NETRADICINĖ Šiupinio šventė Jaunimo centreŠeštadienį, vasario 20 dieną, 12val., vyks NETRADICINĖ Šiupinio šventė Jaunimo centre. Visi kviečiami iš anksto užsisakyti šiupinį. Jį galėsite atsiimti (su gardžiais priedais) Jaunimo Centre nuo 12 val. iki 2 val. p.p., arba su pristatymu į namus po 2val p.p.  Užsisakykite ir padėkite iškilmingai pažymėti šią virš 60 metų tradiciją. Šiupinio kaina $20 (perkant vietoj ar išsinešimui), $25 (su pristatytų į namus), gira $2. Šiupinį galėsite išsinešti, arba pietauti Jaunimo centre nuo 12 val iki 2 val p.p.

Taip pat vyks loterija, skirta paremti Karaliaučiaus krašto lietuvišką veiklą (šeši loterijos bilietai už $5 dolerius).

Norint užsisakyti Šiupinį, prašome skambinti tel 630-240-3343 Svajonei.

Šventės rengėjai - Aukštaičių klubas, Mažosios Lietuvos Fondas ir Draugija ir Jaunimo centrasComments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje