Lietuviško žodžio šventė Čikagos lituanistinėje mokykoje

Šių metų kovo 27 d. ČLM vyko Lietuviško žodžio šventė.  Mokyklos renginių vadovė Sandra Krumhorn pobūvį pradėjo  klausimu:  „Vaikai, kas tai per šventė?“  Salėje nuskambėjo keli drąsūs balsai: „ Tai prizų šventė!”  Smagus suaugusiųjų juokas nuvilnijo salės skliautais ir tarsi užkrėtė savo gera energija visą šventę.  Šią dieną sveikinome ir apdovanojome gražiausių rašinių autorius ir stropiausius skaitytojus.

Mokyklos direktorė, Vida Rupšienė,  įžangos prakalboje pacitavo lietuvių kalbininką J. Jablonskį: „ Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“. 

Na, ir perėjome prie apdovanojimų.  Trečios klasės mokytoja Rita Gudzevičienė pristatė laimėtojus ČLM rašino konkurso 2-3 kl. kategorijoje.  Antrokų tarpe pirma vieta atiteko Elzytei Grigonis už rašinėlį „Stebuklinga diena“, antroji vieta skirta Pauliui Šimoniui, trečioji – Gajai Ansah.  Trečioje klasėje prizines vietas „nuskynė“  vien merginos:  pirmoje vietoje - Liucija Stočkutė, antroje – Adrija Leskauskas, trečioje – Reda Žurumskas.  Mažieji bėgte nubėgo į sceną pasiimti prizus ir įsiamžinti nuotraukoje.  

ČLM Rašymo konkurso nugalėtojus 4-6 klasių tarpe pristatė šeštos klasės mokytoja Jotvingė Grigas.  

4 klasė:  Milai Majauskaitei teko pirma vieta, Julia Žilinskei – antra, Armandui Leskauskui – trečia vieta.

5 A klasė:  Sofia Stašaitis gavo pirmąją vietą, Lukrecija Venslavičius - antrąją, Luknė Selickaitė – trečią.

5 B klasė:  Roko Bilevičiaus rašinėlis – pirmoje vietoje, Luko Haas - antroje, Sofia Krasauskas – trečioje.

6 klasė:  Joriui Pranckui įteikta pirma vieta, Augustui Leskauskui - antra, Skaivai Purvis – trečia.

7-8 klasių rašymo konkurso nugalėtojus pristatė ir į sceną pakvietė septintos klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja, Simona Norgėlaitė.   

Pirmoji vieta skirta  8 kl. mokinei Gabijai Bickus už rašinėlį „Noriu išsaugoti lietuvių kalbą ir kultūrą“,  antrą  vietą užėmė 8 kl. mokinys Maxas Bruzga, trečią – 8kl. mokinė Ula Selickaitė ir 7 kl. mokinei Sylvia Zaborowski teko taip pat trečia vieta.

Lietuvių literatūros mokytoja Jovita Bickus pristatė 9-10 klasių rašymo konkurso nugalėtojus.

Čia buvo net dvi antrosios ir dvi trečiosios vietos.  Pirmoji vieta skirta 10 kl. mokiniui Deividui Bilevičiui, antroji – 9 kl. mokinėms – Julijai Bikulčiūtei ir Gretai Stanevičiūtei, trečioji vieta – 9 kl. mokiniams – Klaidui Paškauskui ir Taurui Alonso.

Lietuviško žodžio šventėje pagerbėme mokytojas, kurios puošia visas mūsų šventes jau daugelį metų.  Genutei Razumienei, Dalei Gedvilienei, Evelinai Karalienei, Vilmai Vaičienei, Onutei Cvilikienei ir Rasai Stanevičienei  direktorė V. Rupšienė ir pavaduotoja V. Poliuvienė įteikė pinigines premijas – po 50 dolerių skyrė mokykla ir 25 dolerių dovanų čekius siuntiniams skyrė Atlantic Express.

Be šokių, dainų ir muzikos tikrai nebūtų taip linksma mokykloje!

 Šokių mokytoja Onutė Cvilikienė pristatė savo darbo vaisius scenoje su Darželio grupe, pirmokais, antrokais, trečiokais ir ketvirtokais.  Jiems pianinu akomponavo Rasa Stanevičienė, kuri dažnai mus palepina ir savo smuikininkės talentu.  Malonu stebėti šias mokytojas dirbančias su mažaisiais kiekvieną šeštadienį, iš kur tiek energijos imate?

Dalytė Gedvilienė, dainavimo mokytoja ir mokyklos choro vadovė, dirba su vyresniaisiais mokiniais.  Jos dėka mokyklos klasėse ir net koridoriuose skamba lietuviškos dainos, šeštadieniais primindamos, kad mes čia.  Dešimtokai atliko lietuvių liaudies dainą „Pempel“, vadovaujami D. Gedvilienės.  Tikras smagumėlis, ir jis čia dar nesibaigė.

Mūsų nepakartojamoji Genutė Razumienė –  mokyklos pažiba ir turtas.  Ne visos lietuviškos mokyklos turi mokytojus kurie ne tik paaiškins kas tos kanklės, bet ir išmokins užgauti jų stygas, ir prisikalbins paauglius vaikinus mokintis groti skudučiais!   Gabrielė Mikniūtė, drauge su  G. Razumiene,  tradicinėmis kanklėmis atliko dvi dainas ir susilaukė didžiausių aplodismentų.   Kartu su mokytoja skudučiavo  mūsų mokiniai:  Gabrielė, Gerda, Joris, Martinas ir  Silvija.  Jeigu girdėjote, tikriausiai ne vienas nubraukėte ašarą – aš tai tikrai!

Vyresniųjų klasių šokių mokytoja Vilma Vaičienė išgarsino “Kepurinę” mūsų mokykloje, kurią tradiciškai šoka dešimtokai per išleistuves.    Šį kartą pasigrožėjome penktokų atliktu šokiu “Sėjau rūtą”.  Kartais sunku patikėti, kiek daug visko spėja išmokti vaikai per tas kelias valandas ČLM.  

Bibliotekininkė Renata Kancleris, pristatė kasmetinio Skaitymo konkurso nugalėtojus ir apgailestavo, kad pasigedo skaitančių tėvelių bei paragino vyresnių klasių mokinius aktyviau dalyvauti Skaitymo konkurse sekančiais metais.  

Skaitymo konkurso nugalėtojai:

1 kl. :  Greta Sileika – pirma vieta, Emilija Jokubaviciute – antra vieta, Neda Vaskys – trečia. 

2 kl.:  Gaja Ansah – pirma vieta, Elzytė Grigonis – antra, Antanas Norvilas ir Rimvydas Žemaitaitis – trečia vieta.

3 kl.:  Adrija Leskauskas – pirma vieta, Nicole Sveikauskas – antra vieta, Liucija Stočkutė – trečia.

4 kl.:  Agita Kanopa – pirma vieta, Meda Petrus – antra vieta, Mila Majauskaite ir Armandas Leskauskas – trečia vieta.

5 B kl.: pirmą vietą užėmė Rokas Bilevicius.

6 kl.: pirmoji vieta teko Andrea Bareikaitei.

7 kl.: Samanta Linceviciute užėmė pirmą vietą.

Visi išvardinti mokiniai gavo po pagyrimo raštą, šokoladą ir pinigus, kuriuos skyrė mokykla iš savo biudžeto.

Tačiau, tai buvo ne vienintelis apdovanojimas.

ČLM pavaduotoja Vilma Poliuvienė pasidžiaugė, kad jau keletą metų mūsų mokyklą dosniai remia Goodwill Financial draudimo agentūra.  Pastaraisiais metais Goodwill Financial dovanojo dviračius patiems uoliausiems skaitovams, na o šį kartą skyrė piniginius prizus.  Šešeri stropiausiai skaitę mokiniai džiaugėsi gavę po 40 dolerių, o pagrindinį, 100 dolerių apdovanojimą, užsidirbo daugiausia knygų visoje mokykloje perskaičiusi antrokė Gaja Ansah.  

Gaja užėmė prizines vietas ČLM Rašymo ir Skaitymo konkursuose.  O dabar mes jai linkime sėkmės JAV LB Švietimo tarybos Rašymo konkurse, kuriame ji dalyvavo kartu su savo šeima ir sukūrė  įspūdingą, tikrai pirmos vietos vertą rašinėlį!  Rašinėliu pasidžiaugiau ir su visais šventės dalyviais pasidalinau aš.  Jo mintis yra labai šiuolaikiška ir aktuali ne tik čia, bet ir visame pasaulyje – mylėkime, saugokime ir gerbkime gamtą.  Ačiū Gaja, didžiuojamės tavo pasiekimais!

Mokyklos vadovių ir mokytojų vardu noriu pasakyti, kad mes sveikiname konkursų nugalėtojus ir labai didžiuojamės ir džiaugiamės visais savo ČLM mokiniais.  Žinoma skaudu vaikučiams kurie skaitė ir rašė, bet jų vardo niekas nepaminėjo.  Nenukabinkite nosies, jei nelaimėjote – ne visiems lemta gauti prizus, pagalvokite, kad dirbote ne veltui, juk savo sunkaus darbo vaisiais galėsite džiaugtis visą likusį gyvenimą.   N. V. Paele žodžiais tariant: „ Taikyk į mėnulį.  Jei kas, vis tiek atsidursi tarp žvaigždžių“.

Daiva Juzėnas, 

Čikagos lituanistinės mokyklos 2 kl. mokytojaComments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos