Tokios tokelės (97) Padrikos mintysIllinois valstijos atstovas, respublikonas Kinzinger, JAV Kongrese, viešai tapo palaikantis demokratų pusę. Matyt „Boba“ jį užkerėjo. Pasitaiko. Skonio dalykas. Respublikonų balsais patekęs į JAV Kongresą, jis pasirodo esąs partijai ir rinkėjams, išdavikas, nes jis yra „demokratas“. Naujiems rinkimams artėjant, prieš jį, toje apygardoje, kandidatuoja nauja kandidatė, moteris, verta respublikonų partijos ir rinkėjų pasitikėjimo. Pagal galimybes, ištieskime jai pagalbos ranką.


Atsistatydino, dėl „neteisėto“ elgesio New York gubernatorius, demokratas, perdaug prisidirbęs su „mergom“.  Jų pasiviešinimu, kartu ir dėl nesugebėjimo tvarkytis su Covid-19, spaudimo jis neatlaikė. Jis, nors ir gubernatorius, išrinktas tom pareigom, nesugebėjo vadovauti. Išrinkimas dar nesuteikia reikalingo vadovavimui proto. Debilai išlieka debilais.


Šalies mokytojų unija nenurimsta, kelia savo balsą, nurodant jog mokyklose privaloma, mokinių tėvams priešinantis, mokinti „Critical Race Theory“. Ši, vienybę ardanti teorija priklauso Marksizmo teorijai. Aiškiai pastebima jog toje unijoje dvelkia komunistinė galvosena. Keista, kad unija nurodo kaip ir ką mokinti. Esu anksčiau minėjęs, jog unijų nariai yra samdomi darbininkai, privalantys laikytis darbdavių nurodymų. Taip yra unijose privačiame sektoriuje. Šios, valdžios sektoriaus unijos, jaučiasi turinčios teisę valdyti valdžią. Svarbiausiai tai, kad valdžia jų klauso, nes unijos yra rinkimų metu reikalingi balsai. Unijos nesuinteresuotos krašto gerove, bet labai trumparegiškai savanaudiškos. Prezidentas Trump‘as, kaip ir buvęs Illinois gubernatorius Bruce Rauner, bandė tą negerovę šalinti. Gaila, jų tarnybos laikai pasibaigė, ir unijos toliau „triumfuoja“. Laikas panaikinti valdiškų darbų unijas, jų šantažą ir diktatūrinę įtaką.


Pastarųjų rinkimų duomenys aiškiai rodo demokratų manipuliaciją skaičiuojant, tikriausiai  vagiant, balsus Bidono naudai. Apie tokius viešus balsų vogimo metodus girdime vis daugiau nepasitenkinimo balsų. Demokratai įrodė, Arizona valstijoje, jog jie nebepaklusnūs net ir teismų sprendimams, nežiūrint į pasekmes. Artėja nepalankios žinios demokratams Georgia valstijoje, prie kurios, tikriausiai, prie balsų perskaičiavimų prisidės Pennsylvania ir Wisconsin valstijos. Demokratai, minėtose valstijose, beveik guldo galvas, kad nevyktų balsų perskaičiavimai. Ko jie bijo? Iki šiol jie šaukė jog skaičiavimas buvo teisingas. Baimė balsų perskaičiavimui aiškiai pasako, jog ką jie skelbė apie rinkimų suvestines, yra melas tartas jų pačių lūpomis. Mes tariame „vagie kepurė dega“. Manau, Bidonui girdint tokias rinkimų išvadas, dreba kinkos, ir jis pats nesijaučia toks galingas kaip kad bando pasirodyti. Vadovauti valstybei, nei jis nei jo viceprezidentė nesugeba. Visur chaosas. Bedarbių, dirbtina armija per didelė. Bidonas sako: nedirbk – egzistuok, mes tave išlaikysime kol tu balsuosi už mus. Taip veisiami tinginiai, arba tautos parazitai. Lietuviškai sakoma „kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“. Trump‘as, kaip tikras kapitalistas, sako: dirbk – turėsi. Lietuviai sako „juoda duona ne badas“. 


Kapitalizmas – tai sistema, kurios kertiniai akmenys yra privati nuosavybė, konkurencija, savanoriški mainai, pelnas, atlygis už darbą, ribota valstybės kontrolė.


Panaikinus nuomas nemokančių gyventojų gyventi veltui privilegijas, kyla triukšmas. Keista, „gerbiamoji“ valdžia sudarė sąlygas nemokamai gyventi nuomininkams, leisdama bristi į skolas nuomotojams. Valdžia, žadėjusi padengti nuomotojų nuostolius, pažadų nesilaiko. Kuo valdžiai nusikalto nuomotojai?

 

Manau, daug Facebook naršytojų pastebėjo „Minčiukuose“ vienos Lietuvos ministrės nuotrauką, Baltarusijos pasienyje prie stulpo, ant kurio nudažytos lytinių iškrypėlių atpažinimo spalvos. Niekuomet Lietuvos istorijoje nebuvo, nebent neteko girdėti, tokio niekšiško elgesio, iš asmens užimančio tokias aukštas pareigas. Paskelbta nuotrauka susilaukė be galo daug ją niekinančių komentarų. Vertėtų ją „mandagiai“ ant to stulpo smailaus galo pasodinti. Gal, toji „ministrė“, taikosi į „Durnių Laivo Kapitono“ vietą, kuris irgi turi savo reikalavimus, pagal debilumo laipsnį. Tokie debilai „ministrai“ privalėtų pasvarstyti galimybes šiom kapitono pareigom. Gal tuomet Lietuvos valstybei nereikėtų gėdingai raudonuoti prieš pasaulį. Asmenys tapę ministrais privalėtų žinoti, jog nėra tokio medžio nuo kurio galėtum nusiskinti išminties. Ministrė Bilotaitė pareiškė, jog Rūdininkų poligono protestas tai antivalstybinė veikla. VSD tvirtina priešingai.  Susigaudyk, žmogau, jeigu sugebi. Nežinia, kaip Šimonytė sugebėjo į savo ministrų sąstatą surinkti tokias ir panašias Stalino podukras, kurioms, kaip ir Stalinui, visur rodosi šnipinėjimo baimės šmėkla. Su tokiom ministrėm, tai tik pirmyn Sovietų Sąjungos atstatymui. Gal jos būtų geros spekuliantės, iš po sijono mielių pardavinėjimui, kaip kad buvo stalinizmo laikais.


Kodėl tokie keisti dalykai dedasi žmogui užkopus ant aukštesnės laktos. Percituosiu nukniaukęs porą Majakovskio žodžių: „Žiūrėkite, pavydėkite, štai AŠ, valdžia, o jūs pavaldiniai, runkeliniai. Nežiūrėkite ką AŠ darau, bet klausykite ką AŠ sakau. Jeigu ne, tai privalote žinoti, kad mes viską draudžiame ir už bet ką baudžiame. Supraskite, kad Lietuva laikosi ant draudimų ir bausmių. Aišku? Nelabai. Tokie įsivaizdavimai lenkia net Don Kichoto prakilnybę. Pasiekus aukštybę, kartu žengia ir puikybė. Aukštybę ir puikybę sudėjus, gimsta niekšybė. Fizikos dėsnis sako, jog kas pakyla privalo ir nukristi (išskyrus mokesčius). Aukštybei ir puikybei kritus, išlieka niekšybė, kuri neturi kur kristi. Mes, su tokia valdžia, būdami lietuviais, išliksime. Lietuviai, prie visko pripratę padarai. Gal runkeliai? Priminsiu, jog vyriausybės neturi teisių, jos tiktai turi savo piliečių įgaliojimus valdymui. Piliečiai turi prigimtines teises nepriklausomas nuo vyriausybių, kurias vyriausybės privalo gerbti. Jokia vyriausybė neprivalo piktnaudžiauti tomis žmonių teisėmis. Tik toks žmogus nusipelno garbingo inteligento vardo, kuris darbuojasi liaudies naudai, stengiasi kelti jos gerovę ir kultūrą, visa širdimi atsiliepia į visus jos vargus. Aišku? Ar Lietuvos valdžia gali tai patvirtinti? Amerikos valdžia irgi pilna įvairių diktatūrinių pažiūrų.


Gavau ir aš paragauti Facebook užbaninimą. Už ką? Manau, jog mano komentarai apie niekšę ministrę Baltarusijos pasienyje užrūstino kai kurias „bobulkas“. Jos nemiega ir negali ramiai miegoti, nes reikia sekti ir cenzūruoti nepalankius komentarus, nors tai būtų tiesa, kuri joms bado akis. Tiek to. „Моё дело телячьё, обосрался и стой“.


Olimpinės žaidynės baigėsi. Pirmą vietą medalių skaičiumi užėmė Jungtinės Amerikos Valstijos. Rusija, kuri net savo vardu nedalyvavo, vadinosi „Rusijos Olimpinis Komitetas“, atsidūrė trečioje vietoje. Nebandžiau ieškoti, ir neieškosiu tiesos, kodėl Rusija taip nusigyveno, bijodama net savo vardo. Gal narkotikai pakišo koją. Lietuviai, iškovoję vieną sidabro medalių gali didžiuotis, kad tokia maža šalis, jau ne SSSR sudėtyje, bet laisva valstybė ir jos sportininkai, garsindami Lietuvos vardą, galėjo varžytis su pasaulio didžiūnais. Geriausios sėkmės ir ateityje. VALIO!


2021-8-11 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos