Čikagos centre paaugliai užpuldinėja žmones

Čikagos policija pranešė apie šią savaitę miesto centre, Loop rajone, grupės paauglių įvykdytus žmonių užpuolimus ir apiplėšimus. Visų pastarųjų dienų įvykių metu 12–19 metų jaunuoliai iš žmonių reikalavo daiktų. Paauglių grupė apsupdavo žmones ir mušdavo juos tol, kol jie atiduodavo daiktus. Išpuoliai įvyko: rugpjūčio 14 d. apie 11:30 val. vakare 300 South State St. kvartale; rugpjūčio 15 d. 5:25 val. p. p. 100 East Balbo Dr. kvartale; rugpjūčio 15 d. 8:30 val. vakare ir rugpjūčio 16 d. 1 val. ryte 400 South State St. kvartale; rugpjūčio 16 d. apie 8:40 val. ryte 1 East Madison St. kvartale.Comments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje