Tokios tokelės (84) PolitikaKlausimas, kodėl prezidentas nematomas? Žinome, jog visa Amerika laukia jo pranešimo apie State of the Union. Gal jis Baltųjų Rūmų rūsyje ruošia šį pranešimą. Būtų labai įdomu klausyti jo pranešimą kalbant be telepromterio. Visi stengtųsi skaičiuoti jo nusišnekėjimus. Ar Seimo pirmininkė suplėšytų ir išmestų į šiukšlių dėžę ir Biden‘o kalbą kaip ji niekšiškai pasielgė su Trump‘o kalbos tekstu. Manau, jog Seimo pirmininkė nieko neišmoko ir nebeišmoks iš gyvenimo, galvodama, kad ji yra valdžia ir visuomet teisi. Taip, gyvenime reikia mokintis, o ne visą gyvenimą galvoti jog esi teisus.


Žinome, jog 2020 metų rinkimai sukėlė chaosą rinkiminėje sistemoje. Dabar pradedama tiems nesklandumams, arba balsų vogimo korupcijai, uždėti apynasrius. Georgia valstija pakeitė rinkimų įstatymus, kuriais demokratai labai nepatenkinti, nes suktybės tapo pažabotos. Migle Tauragyte Facebook‘e rašo: „Per visą JAV istoriją, Bidonas vienintelis prezidentas, kuris liepia boikotuoti Georgia valstijos rinkimų įstatymą. Taip jis vienija šalį.“ Visiškai teisinga nuomonė. Kai kurios kitos valstijos bando sekti Georgia valstijos pavyzdžiu. Pennsylvania valstija, priversta yra, teismo sprendimu, atsisakyti mirusiųjų „dūšių“, kad jų nebebūtų rinkimų sąrašuose ir kad jie ateityje nebalsuotų. Tai didis smūgis valstijos demokratams. Gal būtų lengviau tą smūgį pernešti, gal ir šiek tiek uždirbti, perleidžiant tas mirusias dūšias korupcijos tvirtovei, Čikagos miestui. Antrojo Čičikovo, kuris supirkinėtų mirusias dūšias, dar nėra. Paskutinieji, 2020 metų rinkimai parodė daug negerovių balsavimo sistemoje, bet ar sugebės korumpuotas elementas ateityje laikytis garbingų rinkiminių taisyklių? Ta rinkimų korupcija yra be galo giliai įaugusi demokratų sąmonėje. Be „kraujo perpylimo“ ji sunkiai pašalinama.


Anksčiau, Trump‘ui esant prezidentu, žurnalistai įvairiais būdais, pakeisdami jo atsakymų į klausimus arba kalbų prasmę, žiauriai jį niekino. Dabar žurnalistai bando išgauti iš Biden‘o bet kokį atsakymą į klausimus, kad galėtų jį suriesti į ožio ragą. Sunkiai sekasi, nes jis nesirodo.


Rašoma, jog Biden‘as apgailestaus 1,9 trilijoną dolerių paramą, kurią, dažnais atvejais, gavo ir tie kuriems ji net nereikalinga. Svarbiausiai, ar gavo tie kuriems ta parama labiausiai reikalinga? Nelegalams ji nepriklauso. Skverbiasi mintis, jog šiomis pinigų paramomis, demokratai ieško jiems ateityje reikalingų balsų. Tą Biden‘o dovaną reikės grąžinti padidintais mokesčiais. Veltui niekas nieko neduoda, nes dovanų karalius dar negimęs. Ar ta gauta pašalpa užkimš nedarbingumo spragas? Ar užteks tų pašalpų mokėti nuomas arba nekilnojamo turto mokesčius? Apie kasdieninę duoną niekas neužsimena. Kodėl? Šaukiama, jog pandemijos metu reikia sustabdyti nuomų mokėjimus, nes žmonės praradę darbus neturi lėšų tiems tikslams. Sutinku. Ar kas pagalvoja apie namų savininkų įsipareigojimus bankams. Juk jie turi sudarę sutartis su bankais, kurie reikalauja sutarčių laikymosi ir jų vykdymo. Todėl ir nuomos sutartys privalomos. Bet ką daryti kai nėra darbų ir lėšų? Keliant mokesčius turtingiesiems, t.y. fabrikams, įvairiai pramonei, bedarbystė nesumažės. Demokratų tikslas „tax the rich“ (apmokestinkime turtinguosius) neturi galimybės pasisekimui. Kapitalistinėje Amerikoje darbus sukuria kapitalistai. Dabar siūlomas socializmas ir kitokie ...izmai nieko gero Amerikos žmonėms nežada. Tai atgyvenę ...izmai, niekuomet nepasiteisinę. Bet, sunkioje padėtyje atsidūrę žmonės pradeda tikėti įvairiais įvairių šarlatanų skelbiamomis idėjomis, nors jos net neturi jokio tvirto pagrindo.


Turime nematomą prezidentą „robotą“. Amerikiečiai, giriant ar peikiant, papratę dažnai matyti savo prezidentą gyvai ir TV laidose. Šis, kai kurių pasaulio šalių ir jų valdovų, vadinamas „The clown“, retai rodosi. Visi žinome jo nusišnekėjimus ir nugriuvimus lipant į lėktuvą. Juk galima būtų lipamuosius laiptus pakeisti judančiais laiptais, vadinamais eskalatoriais. Manau, tokia technika egzistuoja. Gal kinai turi pasiūlymą?


Dabar, demokratų partijos didžiausia gėda yra, prezidento melas ir pataikavimas nelegalams. Amerikiečiams tokie dalykai nepriimtini. Demokratai privalo skaitytis su piliečių nuomone. Bet tai neįmanoma turint prezidentūroje „tironą robotą“. Prezidentas, kaip ir pagarsėjęs California gubernatorius, abu mėgsta skelbti įstatymus, apeinant valstijos ir federalinį Kongresus. Šalies Aukščiausias Teismas tramdo California gubernatorių, kuris vis išranda ką naujo bandydamas apeiti valstijos Kongresą, kuriam yra suteikta konstitucinė teisė leisti įstatymus. Taip pat, vienodai elgiasi ir „robotas“ prezidentas. Tai demokratų partijos auklėtiniai. Prezidento Biden‘o veikla iki šiol yra tiktai neigiama. Jam geriausiai į draugus tiktų Lukašenka. Iš jo jis dar daug neigiamybių galėtų pasimokinti. Tokie yra „tironų“ polinkiai, žinoti viską geriau už kitus, ir reikalauti privalomos ištikimybės pildant jų išleistus įstatymus, nors ir pažeidžiant Konstituciją.


To dar negana. 275 pasienio su Meksika valstijų šerifai kreipėsi į prezidentą Biden‘ą reikalaudami iš jo pastangų sustabdyti nelegalų patekimą į JAV. Atsiliepė tiktai aidas tyruose. Prezidentas su savo administracija pagalbos šauksmų negirdi, nes ne jis valdo kraštą. 


Gal būt garsiausiai kovoje su Covid19 išsiskiria iš visų 50ties valstijų, tai Michigan valstija. Ji valdoma „tironės“ demokratės gubernatorės geležiniu kumščiu,  pirmauja apsikrėtimų atveju. Įdomu, niekur negirdėti apie valdymų negeroves valstijose kurias valdo respublikonai. Kodėl? Nejaugi žiniasklaida tapo nebepaklusni demokratams?


Rusai ir Kinai pajutę JAV prezidento netinkamumą vadovauti Amerikai, nekalbant apie pasaulį, pradėjo: rusai traukti karines pajėgas prie Ukrainos sienų, o kinai, tikriausiai, susitarę su rusais, sudarę sąmokslą, stiprina karines pajėgas įsiveržimui į Taivaną. Nejaugi jie nepagalvoja apie Amerikos karinį pajėgumą? Kol Trump‘as buvo prie Amerikos valstybės vairo, šios dvi neramumus pasaulyje kurstančios valstybės, tylėjo. Ar sugebės taip pat pasielgti šis Amerikos „šiaudadūšis“ prezidentas? Jis tiktai supranta, jog Trumpo pasiekimus reikia naikinti. Trump‘as rusus buvo pasiuntęs į užkrosnį, o kinams sudavęs smūgį ekonomikoje. Pasigendame šūkių: M.A.G.A. 


Visiems įgriso „galingųjų“ (tiksliau būtų turtingųjų) internetinių žiniasklaidos savininkų cenzūra. Atrodo, einama prie šalies AT įsikišimo, kas tiems „cariukams“ nesuteiks jokio pasitenkinimo.


Čikagos miestas turi (ne)išrišamą problemą su Čikagos mokytojų unija. Kiek žinoma, miesto mokyklų vadovybė samdo mokytojus vaikų mokinimui. Ar tikrai taip? Ta mokytojų unija įgavo baisius ragus, kuri jaučiasi turinti teisę diktuoti mokyklų vadovybei kaip ir ką daryti dėl vaikų mokinimo. Tai yra miesto kova su vėjo malūnais, kurią miestas pralaimi. Viena išeitis, atsikratyti unijų diktatūros, tai pasielgti kaip pasielgė prezidentas Reagan‘as 1981 metais atleisdamas nepaklusnius oro judėjimo kontrolierius, be galimybių įsidarbinti federalinės valdžios darbuose. Buvo daug triukšmo, netrūko nei ašarų, nes daugelis jų prašėsi priimami atgal į darbą, bet durys jau buvo užtrenktos. Laikinai darbą buvo perėmę kariškiai, kol buvo apmokinta nauja kontrolierių karta. Kaltinkime pačius demokratus dėl unijų (valdiškame darbų sektoriuje), įsigalėjimo, nes viskas buvo daroma dėl balsų medžioklės. Dabar tos unijos rodosi lyg išsikerojusios piktžolės. Ką pasėjai, tą ir pjausi. Dar sakoma: „Demokratai įsileido velnią į bažnyčią, tas užlipo ant altoriaus, o užlipęs ant altoriaus jaučiasi Dievu“. Tai toks unijų galios paveikslas. Lig šiol vėjo malūnai galingesni nei demokratų valdžia.


Respublikonai privalėtų imti pavyzdį iš demokratų, kurie yra „visi už vieną, ir kur viena balsuoja už visus“. Respublikonai privalo išmesti iš partijos tuos kurie teršia respublikonų vardą, ir išsaugoti vienybę valdant geležiniu kumščiu. Be vienybės laimėjimai neužtikrinami. Respublikonams patariu įsitikinti, kad reikia „При каждой неудачи, уметь давать здачи, иначи вам удачи не видать“.


 Vienykimės visi už „TRUMP 2024“, ir M.A.G.A.

 2021-4-15

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos