Tokios tokelės (94) PolitikaTexas valstijoje federalinis teisėjas išaiškino, jog prezidento Obama sukurta DACA programa yra nelegali. DACA programa buvo sukurta legalizuoti nelegaliai su tėvais prieš daug metų atvykusius ir dabar jau subrendusius vaikus. JAV prezidentai neįgalioti leisti įstatymus. Prezidentas Trump, savo kadencijos metu, kovojo prieš šią prezidento Obama sukurtą negerovę kuriai dabar, šiai socializmo idėjai, federalinis Teismas uždarė vartus.


2021 metų vasarinė Olimpiada Japonijoje prasideda š.m. liepos 23 dieną. Olimpiada vyks su dideliu nuostoliu japonams. Stabdant Covi19 tolesnį plitimą, Olimpiadoje nebus žiūrovų, nebus sirgalių, nebus triukšmadarių, trumpai tariant nebus įdomumų. Japonų paruošti viešbučiai liks tušti, vietoje pelno neš nuostolius.


Atidarant Olimpiadą, tarp valstybių vadovų sukinėsis ir Jill Biden, vogtų balsų, JAV prezidento žmona. Kokia jos užduotis tarp valstybių vadovų, mums nežinoma. Ar pats prezidentas tarp kitų valstybių vadovų nepageidaujamas? Gal bijoma, kad jis neprikalbėtų nesąmonių?


Sakoma, jog dovanų karalius dar negimęs. Nors negimęs, bet jau pasenęs. Ar tikrai? Galime lažintis. Amerikoje prezidentas vaikams dalija po $300. Visi patenkinti. Kadangi po pandemijos dar yra daug bedarbių, arba nenorinčių dirbti, tai prezidentas jiems moka algas, tuo būdu apdovanodamas tuos tinginius ir kartu suteikdamas darbų Kinijai. Šie, dovanomis apipilti amerikiečiai yra, dabartiniai ir būsimieji, demokratų balsai, pridėjus nemažai kapinių įnamių. Kinija naudoja net vaikus gaminimui amerikiečiams reikalingų įvairių prekių, darbuotojus paversdama vergais. Tokia amerikiečio prezidento dovana Kinijai. Toliau, kad Amerikoje degalų kainos pakiltų, stabdant savos alyvos išgavimą, alyvą nutarta pirkti iš Rusijos, kuriems labai trūksta dolerių. Tokia amerikiečio prezidento dovana Rusijai. Japonija, kuri turės milžiniškus nuostolius laike olimpiados, gal ir susilauks mūsų dosnaus prezidento dovanų, kad galėtų Amerikos rinką ir ateityje užversti Toyotomis, Hondomis ir kitais automobiliais bei kitomis prekėmis. Ar ne tam tikslui pasiųsta prezidento „dr“ žmona? Ar milijardai gali tuos kraštus patenkinti? Tokiu savo elgesiu prezidentas skatina bedarbystę namuose, suteikdamas darbus užsieniečiams. Nuo kokio medžio tas dosnusis prezidentas skina tuos dolerius? Ar tai tik nieko neverti pažadai? Kaip į tai reaguoja JAV Kongresas. Paprastai, nes prezidentas yra tos pačios „Royal Family“ narys. Bidonas galvoja, jog jis yra dovanų karalius. Būti karaliumi ar jaustis karaliumi, yra du skirtingi dalykai.


Kuomet JAV prezidentas ir Kongresas susirūpins JAV krašto gerove ir jos piliečiais? Kuomet amerikiečiai supras, jog Kinija ir Rusija niekuomet nebus Amerikos draugais, nes jų abejų tikslas yra sunaikinti kapitalizmą, ką jie dalinai jau pasiekė JAV Kongreso demokratų ir, vogtų balsų, prezidento asmenyse?


JAV Atstovų Rūmų narė demokratė, atstovaujanti California, Maxine Waters, jau antrą kartą tampa savaitės idiote. Tikriausiai pasinaudota žemaičių išmintimi „ilgs plauks, trumps razums“. Ką gi, palinkėkime jai sėkmės tapti ir trečią kartą savaitės idiote. Kaip Lietuvos Seime, taip ir JAV Atstovų Rūmuose, tokia atsisėdusi „valdžioje“, jaučiasi „lyg visą išmintį išlaižiusi“ (Maironis). Žydų išmintis sako, jog idiotus atpažįsti prasidėjus rinkimams.


Ką nori parodyti arba pasirodyti vos sugebantis vaikščioti Bidonas mėgindamas du ar tris žingsnius pabėgėti. Tiesiog juokinga. Veidas jo atrodo lyg medinis iš medžio išskaptuotas. Viešai retai pasirodo. Atrodo, jog visur vengia žurnalistų. Pasigendu, nuo Trump laikų „garsaus“ žurnalisto Jim Accosta, kuris Trump laikotarpiu visiems įkyrėjo, rašydamas melo pilnus straipsnius. Atrodo, jog jis jau  užgesusi žvaigždė.


Mūsų, Illinois valstijos demokratas gubernatorius pasiskelbė kandidatuosiantis antram keturių metų terminui. Jo rankos, po faktiško valstijos „valdovo“ atsistatydinimo, tapo laisvesnės. Būtų gerai, kad jis kaipo verslininkas, taptų demokratinis Trump‘as. Buvęs valstijos „valdovas“, priverstas atsistatydinti dėl įvairių machinacijų, vis dar teisėsaugos persekiojamas. Toks, ir panašus, demokratų šulų likimas.  


Vienintelis Amerikos išganymas tai būtų Trump sugrįžimas į prezidentūrą. Turėtų be galo daug darbo išvalyti paliktą demokrato Bidono šiukšlyną. Kova dėl prezidentūros gali būti net labai arši, nes demokratų pusėje yra tie besmegeniai, kurie gyvena iš valdiškų išmaldų, tarp kurių yra didžiausi kriminaliniai nusikaltimai ir kur labiausiai paplitę narkotikai. Tai demokratų ramstis. Trump‘o pusėje turime sąžiningus darbininkus, sąžiningai užsidirbančius kasdieninę duoną. Dar didelis pasipiktinimas tarp rinkėjų yra praeitų rinkimų klastojimas, arba tiesiog balsų vogimas Bidono naudai, kurio pasekmėse turime vogtų balsų prezidentą, įlindusį į jam nepriklausančią „skūrą“. Toks prezidentas neturi garbės nei namuose nei užsieniuose.

2021-7-21 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos