JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečio renginiai

JAV Lietuvių Bendruomenė (JAV LB), vienijanti pačius įvairiausius amžiumi ir pomėgiais skirtinguose JAV kampeliuose gyvenančius lietuvius, jau 70 metų nepailstamai darbuojasi siekdama, kad lietuviška dvasia būtų saugoma, puoselėjama ir perduodama ateities kartoms. Galima džiaugtis seniausios JAV lietuviškos organizacijos veikla, iš kartos į kartą neprarandančia svarbos ir įvairovės.  JAV lietuvių bendruomenė rūpinasi lietuvišku švietimu, kultūrine, moksline, visuomenine, socialine, ekonomine, religine, sportine ir kitokia veikla, bendradarbiauja su kitomis JAV lietuviškomis organizacijomis, JAV nevyriausybinėmis organizacijomis bei valdžios institucijomis, supažindina JAV visuomenę su Lietuva.

Bendruomenės organizacinį branduolį sudaro 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone veikiančios 52 apylinkės. Sprendimus dėl organizacijos veiklos priima apylinkių atstovų Taryba, o jų įgyvendinimu rūpinasi Krašto Valdyba. Siekiant įprasminti garbingą 70 metų istoriją buvo suburta darbo grupė, planuojanti visą glėbį jubiliejui skirtų projektų. 

  Šventiniai 70-mečio renginiai prasidėjo simboline Amerikos lietuvius jungiančia  Vienybės vėliavos kelione, pavadinta “Vėliavos kelias”. Per lietuviškas apylinkes nusidrieksiančios akcijos tikslas - padėti po Ameriką pabirusiems lietuviams drauge atšvęsti gražią sukaktį, pasveikinti vieniems kitus, sutvirtinti tarpusavio ryšius bei meilę lietuvybei. Ši unikali akcija prasidėjo JAV lietuvių sostinėje Čikagoje. Vasario 21-ąją  Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje vykusio Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimo metu specialiai jubiliejiniams metams pažymėti sukurta ir visas Čikagos lietuviškas apylinkes aplankiusi JAV LB Vienybės vėliava buvo iškilmingai perduota LR generalinio konsulato atstovams. Renginio dalyvius sveikinęs LR generalinis konsulas Mantvydas Bekešius linkėjo, kad lietuvius “jungiantis  bendrystės jausmas lydėtų ateityje ir ne tik švenčių metu, bet ir sprendžiant svarbius klausimus.” JAV LB pirmininkas Arvydas Urbonavičius savo sveikinimo kalboje citavo pirmojo organizacijos pirmininko Stasio Barzduko žodžius, jog “Bendruomenės ateitis Amerikoje priklauso tik nuo mūsų pačių”, ir kvietė kiekvieną rasti širdyje ryšį su gražia sukaktimi, nes Bendruomenės gyvavimo istoriją pastaruosius 70 metų kartu kūrė visi jos nariai.  Po renginio vėliava iškeliavo į konsulatą Čikagoje, kur įrašius atminimo žodžius ji buvo išlydėta į Nebraską, o iš ten keliaus toliau -  projekto dalyviams įvairiose valstijose. Kelionės pradžia buvo įamžinta nuotraukose bei video, o Vienybės vėliavos kelionę ir projekto dalyvių sveikinimus planuojama įamžinti ir ateities kartoms palikti trumpametražiu filmu (projekto vadovas Žygis Janus).

Visuomenei bus pristatyta ir daugiau 70-mečio sukakčiai skirtų projektų. Vienas iš jų - 70 istorijų, kurios papasakos apie septyniasdešimt su Bendruomene sąsajų turinčių žmonių iš skirtingų organizacijos gyvavimo laikotarpiu (projektui vadovauja Sigita Barysienė). “Lietuvybės genu” pavadintas projektas visas septyniasdešimt istorijų publikuos JAV LB interneto svetainėje ir  specialiame leidinyje, kuris bus pristatytas rugsėjo mėnesį numatomame iškilmingame renginyje Čikagoje po JAV LB Tarybos suvažiavimo. Dalis istorijų bus spausdinama “Draugo” numeriuose. Dar vienas Bendruomenės gyvavimo metus nušviesiantis renginys - sukakčiai skirta virtuali paroda apie JAV LB gyvavimo metus, kurią rengia Loreta Timukienė. Paroda atspindės garbingą JAV Lietuvių Bendruomenės istoriją ir supažindins su šiandienine išeivijos lietuvius vienijančia organizacijos veikla.

Minint JAV LB 70-ąsias gyvavimo metines ant Pasaulio Lietuvių Centro (Lemontas) sienos planuojama “užauginti” lietuvių vienybę simbolizuojantį Pasaulio medį - freską, kurios autorius menininkas Rolandas Dabrukas pasakojo norįs pavaizduoti nematomais saitais  - kultūra, papročiais, kalba, menais, meile tėvynei - sujungtus lietuvius, kad ir kur jie begyventų. Pasaulio medis bus kaip priminimas, kad stiprus tik tas medis, kuris turi tvirtas šaknis. Autoriaus pasidalijo mintimis, kad jam Pasaulio medis yra “mitinis motyvas, išreiškiantis universalią pasaulio koncepciją”. Freska ant PLC sienos sutiks centro lankytojus ir svečius, prie jos bus galima įsiamžinti.

2021-aisiais numatoma įgyvendinti ir daugiau šventinę nuotaiką spinduliuojančių sumanymų. Kultūros Tarybos pirmininkė Giedrė Knieža vadovaus šventinių koncertinių renginių projektams, o jaunimo idėjų - Jaunimo olimpiados ir šokių vakaro - įgyvendinimu rūpinsis JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos vadovė Marija Čyvaitė. Ruošiamasi pristatyti ir Švietimo Tarybos vaikų bei tėvelių darbų projektą, kuriam vadovauja Živilė Ramašauskienė. Kiekvienas projekto vadovas turi subūręs savo komandą, darbai jau pradėti, tačiau pandemijos šešėlyje planus visgi gali tekti derinti prie situacijos. Informacijos sklaidos ir reklamos grupei vadovaujanti Raminta Urbonavičienė, o taip pat finansų telkimo grupės vadovė Inga Klimašauskienė viliasi, kad bent jau dalį numatytų idėjų įgyvendinti pavyks ir Bendruomenės nariai dar ilgai galės dalintis įspūdžiais apie gražiai atšvęstą neeilinę sukaktį.


Nuotraukos:

Akimirkos iš Nepriklausomybės dienos minėjimo Lemonte (nuotr. Sandros Ščedrinos)

Generalinis konsulas Mantvydas Bekešius pasirašo jubiliejinėje vėliavoje (nuotr. Sandros Ščedrinos)

Simbolinės Vienybės vėliavos palydos į kelią (nuotr. Ramintos Urbonavičienės) 

70-ies gyvavimo metų sukakčiai pažymėti sukurta Vienybės vėliava (dizaino autorė Skaistė Bosas)


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos