Čikagos greitkeliuose bus įrengtos naujos vaizdo kameros

 

Dramatiškai išaugus šaudymų Čikagos ir jos apylinkių greitekliuose skaičiui, Illinois valstijos policija miesto greitkeliuose pradėjo įrengti vaizdo kameras, kurios galės nuskaityti automobilių numerius. Naujuose įrenginiuose įmontuota ryšio sistema užfiksuotus vaizdus nusiųs į centrinę duomenų būstinę. Ten, panaudojus papildomą programinę įrangą, nufotografuoti automobilių numeriai bus sulyginami su duomenų bazėse esamais transporto priemonių numeriais. Dabartinės greitkeliuose esančios vaizdo kameros yra per mažos raiškos ir neįrašo vaizdo įrašų. Remiantis teisėsaugos turimais duomenimis, praėjusį ketvirtadienį pranešta apie 157 šaudymus Čikagos miesto ir apylinkių greitkeliuose. Per visus šiuos metus vietiniuose greitkeliuose iš viso įvyko 128 šaudymai, palyginti su 52 atvejais 2019 metais. Per ateinančius metus bus įrengta daugiau nei 200 naujų vaizdo kamerų. Valstijos policija patikino, kad naujos vaizdo kameros nebus naudojamos fiksuojant smulkius eismo taisyklių pažeidimus, pavyzdžiui, viršijant greitį.

Comments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje