Pietinių Čikagos priemiesčių gyventojai sulauks naujo telefono kodo

 

Siekiant patenkinti naujų telefono numerių paklausą, pietiniai Čikagos priemiesčiai sulauks naujo telefono kodo. Netrukus šalia šiuo metu naudojamo vietovės kodo 708 bus pridėtas naujas kodas – 464. Pasak Illinois prekybos komisijos, naujovė daugiausia paveiks pietinius Čikagos priemiesčius. Naujas telefono kodas bus skiriamas tik tada, kai bus išnaudoti visi turimi 708 kodai. Manoma, kad tai įvyks sausio mėnesį. Įvedus naują kodą, visi dabartiniai klientai išsaugos turimą kodą 708. Naujas telefono kodas bus priskirtas naujiems klientams. Seni vartotojai, kurie norės papildomos telefono linijos, daugeliu atvejų ir toliau galės gauti telefono numerius, prasidedančius skaičiais 708, net ir tada, kai jau bus naudojamas naujas kodas 464. Telefono kodu 708 naudojasi didžioji dalis vakarų ir pietų Cook apskrities bei rytinė ir pietinė Will apskritis, įskaitant Alsip, Calumet City, Chicago Heights, Lansing ir Oak Lawn. 

Comments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje