nemažą būrį abiturientų (kl. auklėtoja Jovita Bickus). Daugelis šių jaunų žmonių lanko šią mokyklą nuo darželio, ar net kiškių ratelio. Pakalbinti dešimtokai-mokyklos abiturientai dalinosi savo mintimis, pabrėždami , kad mokykloje jie surado daug draugų, mokykloje išmoko lietuviškų šokių ir dainų. Visi jie skuba šeštadieniais į mokyklą ne tik pabendrauti su draugais , bet ir pasisemti kuo daugiau žinių. 

Nemažiau sunerimę buvo ir septintokai. Jie atvertė naują mokslų puslapį. Jiems viskas nauja, juk dabar savo žiniomis su jais dalinsis jau ne vienas mokytojas, kaip buvo iki šeštos klasės, o juos mokys visas būrys mokytojų. 

ČLM priima vaikučius į mokyklą nuo 3 metų, tai kiškučių klasė ir  mokslai trunka iki 10 klasės. Bet turime ką pasiūlyti ir patiems mažiausiems 0-3 metukų, tai naujai sukurtas ir jau kelis metus veikiantis tėvų/vaikų klubas „Žiogelis“

Mokykloje dirbama ties daug projektų, kur vienas iš jų, tai Laimos Apanavičienės vadovaujama lietuvių kalbos vadovėlių ir pratybos sąsiuvinių leidyba - „Aš-pirmokas“, „Aš-antrokas“, “Mes trečiokai“, „Mes ketvirtokai“. L. Apanavičienės (mokyklos buvusi direktorė) dėka atsirado šie keturi nuostabūs leidiniai, kurių autorė Elena Marcelionienė. 

Čikagos lituanistinės mokyklos koncepcija – klasėse, kurių vidurkis 8-12 mokinių, vaikas matomas, kaip atskiras individas, todėl ir mokslo progreso lygis yra matomai aukštas. Registruojantis, arba pradėjus domėtis lituanistinių mokyklų veikla reikia atkreipti dėmesį į mūsų mokyklos teikiamus privalumus. Vien tai, kad Ilinojaus valstija mokyklos baigimą užskaito kaip antros užsienio kalbos kreditą yra didelis pliusas. 

Tad, skatinkime ir raginkime mūsų mažuosius lankyti lituanistines mokyklas, mokintis mūsų protėvių kalbos, te amžiais gyvuos ir klestės Lietuva. Ruduo – nuostabus metų laikas, sukvietęs būrius mokinių į mokyklą, į klases - leido jiems pasidžiaugti ne tik šiltu oru, bet nuostabiomis akimirkomis su draugais, pavartyti naujus vadovėlius ir suprasti, kad vėl prasideda kažko pradžia... Vieni  tik pirmą kartą pravėrė mokyklos duris, kiti šiemet jau ją baigia!

Sėkmės visiems mokiniams besimokant, mokytojams gerų ir kūrybingų naujų mokslo metų!

Užsuk ir pamatyk kokia nuostabi mūsų Čikagos lituanistinė mokykla.


ČLM direktorė Vida Rupšienė

1 Mokykos svečiai 

Mokyklos pavaduotoja Vilam Poliuvienė; ČLM direktorė Vida Rupšienė; LR Seimo narė, LRS ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė; LR ambasadorė Jungtinėse Amerikos Valstijose Audra Plepytė; LR Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė;LR generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė. 

Kelias į šviesą


Raibas ryto paukštis

Pirmokėlį kėlė. 

Bėk skambučio pusėn, 

Laukia abecėlė.

Kol birželį vieną

Tu apsidairysi 

Ir plačian pasaulin

Mokytas išskrisi.

Mokytojas laukia, 

Kaip žynys pritilęs.

Laiko – metų metai...

Kelio mylių mylios...

Būsi jau subrendęs, 

Klausimus atsakęs.

Įkandin dairysis

Mokytojo akys...

Rytas vysis dieną, 

O ruduo kvies žiemą.

Mokytojas garsiai

Aiškins teoremą.

Mokytojau mano, 

Ar toli nueičiau

Be dailiųjų raidžių,

Be tiksliųjų skaičių?

Alma Karosaitė

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos