Kanalizacijos nuotekos pateko į Michigan ežerą

Šį mėnesį iškritę gausūs krituliai taip apkrovė Milwaukee kanalizacijos sistemą, kad į vietos upes ir Michigan ežerą pateko milijonai galonų neišvalytų nuotekų. „Milwaukee Journal Sentinel“ praneša, kad nuotekos į aplinkinius vadens telkinius ištekėjo po stiprios rugpjūčio 6 d. audros. Prie to prisidėjo ir rugpjūčio 7 d. bei rugpjūčio 8 d. iškritęs lietus. Apie 380 mln. galonų nuotekų pateko į Menomonee, Kinnickinnic ir Milwaukee upes, taip pat į Lincolm įlanką ir Michigan ežerą. Tarp rugpjūčio 6 ir rugpjūčio 11 d. kai kuriose Milwaukee vietovėse iškrito net 7 coliai lietaus. Vienas colis lietaus sukuria 7,1 mlrd. galonų vandens, tekančio kanalizacijos sistemos, kuri aptarnauja 28 Milwaukee rajono bendruomenes, vamzdynais.Comments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje