Tokios tokelės (78) „Nežiūrėk ką darau, bet klausyk ką sakau“Naujas prezidentas įsakė (?) dėvėti veido kaukes viešose vietose, pats užmiršęs ką įsakė. Teisingai, ...“nežiūrėk ką darau...“. Žurnalistai jau kanda.

Turime prezidentą kokio niekuomet nesame neturėję. Jis pasižymi naikinimu naudingų darbų atliktų jo pirmtako.

Naftotiekio vamzdynas, Keystone XL pipeline, kurį Trump‘o administracija 2017 metais pasirašė sutartį su Canada ir statyba gerokai pažengusi, prezidentas Biden‘as jos statybą sustabdė. Paaiškinimas – žala gamtai. Matyt, Biden‘as yra perdaug prisiklausęs Gretos Thunberg sapaliojimų. Gal jis kartu su ja norėtų grįžti atgal į urvinį gyvenimą? Jis nesupranta, kad pažangą galima tik pristabdyti, sustabdyti jos neįmanoma. Tas naftotiekio vamzdynas, anksčiau ar vėliau, bus nutiestas ir jis veiks. Jo dėka, dabar būtų išvengta degalų pabrangimo. Kanados premjeras prunkščia piktumu. Taip gerinami kaimyniniai santykiai. Prarasta apie 11,000 unijos darbininkų darbų. Sudėjus visus pagalbinius darbus, gauname dar apie 20,000 bedarbių. Gal šie darbininkai rinkiminėje kampanijoje rėmė Biden‘ą? Tai aiškus įrodymas kiek Biden‘ui svarbūs Amerikos darbininkai. Nejaugi šie darbininkai ateityje rems Biden‘ą arba demokratų partiją? Vietoje pasirūpinimo šiais bedarbiais, Transporto sekretorius patarė jiems ieškoti ir įsijungti į naujas Unijas. Tai tikras „pono dievo kumelys“, neturintis jokio supratimo apie darbininkus. Juk tie darbininkai yra savo srities specialistai, kitokio darbo net nežinantys.

New Mexico valstijoje Biden‘as sustabdė 60 dienų naftos ir dujų gavybą, nes tie gręžiniai randasi federalinėje nuosavybėje. Naikinama prezidento Trump‘o sudaryta sutartis. Pradėsim vėl pirkti brangesnę alyvą už dolerius iš kraštų kurie priedams už pirkimą prideda teroristų. Taip bus brangiau. Ar galime ko geresnio tikėtis iš „asilų“ partijos? 

Kaip sakoma nauja šluota švariai šluoja. Ši nauja šluota neturi ražų, kad galėtų šluoti. Ką prezidentas Trump‘as buvo sukūręs, viskas yra naikinama. Prezidentas Trump‘as stengėsi, kad Amerika gyventų savo krašto ištekliais. Svarbi buvo naftos ir dujų gavyba, kuri būtų buvusi pigesnė nei perkama užsieniuose. Amerika tiek pajėgi, kad gali eksportuoti dujas ir alyvą.

Grįžkime prie Gretos. Kas yra ta „garsioji“ mergiotė, kuriai tik dabar suėjo 18 metų? Staiga įsižiebusi ir užgesusi žvaigždė? Nejaugi ji nori įtikinti pasaulį, jog laikas grįžti į urvinius laikus? Kas ją kaip kokią pastumdėlę naudoja? Ji kažkam neša tam tikrą naudą. Kodėl šie jos viršininkai nepasiunčia ją į Rusiją ir Kiniją kuriuos ji galėtų daug pamokinti apie gamtos taršą. Juk tos dvi valstybės yra pasižymėjusios gamtos tarša. Kartoju, pažangą neįmanoma sustabdyti.

Biden‘as daro „pažangą“, nutraukdamas JAV pietuose apsaugos sienos statybą, kad netrukdyti nelegalams patekti į Ameriką. Pažanga? 

Biden‘as nutarė grįžti į Pasaulio sveikatos organizaciją ir į Paryžiaus klimato sutartį, kurioms reikalingos Amerikos lėšos, kad jos galėtų skleisti savo, prieš Ameriką nukreiptą, propagandą  Amerikos pinigais, nes didžiausią organizacijos biudžeto dalį apmoka Amerika. Trump‘as tą suprato ir nutraukė bet kokius ryšius su jom.

Prezidentas Biden‘as, per visą Amerikos istoriją, yra vienintelis prezidentas sugebėjęs, daugiausiai per pirmą darbo savaitę, sunaikinti savo pirmtako atliktus gerus darbus ir pridėdamas įvairių naujų varžymo dekretų. Jis sugebėjo per pirmą darbo savaitę „priveisti“ daugiausiai bedarbių. Tai jo rūpinimas darbo žmonėmis. Prezidentas Trump‘as naikino suvaržymus, o šis juos daugina, atrasdamas vis naujų. Prezidentas Trump‘as rūpinosi insulino atpiginimu, šis jo pastangas panaikino. Stebėkime, kiek dar „gėrio“ sugebės sukurti Biden‘as per pirmąsias 100 dienų. Šimtui dienų praslinkus, išgirsime: „Honeymoon“ is over.

Prieš žurnalistus Biden‘as pasirodė stovįs ant silpnų kojų. Jis dar nespėjo, bet ateityje gali, net netikėtai, leptelėti du žodelius „Fake News“, tuomet jam būtų geriau gyvam esant lįsti į karstą. Žiniasklaida netoleravo Trump‘o už tuos du žodelius, netoleruotų ir Biden‘o. Juk gerai žinoma, jog šimtas uodų ir arklį papjauna. Žurnalistai jį suvalgytų be duonos ir be druskos. Tą jau patyrė ant savo kailio prezidento Biden‘o spaudos atstovė. Žurnalistai užuodę kraują, išsiurbs jį iki paskutinio lašelio.

Mes visą Trump‘o prezidentavimo laiką, stebėjome kaip žiniasklaida be jokio atsakomybės jausmo, jį visą laiką niekino. Toks niekinimas labai patiko Biden‘ui. Kaip atrodo, ta pati lazda, antruoju galu, atsisuko dabar prieš jį patį. Žurnalistai pasigailėjimo neturi. Taškas.

Trumpas rūpinosi Amerikos gerove, jis yra turtingas, pinigų iš prezidentavimo jis netroško. Demokratams rūpi partijos ir asmeninė gerovė.


2021-1-27


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos