Geros motyvacijos pliūpsnis


Sausio 24 d. vyko JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos organizuota apylinkių ir apygardų atstovų nuotolinė konferencija. Joje dalyvavo per 80 atstovų iš bendruomenių, prisijungė ir tik neseniai į bendruomenės veiklą įsitraukę JAV lietuviai.

Idėja surengti tokio pobūdžio konferenciją Krašto valdyboje brandinta seniai, deja, dėl pandemijos nebuvo galimybės suorganizuoti susitikimo ‘‘gyvai’’ ir jį teko nukelti beveik metams.

Konferencijos dalyvius pasveikinęs Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius padėkojo aktyviems JAV lietuviams, kurių dėka jau 70 metų sėkmingai gyvuoja ši didžiausia už Lietuvos ribų veikianti lietuvių bendruomenė. Kaip pažymėjo konferenciją vedusi Krašto valdybos Vykdomoji vicepirmininkė Austėja Sruoga, pirmą kartą surengtos tokio pobūdžio konferencijos ir kitų planuojamų ateityje pagrindinis tikslas - visokeriopai padėti vykdyti lietuvišką veiklą mažesnėse ir didesnėse lietuvių bendruomenėse siekiant, kad ir toliau JAV LB kaip organizacija būtų patraukli kuo daugiau JAV lietuvių ar lietuvių kilmės žmonių.

Prie konferencijos prisijungusi LR Seimo narė Dalia Asanavičiūtė pasidžiaugė aktyvia JAV Lietuvių Bendruomenės veikla, pristatė savo kaip Seimo narės atliekamus ir būsimus darbus bei patikino, jog ir toliau rūpinsis užsienio lietuviams aktualių klausimų sprendimu. Apie artėjančius XXIII Tarybos rinkimus ir dalyvavimą juose papasakojo Krašto rinkimų komisijos pirmininkė Ingrida Misevičienė, paragindama visus aktyviai registruotis ir balsuoti renkant XXIII Tarybą. Neseniai sudarytą ir jau pradėtą vykdyti JAV LB strateginį planą pristatė šio plano darbo grupės konsultantas Darius Sabaliūnas ir KV Vicepirmininkė organizaciniams reikalams Janina Udrienė, kurios pastangomis plano kūrimo ir vykdymo darbai sparčiai juda į priekį. Tikimasi, kad strateginio plano vykdymas padės organizacijai lengviau apsibrėžti savo misiją, tikslus ir jų įgyvendinimo būdus.

Apie informacijos sklaidos būdus ir priemones bei geresniam komunikavimui su apylinkėmis siūlomą platformą papasakojo KV administratorė Loreta Timukienė ir IT specialistas Juozas Kazlauskas. Jau įvykusius ir būsimus kultūrinius projektus pristatė Kultūros tarybos pirmininkė Giedrė Knieža, o su JAV LB 70-mečio paminėjimu susijusius planus - Vicepirmininkė specialiems projektams Raminta Urbonavičienė. Džiugina suaktyvėjusi jaunimo veikla - apie ją kalbėjo Vicepirmininkė jaunimo reikalams Marija Čyvaitė, supažindinusi su jau atliktais darbais bei būsimais projektais, kurie bus vykdomi bendradarbiaujant su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga.

Lietuvių Fondo administratorė Jūratė Mereckienė supažindino su paraiškų dėl projektų finansavimo pildymo tvarka ir pakvietė prisidėti prie LF stiprinimo bei tapti Fondo nariais. KV Vicepirmininkas finansams Algis Mikuckis pristatė finansų tvarkymo gaires. Kitą mėnesį planuojamas seminaras finansų tvarkymo apylinkėse ir apygardose klausimais.

Pertraukėlės metu konferencijos dalyviai galėjo pažiūrėti Arvydo Reneckio sukurtą filmą ,,Lietuvių Chartai - 70”, o programos „Svajonių dirbtuvės“ autorė ir lektorė Lina Danienė įtaigiai kalbėjo apie tai, kas galėtų motyvuoti kiekvieną iš mūsų savanoriškai veiklai bendruomenėje.

Po pranešimų konferencijos dalyviai susirinko nedidelėmis grupėmis virtualiuose kambariuose, kur turėjo galimybę padiskutuoti, pasidalinti gerąja patirtimi ir pateikti siūlymus dėl 70-mečio paminėjimo. Po to vyko kiekvienos grupės idėjų pristatymas ir buvo diskutuojama, kaip būtų galima įdomiai ir originaliai paminėti organizacijos jubiliejų, tokiu būdu į lietuvišką veiklą įtraukiant kuo daugiau naujų narių, ypač jaunimo.

Po konferencijos sulaukta nemažai gerų atsiliepimų,  vienas iš jų: ,,Noriu pasidalinti, kad konferencija neprailgo, gavau daug informacijos ir kas galbūt netikėta, gavau geros motyvacijos pliūpsnį" (Kristina iš Colorado). Atrodo, tokie susitikimai yra reikalingi, tad panašios konferencijos planuojamos ir ateityje. Renginio rėmėjas - Lietuvių Fondas.JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos informacija


Loreta Timukienė

JAV LB administratorėComments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos