Illinois padaugėjo lotynų amerikiečių ir azijiečių

 

Remiantis praėjusią savaitę paskelbtais JAV gyventojų surašymo duomenimis, Čikaga išlieka trečiu pagal dydį miestu šalyje. Gyventojų skaičius mieste per dešimtmetį – tarp 2010 m. ir 2020 m. – išaugo beveik 51 000. Prie augimo prisidėjo azijiečiai, kurių skaičius šoktelėjo iki 45 000 ir lotynų amerikiečių bendruomenė su maždaug 41 000 žmonių. Palyginti su 2010 m., mieste beveik 85 000 sumažėjo juodaodžių. Cook apskrities priemiesčiuose Lotynų Amerikos gyventojų skaičius išaugo beveik 100 000. Po jų eina azijiečiai su beveik 45 000. Baltaodžių skaičius sumažėjo, pasak specialistų, tokia tendencija pastebima visoje šalyje. Duomenys rodo, kad, palyginti su 2010 m., baltaodžių, kurie vis dar sudaro didžiausią gyventojų grupę Illinois valstijoje, sumažėjo beveik 700 000. Sparčiausiai valstijoje per šį dešimtmetį augo lotynų amerikiečių bendruomenė, padidėjusi beveik 310 000 žmonių. Azijiečių skaičius Illinois valstijoje taip pat išaugo – apie 167 000.

Comments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje