Tokios tokelės (86)
Skaitome: Federalinis teisėjas įsakė Los Angeles miestui, nurodant terminą, susitvarkyti su benamių problema. Neteko dar girdėti, kad kas būtų tuo klausimu užvedęs bylą federaliniame teisme. Nėra bylos, nereikalingas ir sprendimas. Sutinkame, jog benamių problemos išlieka miestų problemomis. Nesutinku su teisėjo nuomone ir jo elgesiu. Nuo kuomet federaliniai teisėjai įsakinėja miestams kaip spręsti problemas. Jie nerenkami. Miestų savivaldybės yra renkamos, ir miestų problemos yra tų savivaldybių reikalas. Gal rinkimai tampa atgyvena?  

Santykis 12:1, žiūrint kieno naudai. Nežinau, ar būsiu teisus tuos 12 prisiekusiųjų pavadindamas bailiais, dėl nuomonės, pripažįstant kaltu policininką prisidėjus prie George Floyd mirties. Garsioji rasizmo rėksnė Maxine, JAV Kongreso atstovė, prieš nuteisimą paskelbė, jeigu bus  išteisintas policininkas, ji sukels riaušes. Toks jos reikalavimas neatsispindi teisingumui. Tai prilygsta linčiavimui. Dabar, pripažinus policininką kaltu, kyla klausimas ar prisiekusieji išgirdo Maxinės šauksmą ir kaip tas šauksmas galėjo paveikti prisiekusius. Mat, jeigu policininkas būtų pripažintas nekaltu, tuomet išsiplėtus riaušėms, prisiekusiems nebūtų saugu. Tad sakau, galbūt, verta buvo paaukoti vieną dėl dvylikos. Visiškai logiškai. Kur teisingumas? Minios patenkinimui jokia auka nėra per brangi. Net ir teisėjas pasipiktino jos pareiškimais. Už tokius savo žodžius  Maxinė privalo sėsti į teisiamųjų suolą. Niekas nėra aukščiau įstatymų. Įdomu, kodėl tie garsūs teisingumo ieškantys juodaodžiai nemato ir nereikalauja teisingumo juodaodžių vaikų žudikams? Gal todėl, kad tie juodaodžių vaikų žudikai yra juodaodžiai? Gal Maxinė, kuri yra rasistė, sugebėtų atsakyti į klausimą? O dabar, George Floyd, juodaodžių akyse, tapo rasistiniu kankiniu. Gėda.

Policijos reikalavimai yra privalomi, visų rasių, visiems piliečiams. Paklusnus pilietis, jeigu jis niekur neprasižengęs, neturi pagrindo bijoti policijos. Nusikaltusieji, bijodami arešto, bėga nuo policijos. Tai didžiausia jų klaida. Ar juos kas moko paklusnumo policijai? Paklusniuosius policija nešaudo, nes jie klauso policijos įsakymų, o ginčus sprendžia teisme.

Mačiau ir klausiau prezidento Biden‘o kalbą, kurioje vien tik melagingi pasigyrimai. Klausydamas, kartais pagalvojau ar čia kai kuriose vietose nekalba prezidentas Trump, pav. „Pirkime Amerikos gamybos produkciją“. Tai tikri prezidento Trump‘o žodžiai. Nesuprantu, kodėl Seimo pirmininkė tą prezidento Biden‘o kalbą nesuplėšė ir neišmetė į šiukšlių dėžę, kaip, kad ji padarė su prezidento Trump‘o „State Of The Union“ kalba? Tuomet ji, visam pasauliui matant, parodė savo neišprusimą bei menką kultūrinį išsilavinimą, arba tiesiog savo nekultūrą, prilygstančią urvinei kultūrai. Ką ji tokiu savo elgesiu pasiekė? Tai buvo antausis atsiektai žmonijos kultūrai. Tai buvo „asilės“ spyris „drambliui“. Tik „dramblys“ to spyrio net nejautė. Gaila, kad tokie, bet kokias žmogiškas vertybes praradę asmenys užima tokias aukštas pozicijas valstybėje. Jiems sėdint tokiame aukštame valdžios soste, svarbu pasirodyti kas yra kas ir prastumti savo ir savos partijos, bet apleidžiant valstybės, interesus.

Tikiu, kad tokie pareiškimai ir kalbos veda, rinkimuose, prie demokratų partijos žlugimo, suteikiant valdymo įgaliojimus respublikonų partijai. Tad, turėdami tokią gerą progą, remkime ir rinkime visur respublikonų partijos atstovus. Juk jie irgi amerikiečiai.  

Trump ir M.A.G.A. 2024.


2021-4-29Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos