Tokios Tokelės (93) Politika
Būgnai sako: Buvo, buvo, kaip nebuvo, buvo boba Vilniuj ...! Prezidentas buvo atvykęs į Illinois valstijos Crystal Lake miesto kolegiją pasakyti kalbą. Kalbą tai pasakė, bet asmeniškai man neteko jos girdėti. Kaip ir visuomet, kur šis prezidentas pasirodo, veikia didžiausias slapukavimas. Tiek to. Tik tiek žinome, jog jis buvo, buvo, kaip nebuvo ...!


Įvairioje spaudoje galime skaityti apie Bidono nesugebėjimą vadovauti valstybei, bet ir jo su sūnumi Hunter nešvarius korumpuotus veiksmus ypač Kinijoje ir kituose kraštuose. Nejaugi, tiek daug ir taip dažnai rašomi nešvarūs pranešimai gali būti paskalos? Nejaugi? Ką galvoja „nepriklausoma“ generalinė prokuratūra? Nejaugi ji taip pat korumpuota kaip ir Bidonas?


Demokratai, norėdami kontroliuoti rinkimus, skaudžiai pralaimi, nes rinkimus, pagal JAV Konstituciją, tvarko ir kontroliuoja valstijos. Valstijose, kur perskaičiuojami balsai, demokratus nedžiugina. Vis labiau ryškėja demokratų nusikalstama veikla vagiant 2020 balsus. Ateityje tokie nusikalstami atvejai taps retesni. Išnaikinti tokius nusikaltimus neįmanoma, kol bus demokratų galvojančių, jog tik jie turi teisę vadovauti valstybei. Tai „Bobos“ nuopelnai.


Matyt, šis prezidentas jaučiasi nejaukiai įlindęs į jam nepriklausančią „skūrą“. Visur, kur tik perskaičiuojami 2020 balsai, abejojama ar jis tikrai surinko reikalingą elektorių balsų skaičių. Jau abejojama, ar jis išliks prezidentu visą kadenciją. Nesugebėdamas valdyti kraštą, jis sugeba paskirti savo „Dr. žmoną“ atstovauti JAV Tokijo olimpiadoje. Niekur neteko nei girdėti nei matyti, kad ji būtų rinkta į kokią nors valstybinę tarnybą. Aišku, jog „по блату и сестренка дала брату“. 


Lukošenkai išgirdus apie Haiti prezidento nužudymą, kinkos jam pradeda vis pastebimiau drebėti. Taip „Tautos mylimieji diktatoriai“ sutinka gyvenimo pabaigas. Pavyzdžių istorijoje daug. Toks pat galas bus Lukošenkai. Kuo greičiau, tuo geriau. Ar tokiu atveju Putinas stengtųsi okupuoti Baltarusiją? Manau, okupuojant nusviltų nagus. Juk ir jis nepageidaujamas diktatorius. Po Haiti diktatoriaus nužudymo, jo sužeista žmona gydymuisi atvyko į Floridą. Dešimtmečiais buvo kišamos milijardinės sumos valstybės diktatoriui ir jo pakalikams, o rimtesnės ligoninės nesugebėjo pastatyti ir įrengti. Ar gali būti, kad sužeistoji nepasitiki savo krašto gydytojais? Ar pasveikusi ji nepaprašys „politinio prieglobsčio“? Tokie yra nepavydėtini diktatorių ir jų šeimų likimai. Tikiu, kad milijardai, kaip iki šiol, bus ir ateityje kišami Haiti turtingųjų dar didesniam praturtėjimui. Ten galėtų vykti, teikti savo viską naikinančias paslaugas, kartu ir praturtėti, JAV BLM judėjimas. Mes jų nepasigesime.


Amerika eina panašiu taku, kai girdime ginkluotų grasinimų išrinktiems atstovams. Taip šūviais, liepos pirmą dieną, buvo gąsdinama viena Alabamos valstijos Senatorė. Šiais nusikaltimais įtariama vaivorykštininkų grupė. Tai tiesiog laukinė kultūra kuri mums nepriimtina.


Dar viena rakštis ES yra Vengrija, kuri atsisako pripažinti žydriuosius. Tikėkime, jog Viktoras Orbanas (ministras pirmininkas) atlaikys ES spaudimą ir nepasiduos. Jam simpatizuoja keletas ES valstybių. Sėkmės Orbanui.


Ar atsiras Amerikoje valdžia, kuri sugebės nulenkti ragus mokytojų unijoms? Iš Bidono nėra ko tikėti. Trumpas nebe prezidentūroje. Todėl unijos, piliečių nerinktos užsigeidė valdyti valstybę. Mokytojų unija stengiasi nurodinėti valdžiai kaip ir ką mokinti mokyklose, užmiršdamos, kad unijų nariai yra samdomas personalas. Samdiniams nesuteikta teisė nurodyti samdytojams, bet unijos užsigeidė nurodinėti mokyklų vadovybei kaip ir kur dėstyti istoriją apie „Critical Race Theory“, o Illinois valstijos gubernatorius pasirašė įstatymą mokinti valdiškose mokyklose apie Azijos kilmės imigrantus. Lauksime, kol koks nors kitas gubernatorius, kuriam reikės balsų, neužmirš ir lietuvius.


Žinome, jog unijos susikūrė bendromis pastangomis stengtis gerinti darbininkų gerovę, darbo sąlygų gerinimą, liekant samdiniais, bet ne nurodinėti valdžiai. Valdžia yra žmonių renkama, tuo tarpu unijos yra tiktai tos pačios srities suinteresuotų asmenų organizacija. Todėl unijos neturi teisės nurodinėti kaip ir ką mokinti mokyklose. Bet, valdžia jų klauso, nes tai yra balsai rinkimų metu. Tai kas iš jų yra niekšai: valdžios atstovai ar unijos? Gal abeji?


Valdžios sluoksniuose galvojama vėl suteikti, menkai uždirbantiesiems, paskolas namų pirkimui.          Tiesiog neįsivaizduoju, kaip uždirbantysis minimumą valandinį atlyginimą ($15) gali pirkti ir išmokėti $300 000,00 vertės namą. Blogai, mano matematika baigiasi 2X2= galva ant spyruoklių. Paaiškinimai mano matematikai nereikalingi. Reikia sutikti, kad gyvenant ir mokant nuomą už būstą, beveik neįmanoma sutaupyti pinigų tokio namo užpirkimui. Gerai, kad valdžia bando pagelbėti. Blogai, kai tokia valdžios parama piktnaudžiaujama. Dar vieną žinomą faktorių apeiti negalime, tai, pagal namo vertę, nekilnojamo turto mokesčiai, kurie kasmet vis didėja. Pigių, mažų namelių šiandieną niekas nestato. Kodėl? Gal tokiems valdžia neduoda leidimo, nes pigūs nameliai neduoda taip reikalingų nuosavybės mokesčių. Reiškia „American dream“ dingo. Tas užburtas ratas nesustoja suktis. Demokratai, būdami valdžioje, užmiršo dar iki šiol pastebimus namus su apkaltais langais ir durimis nuo neseniai praėjusių laikų, kai kiekvienas galėjo gauti paskolas, pirkti namus, negrąžinti paskolas, nemokėti nekilnojamo turto mokesčius, taip visiškai nuvertinant tokias nuosavybes. Tą patį procesą norima pakartoti ir dabar. Gavusieji tas paskolas, apleidę ir dar išmesti iš būstų, neužmiršta vieno reikalavimo, tai „reparacijų“. Apie darbą šie žmonės negalvoja, nes juos išlaiko valdžia mokesčių mokėtojų pinigais. Atrodo, jog prasidės naujas „foreclosure“ sezonas.


Nors Bidonas prašė Putino, kad sustabdytų cyberattacks prieš Amerikos kompanijas jis liko neišgirstas. Gal tai Putin‘o amerikiečių erzinimas kol gaus į makaulę. Tai kodėl nepaleisti Amerikos hackerius kad jie užknistų rusus? Manau čia daug pastangų nereikėtų. Nors mums nežinoma, bet tikime, jog Pentagonas turi reikalingų žinių rusų sistemos paralyžiavimui. Karinė žvalgyba negali būti apsileidusi. Aišku, iš Pentagono mes žinių negausime, nes tai yra valstybinė paslaptis. Vieša paslaptis yra, kad su maskoliais bendrauti neįmanoma jokioje srityje. Jeigu maskoliaus natūra būtų nekenkti, tai jis nebūtų maskolius.


Vienintelis būdas Amerikai atsistoti ant tikro kelio, tai 2024 išrinkti demokratų ir Washington‘o „swamp“ siaubą – Trump‘ą. Pasistenkime.


2021-7-14 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos