Tokios tokelės (90) ĮvairenybėsBaltarusijos barbariškasis režimas parodė tikrąjį savo veidą, paviešinant sulaikyto žurnalisto sumuštą veidą, išgaunant jam pateiktus kaltinimus ir jo, neva, prisipažinimą. Tikras barbarizmas. Birželio mėnesio viduryje, Bidonas turi sutartą paskyrimą pokalbiui su Rusijos caru Putin‘u. Norėtųsi, kad jis elgtųsi drąsiai, primindamas Putin‘ui rusų barbarizmą apie Pabaltijo tautų trėmimus bei reikalauti patirtos žalos atlyginimą, ir dabar jo, kartu su Lukašenka, oro piratizmo pasekmėse, areštuotuosius nedelsiant paleisti, bei kompensuoti už sužalojimus. Jeigu Amerikos prezidentas nesugebės rusų barbarui tą pasakyti, tuomet jokie pasitarimai nebėra reikalingi, nes rusai, visvien, į juos nusispjauna. Reikia suprasti, jog Lukašenka dėl lėktuvo pagrobimo veikė kartu su Putin‘u turėdamas jį užnugaryje, kartu peržengdami bet kokias, net ir diktatoriams privalomas, ribas. Biden‘as tai ne Trump‘as. Trump‘as užsienio valstybių vadovų buvo gerbiamas, o iš šio juokiamasi lyg iš kokio klouno. Trump‘as tuojau pat būtų pareikalavęs suimtųjų paleidimo. Šis, vogtų balsų, „prezidentas“ tyli, pagal išmintį:  „ne mano kiaulės, ne mano pupos“.


Prezidentas savo viešnagės metu Tulsa, OK., už prieš šimtą metų baltųjų gyventojų padarytas juodaodžių skerdynes paskelbė, duosiąs milijardines sumas nukentėjusiems (?). Ar jis sugebės tuos mirusiuosius prikelti, kad galėtų jiems įteikti pažadėtas dovanas? Tai begėdiškas balsų medžiojimas. Pirmiausiai, ar jis gali švaistytis tokiomis sumomis be Kongreso pritarimo? Jo įsakymų mažai kas klauso. Pietinių valstijų Sheriffai viešai jo neklauso, nes jis visiškai nesirūpina savų piliečių saugumu nuo nelegalų antplūdžių ir jų vykdomų nusikaltimų. Panašiai vyksta ir su nuginklavimu sąžiningų piliečių. Valstija po valstijos išleido įstatymus apginančius piliečiams teisę turėti ginklus, be suvaržymų. Kaip atrodo, turime prezidentą kartu jo neturėdami. Prieš keletą dienų TV žiniose 7 kanalo, pastebėjau prezidento pasigyrimą, jog bedarbystė sumažėjusi. Sveikintina. Tai buvo tiktai pasigyrimas apie aptarnavimo sektorių. Žinome, jog aptarnavimo sektorius reikalingas, bet jis nieko negamina. Gamina įmonės, fabrikai. Apie juos jokių žinių. Taip pat prezidentas nerado žodžių pranešti apie prekybos su užsieniu santykius. Aiškiai pastebima, jog šis prezidentas vadovavimui išvis netinka. Nepasitenkinimo banga vis didėja. 


Šis, Bidono apsilankymas Tulsa, OK. brangiai kainuoja jo populiarumui vis labiau krentant. Labiausiai jo apsilankymu nepatenkinti karo veteranai, nes Bidonas, vietoje tikro patrioto pasirodė tikru „idiotu“. Jis sugebėjo paminėti prieš šimtą metų Tulsa, OK. vykusias skerdynes; sugebėjo prisiminti kapų puošimo dieną, bet nesugebėjo prisiminti birželio 6 dieną, kurią, prieš 77 metus, įvyko sąjungininkų invazija Europoje, vadinama D-Day. Tą dieną, invazijos metu daug amerikiečių karių paguldė karo lauke savo galvas; daug amerikiečių motinų neteko savo sūnų; daug amerikiečių moterų neteko savo vyrų; taip pat didelis skaičius vaikų neteko savo tėvų, likdami našlaičiais. Tie gyvybės nuostoliai didėjo iki galutinės pergalės prieš Vokietiją, o JAV prezidentas nesugebėjo niekur apie tai paminėti. To jam neatleidžia karo veteranų palikuonys ir keletas dar gyvų esančių veteranų, nes tai yra veteranų įžeidimas. Toks prezidentas negali būti toleruojamas.


Šalies Aukščiausias Teismas nutarė ir paskelbė, jog nelegalai lieka nelegalais. Pilietybės suteikti jiems negalima. Norint tapti piliečiu, reikia, pagal imigracijos įstatymus imigruoti į JAV, gauti žalią kortą, ir praėjus nustatytam laikui, tapti JAV piliečiu. Čia prezidentinės lengvatos, patinka ar ne, baigiasi. Bidono politika imigrantų atžvilgiu apsisuko. Viceprezidentė viešėdama Gvatemaloje ir Meksikoje pragydo kitu balsu, sakydama, jog Amerikos pietų sienos bus apsaugotos nuo nelegalaus antplūdžio ir nepatartina, be leidimo, ją pereiti. Tai šalies Aukščiausio Teismo nutarimų pasekmės. Demokratų valdžiai tai didelis smūgis. 


Vilniuje, meras Šimašius leidžia nebaustinai gatvių perėjas teplioti lytinių iškrypėlių spalvomis.  Juk eismo taisyklėse tokių spalvų nėra. Niekšiškas nusižengimas. Tie kurie užtušuoja tas spalvas, baudžiami. Kad tos spalvos kelia nesantaiką žmonių tarpe, merui nerūpi. Meras galvoja jog jis caras. Tai tikras smulkus niekšelis kuris, tikriausiai, pavyzdį ima iš „Sister City“ Čikagos, kur juodaodė merė viešpatauja kaip jai patinka, viešai skleisdama „iškrypėlių mėnesį“, kuriems ji pati priklauso. Iškrypėliai darosi vis įžūlesni. Kaip atrodo, tokie niekšeliai turi vienodą uoslę, todėl  labai greitai susiuosto. 


Paskalų pasaulyje kalbama  , jog prez. Trump‘as rugpjūčio mėnesį gali atgauti prezidentūrą. Reiškia, jog Bidonas gali būti negarbingai išmestas į istorijos šiukšlyną. Netikėkime paskalomis. Daug kur valstijose vyksta balsų perskaičiavimai demokratams aršiai priešinantis, o Trump‘ui šypsantis. Balsų vagystės ryškėja. Juk Trump‘as gali 2022 m. Floridos valstijoje kandidatuoti į JAV atstovų Rūmus, o laimėjus tapti Seimo pirmininku. Tuomet Pelosi būtų galas, o Trumpas apkaltintų prezidentą Bidoną kartu su jo viceprezidente ir nušalintų juos nuo pareigų. Tuomet kelias į Baltuosius Rūmus Trump‘ui atviras ir jis vėl galėtų 2024 metais būti kandidatu į prezidento postą. Yra gera proga jam išbūti prezidentūroje šešis metus be pertraukos. Nekantriai laukiame Trump‘o sugrįžimo į Baltuosius Rūmus. Norėtųsi, kad Trump‘as užimtų Baltuosius Rūmus kuo greičiau, tuomet dabartinio prezidento padarytų nuostolių mažiau reikėtų atitaisyti. Trump‘as demokratams yra tikra pabaisa. Dieve, padėk jam ir mums.2021-6-9Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos